Rotorsegel testas på tanker

En stor produkttanker från Maersk Tankers kommer att utrustas med rotorsegel från Norsepower.

Relaterade artiklar

Norsepower kommer i samarbete med Maersk Tankers, the Energy Technologies Institute (ETI) och Shell Shipping & Maritime att installera Flettner-rotorsegel ombord på ett av Maersk Tankers fartyg. Detta uppges bli den första installationen av vindkraftteknik på en produkttanker. Rotorseglen ska installeras under den första halvan av 2018. Därefter kommer man att genomföra tester och analys av data till slutet av 2019.

30 meter höga

De två rotorseglen installeras på en 109.647 dwt Long Range 2 producttanker. Seglen blir 30 meter höga och får en diameter på 5 meter. Installationen förväntas ge en minskning av bunkerförbrukningen på mellan 7 och 10 procent.

Optimistisk

Tuomas Riski, vd för Norsepower hoppas att projektet hjälper till att öppna upp marknaden för Norsepowers rotorsegelteknik.

– Vi tror att det stöd som dessa branschledande organisationer ger för vår testinstallation kommer att öppna upp marknaden för att installera vår teknik på fler produkttankfartyg. Det ger bränsleeffektivitet vilket i slutändan minskar utsläppen, inklusive växthusgaser. Som en obegränsad och gratis förnybar energi spelar vindkraften en viktig roll för att sjöfarten ska kunna minska sin bränsleförbrukning och uppfylla kommande mål för minskade koldioxidutsläpp.