Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Hamn/Logistik

Almedalen är igång

”Vi fraktar enorma mängder gods från norr till söder varje dag, motsvarande ett eiffeltorn”, säger Niklas Nordström, (S), kommunalråd i Luleå.

Det första seminariet på Maritim Mötesplats i Almedalen drog igång klockan åtta på måndagsmorgonen med rubriken ”200 miljarder investeras i Norrbotten” arrangerat av Luleå kommun, Länstyrelsen Norrbotten och Luleå Hamn.

Niklas Nordström (S), kommunalråd, Luleå, var först ut på podiet och berättade om den expansiva utvecklingen i Norrbotten, med planererade investeringar på 200 miljarder – mycket inom gruv- och stålindustrin. 60.000 av 250.000 invånare i Norrbotten har sin försörjning eller direkt försörjning från gruvindustrin.

– Skogen, malmen och stålet står för 20 procent av Sveriges bruttoexport. Vi fraktar enorma mängder gods från norr till söder varje dag, motsvarande ett eiffeltorn.

– Vi är därför beroende av god infrastruktur på väg, järnväg och i hamnar. Vi hade en representant från EU på besök som sa: jag vill säkerhetsställa att er hamn fungerar, ni måste ha en fungerande infrastruktur för Europa är beroende av er. Sverige står för 90 procent av Europas järnproduktion.

Politiska beslut

Niklas Nordström poängterar just sjöfartens betydelse för exporten, däribland malmbanan och hamnen i Narvik men också hamnen i Luleå.

– Sjöfartens kostnader har ökat markant, bland annat på grund av svavelreglerna. Det kommer att kräva allt större fartyg och djupare farleder för att hantera kostnadsökningarna. Det kräver politiska beslut.

Niklas Nordström fick stöd av Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län.

– Vi måste bli mycket tydligare på infrastruktursidan, med den produktionsökningen vi har i Norrland. Systemet är redan överbelastat.

”Var inte så svensk”

Handelsminister Ewa Björling (M) pratade lite om infrastruktur eftersom det inte är hennes bord i regeringen, utan fokuserade mer på den positiva utvecklingen som skett i Norrland det senaste årtiondet, och att kommunerna och näringslivet i norr kan bli bättre på att trumma ut det.

– Efter finanskrisen har Norrbotten ökat sin export med 25 procent. Var inte så svensk, bli bättre på att berätta på hur bra ni är. Berätta att ni står för 90 procent av Europas järnmalm. Så länge ekonomierna runt om i världen växer, så kommer det att vara en stor efterfrågan.

Djupare farled

Roger Danell, vd Luleå hamn och Elias Wästberg, senior manager public affairs, Göteborgs Hamn, representerade hamnsidan under seminariet. 

– Det har inte hänt så mycket på 400 år för vår del, vi gör samma sak, exporter och importerar gods. Det som har hänt är att fartygen fraktar så otroligt mycket mer. Ostindiefararen tog motsvarande 60 containrar, idag tar de största containerfartygen närmare 20.000 containrar (teu). Dessutom har arbetet effektiviserats, vilket kräver mindre folk ombord och i land, säger Elias Wästberg och fortsätter:

– Många andra hamnar i Sverige kallar oss jätten glufs-glufs, vi hanterar 60 procent av containrarna i Sverige. Men även om vi skulle ta alla containrar, skulle vi fortfarande vara en liten hamn ur ett internationellt perspektiv. Det får man inte glömma bort, när vi träffar kinesiska representanter har de ofta dragit en linje vid Malmö – kartan slutar där och vi finns inte. Det är en stor utmaning.

Roger Danell, fokuserade mycket på att Luleå Hamn måste få bättre förutsättningar snabbt för att kunna hantera de allt större fartygen gruvindustrin kräver.

– Det är världsklass på LKAB och SSAB. De jobbar med nya tekniker och ligger långt framme i utvecklingen. Men det som inte är värdsklass är vår farled, den är kvar i 70-talet. Oerhört viktigt för oss att inte vara den begränsade delen, vi kan inte lasta så mycket som vi vill. Vi håller på med ett stort projekt nu och förhoppningsvis är vi färdiga med muddringen 2018.

Kommentarer

  • Andreas Åsenholm (SD)

    Dagens infrastrukturpolitik kommer ha som följd att många hamnars logistiska roll kommer att försvinna och inte kommer vara tillgängliga för handelssjöfarten. hamnverksamhet ersätts med havsutsikt.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.