Oberoende förmedlare av
sjöfart sedan 1905

Sjöfartstidningen är till för dig som jobbar med eller är intresserad av sjöfart, en tidskrift som startade i Göteborg redan 1905.

Drygt 5 000 nummer efter starten skriver vi fortfarande om sjöfart från ett nordiskt perspektiv. Innehållet speglar modern sjöfart och fokus ligger på rederiernas och deras leverantörers verksamhet. I varje nummer skriver vi också om kultur, historia, utbildning, politik och näringens villkor.

Vår tidning är opinionsbildande och verkar för att förbättra villkoren för att bedriva sjöfart i Sverige. De vanligaste inslagen i tidningen handlar om nya fartyg, analyser av aktuella händelser, ombordreportage, ekonomi, forskning, politik, historia och kultur. Varje nummer av Sjöfartstidningen har en prenumererad upplaga på drygt 6 100 exemplar, merparten av dessa läsare finns i Sverige, svensktalande Finland och på Åland.

På kajen

Utöver vår tidning som kommer ut med 11 nummer per år så driver vi sjöfartstidningen.se, med ambitionen att vara en samlingspunkt för näringen. På hemsidan kan våra läsare ventilera sina åsikter i vårt forum, kommentera nyheter, bloggar eller krönikor. Dessutom skickar vi varje vecka två nyhetsbrev som summerar de senaste händelserna på hemsidan.

Tidningen har sitt säte mitt i näringen på Lindholmen i Göteborg, mitt bland varv, underleverantörer och utbildningsinstutitioner. 

Sjöfartstidningen ägs av Sveriges Redareförenings medlemsrederier men har en redaktion som arbetar självständigt utan att bli föreningens språkrör. Vi är en oberoende förmedlare av sjöfart.