KBV 002 i Augusta, Sicilien.
KBV / Valdemar Lindekrantz

Största räddningsinsatsen i år för KBV 002

På söndagen anlände KBV 002 till Sicilien med 650 räddade migranter ombord, det största antalet migranter Kustbevakningens fartyg har haft ombord samtidigt i år. 

Relaterade artiklar

I fredags deltog KBV 002 i fem sjöräddningsinsatser i södra Medelhavet. Totalt 650 räddade migranter togs ombord.

– För två år sedan hade vi som mest 670 ombord samtidigt, berättar Mattias Lindholm, kommunikatör på verksledningsstaben på Kustbevakningen, för Sjöfartstidningen.

Ställer krav

– Det ställer höga krav på besättningen att hålla ordning när det är så här trångt. Det kan ta på krafterna med 650 personer ombord i två dygn, vilket är ungefär den tid det tar att gå från Libyen till Italien. Men det har gått bra.

Mattias Lindholm berättar att de har sju besättningsbyten under sommaren för att inte slita på personalen.

På söndagsförmiddagen påbörjades överlämningen till italienska myndigheter och frivilligorganisationer, som tog emot det svenska fartyget vid en av kajerna i Augustas hamn.

Prioritering

– Vi har tillsammans med en italiensk läkare på plats valt att prioritera gravida kvinnor och skadade som behöver medicinsk vård, säger Peo Allard i Kustbevakningens pressmeddelande.

Till och med den 31 augusti deltar Kustbevakningen med fartyget KBV 002 i Frontex operation Triton. Uppdraget är att bistå Italien med övervakning av EU:s yttre gräns, och att rädda liv till sjöss. Besättningen ombord KBV 002 består av personal från Kustbevakningen och Polisen samt två sjukvårdare från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.