Fotograf: Ahlmarks

Kategori: Fartygsaffärer

Ahlmark säljer gammal fartygsduo

Ahlmark Lines har sålt två av sina svenskflaggade lastfartyg Sommen och Noren, till Syrien respektive Egypten. Sommen, 6 150 dwt, är byggd 1983 medan Noren, 6 154 dwt, är byggd 1984. 

– Vi säljer fartygen som en del av vår föryngringsprocess av flottan, säger vd Håkan Thorell till Sjöfartstidningen.

Enligt marknadsuppgifter såldes fartygen för USD 1,3 miljoner vardera, uppgifter som Håkan Thorell inte vill kommentera.

I och med försäljningarna har Ahlmarks bara ett svenskflaggat fartyg kvar i flottan – Alstern, byggd 1984 och på 6 021 dwt. Vad som nu händer med besättningarna på Sommen och Noren är oklart. Den tekniska driften av rederiets fartyg sköts nämligen av managementbolaget Marin Ship Management i Holland.

Samtidigt har Ahlmarks tagit in Gibraltar-flaggade torrlastaren Helene G, byggd 2001 och på 3 171 dwt, på timecharter från ett tyskt rederi. Hon trafikerar nu Östersjön och Vänern.