Sjöfolk uppskattar att få grundlön och månatliga löneutbetalningar.
Marianne Ovesen

Lön och internet viktigt för sjöfolk

Goda karriärmöjligheter och att lönen betalas ut i tid är de två viktigaste frågorna för dem som arbetar till sjöss.

Relaterade artiklar

Den internationella sjöfartsorganisationen Bimco har tillsammans med ICS, International Chamber of Shipping, frågat sjöfolk hur de upplever livet till sjöss.

Även sjömän

Hittills har 500 sjömän från 40 olika nationer svarat på enkäten, som ingår i den större och återkommande Bimco/ICS Manpower Report som utkommit vart femte år sedan 1990. I år är dock första gången som sjömän, deras fackliga organisationer och andra yrkesgrupper som befinner sig i mer direkt anslutning till verkligheten ombord, är med i undersökningen.

Lön viktig

Av enkätsvaren från sjömännen framgår bland annat att arbetsgivare som betalar ut lönen i tid eller erbjuder goda karriärmöjligheter har lättast att behålla sina ombordanställda.

Merparten, 66 procent, av dem som tvingas eller väljer att avsluta en anställning tror dock inte att det tar dem mer än högst tre månader att hitta ett nytt jobb.

På frågan vilka förändringar under de senaste två åren som varit mest betydelsefulla, var höjd grundlön och internetuppkoppling de vanligaste svaren.

Underbetyg

Löneutbetalningar i tid och höjd grundlön förefaller alltså vara något sjömän, globalt sett, saknar i sådan utsträckning att arbetsgivare som sköter de frågorna blir populära.

Sjöfartstidningen frågar Bimcos kommunikationsansvariga Gemma Wilkie om inte de två svaren innebär ett underbetyg för branschen.

– Nej, det visar sig ju att en majoritet av sjömännen fått höjd grundlön och det måste ses som något bra. Och man ska tänka på att svaren kommer från många olika delar av världen och handlar om många olika arbetsgivare. Men visst, lönefrågor är väldigt angelägna för sjöfolk.

Attraktionskraft

Enligt Bimco/ICS är ett av syftena med undersökningen att ge rederier och managementbolag kunskap om hur de ska kunna attrahera och rekrytera unga människor till sjöfarten.


Lämna en kommentar på "Lön och internet viktigt för sjöfolk"

Hittills finns det 9 kommentarer. Samtliga kommentarer granskas i förhand innan publicering.
Läs våra regler för kommentering!

 • Anonym Svara

  När man läser såna här rubriker önskar man att fartygen blir obemannade!

 • Bongo boy Svara

  Internet ombord behövs men inte wifi. Nuförtiden ligger alla gömda i en krok under arbetstid med sin smartphone. Jag är ingen motståndare på något sätt, det får gärna finnas anslutning i alla hytter. Det är en del av välfärden men jag gillar inte när det missbrukas…..

 • Anonym Svara

  500 sjöfarare av alla sjöfarande personal på jorden har svarat. Det skall man inte dra någon växel på! Mycket mycket litet % av den totala målgrubben har svarat på en liten enkät. Vi som är högutbildade från våran så kallade västvärden. Kan rent matematiskt bevisa att det är så. Simma lugnt. Internet via sattelit länk är viktigast för driften av fartyget inte den enskilde ombord anställde. All modern shipping fungerar inte bra särskild länge utan omvärlds förbindelse via internet. Det behöver man inte vara endast 20-25 år gammal och så kallat född i IT åldern för att förstå, utan snarare lite mera erfaren en så krävs.

 • Anonym Svara

  Dvs, ”attrahera och rekrytera unga människor till sjöfarten” från tredje världen.

 • Göran Andersson Svara

  Ska man i framtiden kunna bemanna med välutbildat och kompetent folk så är tillgång till Internet uppkoppling i varje hytt samt en för hemorten bra lön. När jag kommer ombord i ett fartyg för SC jobb så är en av de första frågorna : hur får vi tag i modem för uppkoppling

 • Svenne Matros Svara

  Helt enig att internet är viktigt ombord så man slipper sitta i dagrummet bland traderövarna och höra att allt var bättre förr…

  • Anonym Svara
   @Svenne Matros:

   Vad är en traderöv för något ?

  • ThomasG Svara
   @Anonym:

   Traderöv = En tråkig person.

 • Roy Johansson Svara

  År 2015, är det inte självklart att man ska få lön i tid, hur länge har internet funnits!!!!!!!!!!