Körning i issimulator vid Aboa Mare.
Aboa Mare

Maersk Line-befäl övar isnavigering

Maersk Line låter utbilda befäl vid Aboa Mare i Åbo för att uppfylla Polarkodens utbildningskrav.

Relaterade artiklar

Befälhavare och däcksbefäl från Maersk Line genomgår kurser i isnavigering vid sjöbefälsskolan Aboa Mare i Åbo under sommaren och hösten. Med hjälp av simulator kan kursdeltagarna öva realistiska situationer i olika isförhållanden.

Skräddarsydda kurser

Utbildningen är skräddarsydd enligt Maersk Lines specifikationer och uppfyller polarkodens krav om säkerhet och miljöskydd för last- och passagerarfartyg som seglar i polarområden. I utbildningen har man även tagit i beaktande isnavigering med de 3.596 TEU containerfartyg av Baltic Feeder-typ som ska levereras till Maersk Line senare i år.

Den första delen av utbildningen för Maersk Lines befäl arrangerades i juli och kompletteras i slutet av 2017 med de följande delarna.

Krävs om ett år

Aboa Mare informerar att IMO:s polarkod (Polar Code, International Code for Ships Operating in Polar Waters) trädde i kraft den 1 januari 2017. Kraven på besättningens behörighet och utbildning inom ramarna för STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) träder i kraft från och med den 1 juli 2018 och beror på isförhållanden i de områden som fartyget seglar i.