Fotograf: Mark Olesen

Kategori: Hamn/Logistik

Ovanlig lossning i Södertälje

Lastfartyget Kalvoe med besättning gjorde i april ett annorlunda anlöp när man både lossade och monterade huskroppar på ön Oaxen, utanför Södertälje. 

Någon vanlig kaj på ön fanns inte att lägga till vid för det 107 meter långa fartyget. Men med hjälp Kevin Avelins bogserbåt Tom kunde man lägga till vid ”kajen” och därefter lossa de 16 huskropparna samt tillhörande bastur. Eftersom det inte fanns någon utrymme vid kajen att placera godset så monterades husen ihop direkt vid vattenbrynet med hjälp av fartygets kranar. Fartygets luckor användes som avställnings- och lageryta för att komma åt lasten underst i lastrummet. Så småningom växte ett helt nytt villaområde fram. 

Många involverade

För transporten ansvarade Mark Olesen på Schulte & Bruns Sweden i Simrishamn i nära samarbete med fartygets befälhavare. Involverade i projektet var även bland annat Hedström Byggnads AB, Sjöfartsverkets lotsstation och agenten Swedagency. 

– Det vara många olika företag och länder inblandade; lettiska, polska, filipinare, svenska och en dansk. Saknades nog bara en Bellman. En logistisk utmaning men ett roligt och annorlunda projekt, kommenterade Mark Olesen den annorlunda transporten. 

Lastade i Lettland

Husmodulerna lastades i Liepaja i Lettland mellan den 6-8 april och den 9 april anlände man till Oaxen. Tre dagar senare var det sista huset lossat och monterat och det Cypern-flaggade fartyget kunde avgå mot Riga för nya uppdrag.