A.P. Møller-Mærsk har säkrat över 95 procent av Royal P&O Nedlloyd

Den sista dagen för accept av A.P. Møller-Mærsks bud på aktierna i Royal P&O Nedlloyd var den 4 augusti, och den danska jättekoncernen kontrollerar nu 95.6 procent av det holländska bolaget. Ägare av 51,5 procent har tagit ställning för budet samtidigt som A.P. Møller-Mærsk redan köpt 19,1 procent. Till detta kan läggas 25 procent, som ägs av ett bankkonsortium bestående av Danske Bank och Nordea Bank Danmark och för vilka A.P. Møller-Mærsk har beslutat utnyttja en köpoption. Inom fem dagar kommer man formellt att ge besked om accept av köpet.