Trögt för Viking Line

Viking Line backar resultatmässigt, jämfört med förra året, enligt den senaste kvartalsrapporten. 

Relaterade artiklar

För ett par månader sedan justerade Viking Line ner resultatprognosen för 2017. Det tidigare målet var att rörelseresultatet skulle förbättras i år jämfört med förra året. När nedjusteringen gjordes var förhoppningen att nå samma nivå som förra året. Men när när kvartalsrapporten för de nio första månaderna nu presenteras märks en rejäl nivåskillnad. Rörelseresultatet sjönk till 6,3 miljoner euro (14,8) och resultatet efter skatt stannade på 3,8 miljoner euro, jämfört med förra årets 9,7 miljoner euro. Koncernens omsättning steg under de nio första månaderna till 399,6 miljoner euro (397,3).

Sämre passagerarförtjänst

Förklaringen till det försämrade resultatet uppges vara en sämre förtjänst per passagerare samt högre driftskostnader. Dessa kostnader ökade med 5,2 procent mellan 1 januari-30 september och uppgick till 260,6 miljoner euro, jämfört med samma period förra året då driftskostnaderna summerades till 247,8 miljoner euro. Samtidigt ökade bunkerkostnaderna för perioden med 22,2 procent till 35,7 miljoner euro (29,2), framför allt beroende på katamaranen Viking FSTR som sattes in extra mellan Helsingfors-Tallin under perioden april- oktober. 

Fler passagerare

Under perioden räknade Viking Line in 5.370.581 passagerare, vilket är en ökning från förra årets 5.015.177. Godsvolymerna uppgick till 94.568 fraktenheter (98 327) och antalet transporterade personbilar ökade med 66.550 enheter till totalt 612.258, jämfört med förra årets 545.708.

Nytt fartyg

Under året har ett nytt kontrakt tecknats med det kinesiska varvet Xiamen Shipbuilding Industry Co gällande ett nytt passagerarfartyg. Kontraktspriset uppgår till cirka 194 miljoner euro med planerad levereras 2020. Avtalet innehåller även en option på ett systerfartyg. Viking Line bedriver i dag passagerar- och frakttrafik i Östersjön med totalt sju fartyg.