Australisk polis arresterar Shen Neng 1-befäl

Australisk polis har arresterat befälhavaren och en styrman på bulkfartyget Shen Neng 1 som gick på grund vid Stora barriärrevet nyligen. Männen kommer att framträda i domstol i morgon torsdag i Queensland, rapporterar internationella nyhetsbyråer.– Utredningen visar att Shen Neng 1 bröt mot bestämmelserna och inte ändrade sin kurs, säger den federala polisen i ett utlåtande.Styrmannen som stod vakt vid tiden för olyckan riskerar ett fängelsestraff på tre år och/eller USD 205.000 i böter, medan befälhavaren riskerar böter på USD 55.000.Rederiet riskerar böter på upp till USD 21,3 miljoner.Fartyget ägs av Shenzhen Energy Group, ett dotterbolag till kinesiska rederiet Cosco. Bulkfartyget Shen Neng I gick på grund vid det Stora barriärrevet den 3 april men drogs flott i början på den här veckan. Ombord på Shen Neng I, som har bogserats till hamn, finns omkring 65.000 ton kol med Kina som destination. Räddningsmanskapet hann pumpa ut närmare 1.000 ton olja från fartyget innan stormvarningar tvingade dem att påskynda lossdragningen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.