Lena Jönsson, generaldirektör för Kustbevakningen.
Johnny Åberg, KBV

Kustbevakningen ska ledas från Göteborg

Generaldirektör Lena Jönsson har beslutat att Kustbevakningen ska ha en ledningscentral i Göteborg.

Relaterade artiklar

Sedan en omorganisation i höstas har Kustbevakningen en huvudledningscentral i Göteborg och en stödledningscentral i Stockholm. Nu har generaldirektören beslutat att stödledningscentralen i Stockholm läggs ned senast 1 juni 2018. De som jobbar på centralen erbjuds omplacering eller att flytta till Göteborg.

− Beslutet att satsa på en ledningscentral i Göteborg följer inriktningen från tidigare beslut om förändrad organisation för bättre enhetlighet och tydligare styrning i Kustbevakningen. Det har fattats efter fördjupade analyser av av områdena ledning, personal, arbetsmiljö och teknik, säger Lena Jönsson.

Myndighetens lednings- och stödorganisation är sedan i höstas framför allt lokaliserad i Karlskrona, Stockholm, Göteborg och Nyköping. Den nya organisationen innebär ingen förändring för kuststationernas och flygkuststationens geografiska placering.