Viking Lines Amorella under avgång från Stockholm.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Aktörer ansöker om EU-bidrag inför återstarten

Stockholms Hamnar och Visit Stockholm ansöker om EU-bidrag för att stötta färjenäringens möjligheter till en snabbare och grönare återstart efter pandemin.

Det är i ett samarbete med färjerederierna Viking Line och Tallink Silja som nu Stockholms Hamnar och Visit Stockholm beslutat att tillsammans ansöka om EU-stöd för att stärka företagens förmåga till återstart efter pandemin.

Har ett gemensamt intresse

Stockholms Hamnar skriver i ett pressmeddelande under måndagen att regionen drabbats väldigt hårt av covid-19-pandemin och att det tidigare passagerarflödet med färjorna över Östersjön helt avstannat. Enbart nyttotransporter och arbetsrelaterade resor har blivit kvar.

– Våra rederikunder har även under pandemin arbetat mycket aktivt för att utveckla sina produkter. Med ett gemensamt intresse för en hållbar besöksnäring ser vi fram emot att tillsammans i den här satsningen stärka färjepassagerarnas betydelse för Stockholmsregionens tillväxt, säger Thomas Andersson vd Stockholms Hamn i pressmeddelandet.

”En viktig nyckel”

– Den här ansökan ser vi som en viktig nyckel för att stötta hela Stockholms besöksnäring. Vi vill möjliggöra en fortsätt utveckling av en hållbar besöksnäring och stärka färjenäringens förmåga till återstart och omställning efter pandemin, säger Caroline Strand, vd Visit Stockholm i pressmeddelandet.

Det planerade projektet är beroende av finansiering från Tillväxtverket som beviljar ett eventuellt stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Detta är en del av React-EU, en av EU:s satsningar för att möta effekterna av pandemin. Svar på om ansökan beviljas beräknas komma under sommaren 2021.