Amorella i hemmahamnen Mariehamn.
Pär-Henrik Sjöström

Viking Line går bättre och sämre

Viking Line noterar ett sämre halvårsresultat men ett bättre andra kvartal än i fjol.

Relaterade artiklar

Tack vare större passagerarvolymer ökade Viking Line sin omsättning med 0,5 procent till 239,2 miljoner euro under årets första sex månader. Däremot ledde drifts- och bunkerkostnader till att koncernens resultat försämrades. Rörelseresultatet uppgick till -15,0 miljoner euro (-10,5 miljoner). Koncernens resultat före skatter uppgick till -15,6 miljoner euro (-11,6 miljoner).

Helåret väntas bli bättre

Enligt Viking Line innebär konkurrensen inom trafikområdet en fortsatt press på såväl priser som volymer. Bunkerprisnivån förväntas vara högre jämfört med 2016, vilket påverkar koncernens resultat negativt. En korrigering av restitutionslagstiftningen i Finland för år 2017 förväntas ha en positiv inverkan på koncernens resultat. Som helhet bedöms rörelseresultatet för 2017 förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2016.

Starkare andra kvartal

Under årets andra kvartal ökade koncernens omsättning med närmare 5 procent till 137,1 miljoner euro. Även rörelseresultatet på 2,7 miljoner euro för det andra kvartalet 2017 var mer än en fördubbling av fjolårets 1,1 miljon euro. Resultatet för skatter för andra kvartalet uppgick till 3,2 miljoner euro (1,4 miljoner).

Vidare uppger Viking Line att insättandet av katamaranen Express (Viking FSTR) på linjen Helsingfors–Tallinn från och med den 10 april 2017 visserligen har ökat koncernens omsättning men ”inte fullt ut givit det förväntade resultatet”.