Staten blir markägare i Åbo

Nytt finansieringspaket torde säkra TUI Cruises beställningar från STX Finland.

Relaterade artiklar

Förhandlingar mellan STX, beställaren TUI Cruises, Finnvera och statsmakten i Finland har lett till resultat angående finansieringen av de två kryssningsfartyg som TUI Cruises har i order vid STX Finland i Åbo.

– På basen av detta har man nått ett förhandlingsresultat som borde garantera att kryssningsfartygen byggs i Finland, sade näringsminister Jan Vapaavuori på en presskonferens på tisdagen.

Paketet innehåller två huvudelement från statens sida. Förutom tidigare beviljade innovationsstöd för det första fartyget beviljas även motsvarande stöd för det andra fartyget. Tillsammans uppgår detta till EUR 31 miljoner. Dessutom köper staten Åbovarvets markområde och arrenderar det tillbaka till varvsbolaget. Värdet av detta arrangemang är EUR 23,5 miljoner.

– Arrangemanget är långsiktigt, men visst kan det hända att marken i något skede överförs till annan ägo, till exempel Åbo stad, sade minister Vapaavuori.

Vidare förbinder sig STX att satsa tiotals miljoner euro samtidigt som beställaren TUI/Royal Caribbean har visat flexibilitet på finansieringssidan. Vilka summor det gäller offentliggörs inte.


Lämna en kommentar på "Staten blir markägare i Åbo"

Hittills finns det 0 kommentarer. Samtliga kommentarer granskas i förhand innan publicering.
Läs våra regler för kommentering!


Än så länge så har ingen kommenterat artikeln. Bli först!