Kanada-statsbesök i sjöfartens tecken

Kanadas generalguvernör, H.M. Konungen, prins Carl Philip och infrastrukturministern besökte på torsdagsförmiddagen Ericsson på Lindholmen. I en följande paneldebatt diskuterades hållbar sjöfart.

Relaterade artiklar

Press, polis och en skara förväntansfull allmänhet stod samlade på Lindholmspiren i Göteborg när älvskytteln Älvfrida förde den ovanligt celebra skaran passagerare iland. Kanadas Generalguvernör David Johnston med hustrun Sharon Johnston bjöds in av det svenska kungaparet och har besökt ett flertal företag och andra platser i Stockholm, Malmö och Lund innan turen så kom till Göteborg. 

Ceta i bakgrunden

Statsbesöket från Kanada har pågått sedan i måndags och programmet har dominerats av handel, vilket följer logiskt på handelsavtalet Ceta som slutits mellan Kanada och EU och som väntas träda i kraft inom kort. Infrastrukturminister Anna Johansson var regeringens representant under statsbesökets Göteborgsdag.

Sjöfartsdignitärer hälsade välkommen

Medan monterminglet på studentmässan Sjölog var i full gång i huset intill tog ett stort uppbåd emot den nästan lika stora statsbesöksdelegationen. Efter landstidningen på Lindholmspiren följde en mottagning inne i Ericssons byggnad, där Göteborgs kommunstyrelseordförande Ann-Sofie Hermansson hälsade välkommen. Göteborgs Hamns vd Magnus Kårestedt höll också välkomsttal, liksom ACL:s vd Anders Ivarsson, Saabs vd Håkan Buskhe och Sinisa Krajnovic, som är chef för Ericssons enhet för utveckling av nätverksprodukter.

Hållbar sjöfart

Efter ytterligare anföranden från Västra Götalands regionstyrelseordförande Johnny Magnusson och infrasturkturminister Anna Johansson talade generalguvernör Johnston om hållbarhet som nyckeln till framgång i arbetet för utveckling av handelsrelationerna mellan Sverige och Kanada. Därefter började en paneldebatt, som välbekante Christopher Pålsson från Lloyd's List Intelligence modererade. Titeln på evenemanget var Sustainable Shipping, the Future of Transportation and Ceta.

Hoppfullt

Joy Nott är chef för Canadian Association of Importers and Exporters och inledde diskussionen med att tala hoppfullt om trenden att göra transportkedjan miljövänligare, ett arbete som Nott menar har vind i seglen just nu. 

Per Westling på Stena RoRo berättade om rederiets metanolsatsning och att de är mycket nöjda med Stena Germanicas resultat nu när fartyget har kört på metanol en tid.

Lära av varandra

Göteborgs Hamns Magnus Kårestedt pekade på de möjligheter hamnar har att bidra till hållbarhet, bland annat genom att erbjuda landel, använda miljödifferentierade avgifter, stödja nya bränslen genom att underlätta bunkring.

Karen Oldfield är chef för Halifax hamnmyndighet. Hon berättar att hon känner sig mycket hemma i Göteborgs Hamn, som hon tycker liknar hennes egen på väldigt många sätt. Hon säger att Halifax kan lära av Europa och Göteborg:

– Ni ligger lite före oss när det gäller energikrav och deras framtida riktning. Vi behöver lära oss mer om att erbjuda ren energi.