Nordica på jubileumsexpedition

Den finska isbrytaren Nordica avseglar idag, onsdag, från Vancouver på jubileumsexpeditionen Arctic 100 genom Nordvästpassagen.

Relaterade artiklar

På en transitresa från Kanada till Grönland kommer Arctias multipurposeisbrytare Nordica att fungera som bas för både finländska och internationella forskare som bjudits in med anledning av att Finland i år firar 100 år av självständighet och även har ordförandeskap i Arktiska rådet 2017 till 2019. Nordica avgår från Vancouver, Kanada, idag och beräknas anlända till Nuuk på Grönland den 1 augusti. Resan går genom Nordvästpassagen norr om Kanada. 

Främja dialog

Syftet med expeditionen uppges vara att främja dialogen om den arktiska forskningens möjligheter. Under expeditionen får såväl besättningen som deltagande forskare och representatner för ursprungsfolken möjlighet att studera isförhållandena i Nordvästpassagen samt knyta kontakter mellan akademi, sjöfartsbranschen och ursprungsfolk, uppger isbrytarens ägare, det statliga rederiet Arctia Ltd.

Detta är andra gången som Nordica går genom Nordvästpassagen och denna expedition utförs i samarbete med Kanadas kustbevakning, Kanadas trafikministerium, Martech Polar, Nunavut Impact Review Board och Nunavut Fisheries and Marine Training Consortium.

Vill dela resurser

Arctia uppger vidare att internationella polarexpeditioner under transitresor med isbrytare är ovanliga. I ett pressmeddelande skriver man att expeditionen demonstrerar idén att i samarbete utnyttja isbrytare runt världen – i tillägg till det begränsade antalet nationella polarforskningsfartyg – för förskningsuppdrag i polarområdena. Förutom att ta forskare ombord under transitresor ser Arctia att isbrytaroperatörer i framtiden på ett flexibelt sätt kan chartra fartygen till joint ventures med flera olika forskningsinstitut. Arctia uppger också att man vill vara på framkant i att stöda ett nytt tänkesätt med ”pooling" eller delad användning av isbrytarresurser för forskningsändamål.