Lastfartyget Carolina Thordén från 1938 ingick i en serie som byggdes i Åbo innan rederiet flyttade till Sverige.

Fotograf: Sjöfartstidningens arkiv

Kategori: Folk/företag | Utbildning

Ännu fler får Thordénstipendier

De senaste åren har Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse delat ut till fler studenter varje år. Så blir det också i år, när 70 studenter i Finland och Sverige är med på utdelningslistan.

Styrelsen för Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse meddelar att stiftelsen för 2022 utökar antalet stipendier till totalt 70 á 1.000 euro till studenter i Finland, Sverige och på Åland.

Fler beviljade än någonsin

Mottagare av 2022 års stipendier i Finland är 16 personer på lärosätena Aalto, Novia, SAMK och XAMK. I Sverige får 49 studenter på Chalmers och Linnéuniversitetet del av stiftelsens medel. På Åland får fem studenter på Högskolan på Åland stipendier. Stiftelsen delar också ut 13.500 euro till studentföreningars verksamhet och utbildningsresor.

– Vi glädjer oss över ett kraftigt ökat antal ansökningar samt vår möjlighet att bevilja fler ansökningar än någonsin, kommenterar stiftelsens ordförande Erik Holmberg utdelningen i ett pressmeddelande.

Ursprung i Thordénkoncernen

Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse befrämjar sjöfartsutbildningen i Finland och Sverige och förvaltar skeppsredare Gustaf B. Thordéns minne. Stipendiestiftelsen har sitt ursprung i Thordénkoncernens Pensionsstiftelse som grundades av skeppsredare Gustaf B. Thordén innan han lämnade Finland med sin verksamhet år 1944. Ytterligare information om stiftelsen och namn på stipendiaterna finns på dess hemsida.