Nyhetsbrevet kommer ut två gånger i veckan och innehåller en sammanfattning av veckans nyheter om sjöfart.

Sjöfartstidningens nyhetsbrev #9
Brevet är skickat 2014-11-01 till:
[email protected]
Ser brevet konstigt ut, klicka här.

sao_domingos_savio_foto_wisby_tankers_web

Torrlast

Wisby Tankers växer så det knakar

Ännu ett fartyg levererat. Inväntar två fartyg till innan sommaren och har dessutom skrivit en avsiktsförklaring om sex ytterligare produkttankers.
hans_nilsson_vdstenainternational_foto_sara_warik_web

RoRo

Stena kör på Sydkorea

Asiatisk tillväxt. Stena startar en roro-linje mellan Sydkorea och Ryssland. Den asiatiska marknaden växer och lockar Göteborgskoncernen.
P+S-KBV-033 at Peene-Werft webb

Specialfartyg

KBV 033 levererad

Problemfylld byggnation. Trots konkurs på det tyska varvet har Kustbevakningen fått det tredje av fyra kombinationsfartyg i serien KBV 031. Ett fartyg återstår att leverera senare i vår.
susanne_jangdal_foto_shorelink_web

Hamn/Logistik

Namnbyte i norr

Tydlig profil. Samlar alla dotterbolag och alla olika varumärken under det övergripande namnet ShoreLink.
MS_Kong_Harald_foto_ove_lampe_web

Haveri

Hurtigruttfartyg på grund i natt

Tog in vatten. Ombord fanns 258 passagerare och 57 besättningsmedlemmar. Fartyget tvingas till hamn för inspektion.
European_Commission_flags_web

Säkerhet

Ökad EU-satsning på svenska projekt

Fler flaggskepp. Projekt för smartare sjötransporter och en säkrare sjöfart året runt för ökat EU-stöd.
tjörn_oljeutsläpp_foto_kustbevakningen_web

Miljö

Tjörnutsläppet ska utredas

Många inblandade. Myndigheternas utredning ska ge en bild av saneringsarbetet och hur man kan agera bättre nästa gång.

Specialfartyg

Strejkhotet avvärjt

Ingen isbrytarstrejk. Arctia Shipping och Skeppsbefälsförbundet har nått samförstånd.

Specialfartyg

Sjuk, bli inte det...

Bloggat. Försäkringskassans handläggning av rahabiliteringsplaner upprör Sjöfartstidningens senaste bloggare, Jörgen Lorén.
Kulluk foto US coast guard webb

Offshore

Time out för Shell i Alaska

Tar en paus. Shell gör inga prospekteringsborrninbgar utanför Alaska under sommarsäsongen 2013 men överger inte sitt program i Arktis.

folk Michael Zell Michael Zell har valts till ny ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS), en av de tio kungliga svenska akademierna. Han efterträder konteramiral Thomas E. Engevall. Michael, som är örlogskapten i Flottans reserv, har en lång karriär som vVD och dotterbolagschef inom Handelsbanken bakom sig. Han är därtill av regeringen utsedd ordförande i Svenska Skeppshypotek. KÖMS har, utöver sin mer militärt orienterade verksamhet, en vetenskapsgren tillägnad sjöfarten som leds av direktörerna Sten Göthberg och Claes Berglund. I den egenskapen är KÖMS även medlem i Sjöfartsforum.
Visa alla folk på väg (45) ›

Oljeutsläpp efter grundstötning

3 dagar SEDAN

Jobben räddade hos KBV

5 dagar SEDAN

Riskfylld bogsering till hamn

2 dagar SEDAN

Bränsleåtgången syns direkt på bryggan

2 dagar SEDAN

SOL inleder linjetrafik på norra Finland

4 dagar SEDAN

23 timmar kvarEktank AB, Göteborg

1 vecka kvarSand & Grus AB Jehander, Stockholm

Salén Ship Management, Göteborg

Floatel International AB, Göteborg

Tavlan i Tintin-boken är nog spegelvänd

Marianne Ovesen, 16 timmar SEDAN

Tintin och Andrea Dorias undergång

Marianne Ovesen, 4 dagar SEDAN

En hel dag om framtiden

Jörgen Pettersson, 4 dagar SEDAN

Fjärran Östern introducerar “vinter-turlista”

Ingvar Bergman, 4 dagar SEDAN

Vad är Sjölog?

Niklas Areschoug, 1 vecka SEDAN

Visa alla bloggar ›


© Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag AB
Anders Carlssons Gata 7
417 55 Göteborg. 031-712 17 50
[email protected]

Detta mail är skickat till
[email protected].
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss, var vänlig klicka här.

VD: Lars Adrians
Chefredaktör: Pär-Henrik Sjöström
Ansvarig utgivare: Fredrik Davidsson
Webbmaster: Damiano Beducci