Infrastrukturminister Anna Johansson (S).
Pär-Henrik Sjöström

Ministermöte med sjöfartsfokus

I dag och i morgon deltar infrastrukturminister Anna Johansson (S) på en ministerkonferens med EU:s transportministrar på Malta. Fokus ligger på maritima frågor.

Relaterade artiklar

Konferensen är den första av två ministerkonferenser under Maltas ordförandeskap i EU:s ministerråd. Temat för konferensen är trafiksäkerhet och maritima frågor.

Rådslutsatser

Ambitionen är att konferensen ska resultera i att två deklarationer inom dels trafiksäkerhetsområdet, dels maritima frågor antas. Deklarationerna förväntas sedan omvandlas till rådsslutsatser som kan antas vid transportrådet TTE i juni 2017.

Tonnageskatt

– En väl fungerande sjöfart är viktigt för jobben och exporten i Sverige och hela Europa. Regeringen har nyligen infört så kallad tonnageskatt för den svenska sjöfarten för att konkurrensvillkoren ska blir mer lika de andra kustländerna i EU. Tillsammans med FN:s sjöfartsorganisation IMO har EU en mycket viktig roll i arbetet med att minska sjöfartens klimat och miljöpåverkan, säger Anna Johansson i ett pressmeddelande.