AlfaLavals PureBallast är ett av systemen som redan godkänts av IMO
Alfa Laval

Stororder till Alfa Laval

Alfa Laval har ingått ramavtal med två rederier för leverans av barlastvattenreningssytem inför införandet av barlastvattenkonventionen. Den första installationen sker i slutet av 2017.

Relaterade artiklar

Svenska Alfa Laval har signerat två olika ramavtal med ett tankerrederi i Mellanöstern och ett bulkrederi i Europa. Företaget ska leverera sitt barlasvattenreningssystem PureBallast till rederiernas fartyg under en treårsperiod. Alla systemen ska installeras ombord på existerande fartyg i samband med varvsbesök. De första installationerna sker i slutet av 2017.

Marknaden utvecklas

– Barlasvattenkonventionen träder i kraft 8 september i år och dessa ramavtal är ett tydligt tecken på att barlastvattenreningssystemmarknaden utvecklas, säger Kristina Effler, Manager Global Business Management på Alfa Laval, i ett pressmeddelande.

– Fartygsägare börjar se förbi enstaka installationer mot långsiktiga lösningar för att säkerställa att hela flottan följer regelverken.

Olika storlekar på systemen

Ramavtalen täcker 45 respektive 8 system. Den första ordern innebär 22 system med kapacitet på 2.000 m3/h eller 3.000 m3/h. Den andra ordern innebär fyra system om 1.500 m3/h och ytterligare fyra system med kapacitet på 3.000 m3/h.

– Låg energikonsumtion, liten miljöpåverkan och hög flexibilitet i installationen gör PureBallast-systemet konkurrenskraftigt för fartyg med krav på både stora och små flöden av ballastvatten, säger Kristina Effler.

– Flöden på upp till 3.000 m3/h kan hanteras genom installationen av ett, enkelt installerat system. De omfattande avtalen som involverar så många stora PureBallast-system visar att systemet är attraktivt över hela sitt kapacitetsspann.