1 december, 2016

Jaakko Nirhamo

Jaakko Nirhamo har utsetts till försäljningschef för affärsområdet frakttrafik vid Åbo Hamn Ab från den 1 januari 2017. Han kommer närmast från Björneborgs hamn, där han senast tjänstgjort som hamndirektör.

25 november, 2016

Jonas Teir

Jonas Teir är anställd som teknisk inspektör i rederiet NLC Ferry Ab från den 1 september 2016. Han kom till rederiet i februari 2016 som förste maskinist på färjan Wasa Express fick den nya tjänsten i landorganisationen för att ta över en del av de arbetsuppgifter som tidigare tillföll rederiets fleet manager Mikael West. Jonas ansvarar i första hand för tekniken ombord på Wasa Express. Han kommer närmast från Godby Shipping där han var maskinchef i flera av rederiets fartyg. NLC Ferry Ab ägs av Umeå kommun och Vasa stad. Rederiet opererar färjetrafik under namnet Wasaline mellan Umeå och Vasa med färjan Wasa Express.

24 november, 2016

Pär Sundblad

Pär Sundblad är ny vd för Scandinavian Shipping & Logistics sedan den 1 november. Han anslöt till företaget 2015 som Business Development Manager och har 23 års erfarenhet av såväl container- som breakbulk-fartyg. ”Pär har ett starkt kundperspektiv och att kunden är nöjd är alltid huvudprioritet för oss. Scandinavian Shipping & Logistics har en tydlig ambition och strategi att expandera vår affärsverksamhet och jag är övertygad om att Pär kommer att bidra oerhört mycket till detta med tanke på hans erfarenhet och ambition”, säger Björn Eklund, ägare till Scandinavian Shipping & Logistics. Förutom att Pär Sundblad kommer att fokusera på det övergripande ansvaret för Scandinavian Shipping & Logistics affärsverksamhet kommer han också att fokusera på att utveckla företaget ytterligare till att bli en kundorienterad och kompetensbaserad tillhandahållare av logistiktjänster i de nordiska och baltiska länderna. ”Scandinavian Shipping & Logistics har en oerhörd potential med en utmärkt grund i den befintliga organisationen, plus att man också har solida ägare och starka partnersamarbeten. Jag är mycket glad åt att få bli en del av detta företags framtid!”, säger Pär Sundblad.   

16 november, 2016

Nils Vinneby

Sirius Chartering AB förstärker sin organisation genom anställningen av Nils Vinneby. Med start i januari kommer Nils att att ansluta till befraktningskontoret i Fiskebäck. Han kommer att introduceras till såväl Operations som Chartering och blir ett välkommet tillskott till desken. Nils Vinneby har en utbildning från sjöfart & logistikprogrammet på Chalmers Tekniska Högskola. Han kommer närmast från Preem AB, där han har omfattande erfarenhet av både cargotrading och bunkertrading samt olika optimeringsprojekt. ”Det känns riktigt bra att kunna välkomna Nils till Sirius Chartering. Han kommer att tillföra ytterligare energi och kapacitet till vårt befraktningsteam”, säger Martin Sjöholm, Commercial Manager.

15 november, 2016

Martin Sjöholm

Sirius Chartering AB har anställt Martin Sjöholm som Commercial Manager. Sedan september månad är han stationerad på företagets kontor i Fiskebäck. Martin Sjöholm har en gedigen shippingbakgrund som efter en Ekonomie Magisterexamen inleddes med anställning inom StoraEnso Transport och Distribution AB för transport av skogs- och pappersprodukter. Därefter har han drygt 16 års erfarenhet av torrlastbefraktning av Panamaxfartyg inom B&N, Transbulk 1904 AB och Argonaut AB med positioner inom såväl operation som befraktning och företagsledning. ”Martins bakgrund och erfarenhet kommer att komplettera och förstärka Sirius Chartering på ett utmärkt sätt och vi är väldigt glada att ha fått honom ombord”, säger VD Jonas Backman.

1 november, 2016

Ann-Sofie Ankarcrona

Donsö Shipping Meet AB Donsö Shipping Meet AB, som ägs av 17 olika företag, har anställt Ann-Sofie Ankarcrona som projektledare. Hon är stationerad på ett kontor i Fiskebäck. Hennes primära uppgift blir att ta mässan Donsö Shipping Meet från start till mål med alla delprojekt där många samarbetspartners är involverade. Donsö Shipping Meet (DSM) är det största eventet i sitt slag i Sverige och arrangeras vartannat år på Donsö. Under mellanperioderna kommer Ann-Sofie att jobba med olika projekt och marknadsfrågor. Genom att anställa Ann-Sofie vill Donsö Shipping Meet AB satsa på kontinuitet och utveckling. Ann-Sofie har en bred kompetens av att driva olika projekt och kommer närmast från utbildningsbranschen, där hon bland annat varit projektledare vid etablering av nya gymnasieskolor i Sverige. De senaste tre åren har hon varit ansvarig för all extern kommunikation för varumärket Drottning Blanka med elva skolor runt om i Sverige. Innan dess har hon arbetat inom Folkspel, där hon var med om att starta upp Eldsjälsgalan, samt inom IT-branschen. Ann-Sofi inledde sin karriär som vikarierande vd-assistent på Bureau Veritas och fick senare en anställning på P&I-avdelningen på The Swedish Club. Efter en rad uppdrag inom andra sektorer är Ann-Sofi nu alltså tillbaka inom sjöfarten. Kommande Donsö Shipping Meet, DSM17, arrangeras den 5 och 6 september 2017 på Donsö.

5 oktober, 2016

Erik Hanberger

STEM Shipping har rekryterat Erik Hanberger till tjänsten operatör/juniormäklare. Erik har en examen från sjöfart & logistikprogrammet på Chalmers Tekniska Högskola. Efter avslutad examen arbetade Erik i över två år som fartygsagent på GAC i Göteborg.

21 september, 2016

Rasmus Johansson

Northern Offshore Services AB välkomnar Rasmus Johansson till tjänsten som Chief Executive Officer (CEO). Rasmus har en civilingenjörsexamen inom maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola och en Master of Business Administration (MBA) från Lancaster Business School. Rasmus kommer närmast från Rosemount Tank Radar AB, en världsledande leverantör av radarbaserad nivåmätning för tankterminaler, oljetankers och processindustrin, där han innehaft tjänsten som vd. David Kristensson, som är en av grundarna och haft positionen CEO till dags dato i NOS, anser att tidpunkten för en växling på vd-posten nu är lämplig: "Vårt bolagsbyggande fortsätter och jag ser fram emot att arbeta nära Rasmus in i framtiden för att tillsammans möjliggöra fortsatt tillväxt med fokus inom specialsjöfart", säger David Kristensson som själv övergår till att arbeta som koncernchef för samtliga företag i företagsgruppen Northern Group.

8 september, 2016

Karl Jivén

Karl Jivén är ny säkerhets- och hållbarhetschef (HSSE) på APM Terminals i Göteborg. Karl Jivén kommer senast från GoTa Ship Management och TransAtlantic där han ansvarade för miljö och kvalitet för sjö- och landorganisationen. Dessförinnan jobbade han i åtta år med hållbarhetsfrågor inom Maersk Line.

– Säkerhetstänket ligger djupt rotat i hela APM Terminals. Jag kommer fortsätta det pågående arbetet för att hela tiden öka marginalen mot olyckor. Det handlar bland annat om att planera och se till att maskiner och människor är tydligt separerade och att skyltar och arbetsprocesser är tydliga för alla som vistas här, säger Karl Jivén.

Utöver säkerheten kommer han även att ansvara för skydds-, hållbarhets- och miljöfrågorna på APM Terminals. 

1 september, 2016

John Olsson

John Olsson har anställts som ny teknisk specialist hos Göteborgsföretaget Sea IT. John Olsson har studerat vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg och innehar ett flertal olika sjöfartscertifikat. Han har i flera år arbetat på olika positioner för olika rederier runt om i världen och har därigenom erhållit expertkunskaper inom tekniska integrationer såsom C- och Ku-band, Vsat, TV-, kommunikations-, radio- och navigationsutrustning från leverantörer såsom Seatel, Jotron, Intellian, Sailor, STM, Idirect, Comtech, JRC och Iridium. John Olsson kommer närmast från en position som teknisk expert vid Telemar Scandinavia.

29 augusti, 2016

Tony Karlström

Tony Karlström, koncernstabschef för Kapitalförvaltning inom Ålandsbanken Abp, har utsetts till ny verkställande direktör för Försäkringsaktiebolaget Alandia samt Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia. Karlström tillträder den 1 november 2016. Nuvarande vd Leif Nordlund stöder Karlström under en övergångsperiod. Vd-bytet sker i samråd och genom överenskommelse mellan styrelsen, Karlström och Nordlund. ”Karlström har utsetts efter en rekryteringsprocess som inleddes på hösten 2015. Styrelsen anser att Tony Karlström med lång erfarenhet inom Alandia Försäkring är ett utmärkt val för koncernens kommande utmaningar. Leif Nordlund har sedan 2006 utvecklat Alandia Försäkring till en betydande marinförsäkringsaktör i Norden samt genomfört moderbolagets ombildning till ett aktiebolag. Styrelsen och Nordlund är överens om att tidpunkten för en generationsväxling på VD-posten nu är lämplig. Jag vill å hela styrelsens vägnar tacka Leif Nordlund för hans viktiga insats i förverkligandet av det nya aktiebolaget samt för att ha skapat en bra grund för koncernens framtida framgång. Samtidigt önskar jag Karlström lycka till med de kommande utmaningarna”, kommenterar Jan Hanses, styrelseordförande.
Foto: Daniel Eriksson

 

25 augusti, 2016

Johan Kristensson

Furetank Rederi AB har rekryterat Johan Kristensson till företagets huvudkontor på Donsö. Johan Kristensson påbörjar sin anställning som teknisk inspektör i rederiet i september. Han är sjökapten och har sedan 2003 arbetat inom offshore i UK och Norge, senast under tio år i Transocean Offshore Ltd Norway som kontrollrumsoperatör och Barge Supervisor.

25 augusti, 2016

Donald Werner

Furetank Rederi AB har rekryterat Donald Werner till företagets huvudkontor på Donsö. Donald har anställts inom rederiets organisation som Deputy DPA och han kommer närmast från GVA Consultants i Göteborg. Donald Werner är sjöingenjör med kompletterande magisterexamen i Fartygsdesign, System och Säkerhet och har lång erfarenhet från den marina branschen från såväl ombordanställningar som Surveyor/Lead auditor för Bureau Veritas.

23 augusti, 2016

Fredrik Olindersson

Fredrik Olindersson blir ny viceprefekt för Chalmers sjöfartsutbildningar. Han tillträder tjänsten 1 september. Fredrik Olindersson har varit på Chalmers sedan 2005. Mellan åren 2007-2014 var han programansvarig för sjökaptensprogrammet. Han har även undervisat och forskat på Chalmers där han i sin nya tjänst kommer att ha ett tätt samarbete med programansvariga för sjöfartsutbildningarna.

– Det finns inga tendenser på att vikten av den globala sjöfarten kommer att minska under de kommande decennierna, men kraven på säkrare och mer miljömässigt hållbara transporter kommer att öka vilket innebär att behovet av välutbildad personal blir större. Institutionens roll är att utbilda morgondagens ledare inom svensk sjöfart och Chalmers ska vara det främsta valet för dem som vill arbeta inom den maritima sektorn, säger Fredrik Olindersson i ett pressmeddelande.

Sjöfart och marin teknik utbildar i dag sjöbefäl, sjöfartslogistiker, naval architects och ledare inom den maritima sektorn.

23 augusti, 2016

Robert Tingvall

Robert Tingvall har utsetts till ny vd i Södertälje Hamn AB. Han tillträder sin tjänst den 1 oktober. Han kommer närmast från Telge, där han är ekonomi- och finansdirektör. Han har ingått i Södertälje Hamns styrelse i drygt fem år och har god insyn i bolagets verksamhet. Fram till den 1 oktober är Tommy Engström tillförordnad vd för Södertälje Hamn.