A.P. Møller-Mærsk har säkrat över 95 procent av Royal P&O Nedlloyd

Den sista dagen för accept av A.P. Møller-Mærsks bud på aktierna i Royal P&O Nedlloyd var den 4 augusti, och den danska jättekoncernen kontrollerar nu 95.6 procent av det holländska bolaget. Ägare av 51,5 procent har tagit ställning för budet samtidigt som A.P. Møller-Mærsk redan köpt 19,1 procent. Till detta kan läggas 25 procent, som ägs av ett bankkonsortium bestående av Danske Bank och Nordea Bank Danmark och för vilka A.P. Møller-Mærsk har beslutat utnyttja en köpoption. Inom fem dagar kommer man formellt att ge besked om accept av köpet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.