Välkommen till Sjöfartstidningen

Registrering av användare är inte tillåten just nu.

Fem heta artiklar

Platsannonser

Folk på väg

Marcus Risberg Under Föreningen Svensk Sjöfarts årsmöte valdes Tallink Siljas vd Marcus Risberg in i styrelsen. Svens Sjöfarts vd Pia Berglund säger att det har varit ett uttalat mål att få in Tallink Silja i styrelsen: ”Vi valde in Marcus Risberg och Tallink Silja för att de är en viktig medlem och står för en stor del av sjöfarten på Östersjön. Marcus profil kompletterar styrelsen bra då han är kommersiell och har hög kompetens inom marknadsföringsfrågor. Tallink Silja har även visat stort intresse för att utveckla det svenska sjöfartsklustret som vi försöker skapa.” Marcus Risberg säger att en samverkan kring branschens utmaningar och politiska frågeställningar är mycket viktig: ”Därför ser jag fram emot arbetet i föreningens styrelse. Tallink Silja vill främst driva frågorna kring den generella sjöfartsverksamheten, samt om färjeturismen och att Sveriges hamnar måste prioriteras lika högt som våra flygplatser när vi talar om turism och godstransport.”
Visa alla folk på väg

Prenumerera på Sjöfartstidningen

Fem senaste blogginläggen

Laddar…