goteborgs_hamn
Göteborgs hamn.
Göteborgs Hamn

OECD-expert: ”Satsa på Göteborgs hamn”

Olaf Merk, hamn- och sjöfartsexpert på International Transport Forum vid den internationella organisationen OECD, anser att Sverige bör fokusera mer på Göteborgs hamn som godsnav.

Relaterade artiklar

I en debattartikel publicerad i dag tisdag på Svenska Dagbladet skriver Merk att den maritima infrastrukturen i Sverige är i behov av en uppgradering för att ”även fortsättningsvis kunna attrahera de stora oceangående container­fartygen som står för direkt­trafiken till andra världsdelar”. Han redogör sedan för hur viktigt det är att Göteborgs hamn står sig i den internationella konkurrensen, och att ”tillgängligheten till hamnen måste förbättras genom djupare farleder och ökat djup invid ­kajerna i containerterminalen”. 

Viktigt med hamnstrategi 

Vidare skriver Olaf Merk i artikeln att Sverige bör formulera en nationell hamnstrategi ”som tydligt beskriver varje hamns specifika roll för svensk ekonomi och handel”, framförallt på grund av att ”den kraftiga storleks­ökningen på containerfartyg ändrat helt på förutsättningarna”.

Göteborg som godsnav

Enligt Olaf Merk innebär de stora investeringar som krävs för att ett land ska kunna ta emot oceangående trafik det ”klokare att identifiera en hamn (Göte­borg) som landets huvudsakliga godsnav”.

Håller ni med OECD-experten Olaf Merk? Läs gärna hans debattartikel i Svenska Dagbladet och kommentera! Som vanligt granskar vi alla inlägg varför det kan ske en viss fördröjning från det att du kommenterar tills det att kommentaren publiceras.


Lämna en kommentar på "OECD-expert: ”Satsa på Göteborgs hamn”"

Hittills finns det 2 kommentarer. Samtliga kommentarer granskas i förhand innan publicering.
Läs våra regler för kommentering!

  • Fd Göteborgare Svara

    Efter snart en vecka har ingen mer än jag kommenterat artikeln. Betyder det att hamnen får mer massmedialt utrymme än den förtjänar eller att alla utom jag håller med Olaf Merk? Blir lite nyfiken…

  • Fd Göteborgare Svara

    Detta ständiga fokus på Göteborgs hamn! Med tanke på att en stor del av landet ligger ganska långt från Göteborg kan man fråga sig varför godset skall köras just dit? För kunder på tex Ostkusten kan oceangods lika gärna omlastas till/från feeder på kontinenten.Det skulle minska antalet tåg och väg transporter i Sverige om man kan få godset till sin närmsta hamn istället för Göteborg.