Arkiv

  • Nybygge. Tillsammans med Stena Teknik och Stena Oil har nu OljOla Shipping ingått ett joint venture kring bygget av en ny olje- och kemikalietanker på 2.000 dwt för leverans under nästa år.