9 juni, 2017

Elisa Mikkolainen

Till ny vd för Meriaura Group i Finland har utsetts Elisa Mikkolainen. Hon tillträder den 17 juli 2017 och hennes ansvarsområden blir sjötransport inom Meriaura Oy och rederiverksamhet inom VG-Shipping Oy. Elisa Mikkolainen var vd för Crystal Pool 2010 till 2016 och innan dess svarade hon för befraktning och operation av kemikalie- och torrlastfartyg inom Crystal Pool Oy och Kemira GrowHow Oyj. Hon efterträder Jussi Mälkiä, som även är Meriauras grundare. Jussi Mälkiä fortsätter som styrelseordförande och vd för Aura Mare Oy.

9 juni, 2017

Carolina Kihlström

Den 1 juni började Carolina Kihlström som senior projektledare med särskilt ansvar för kommunikation på Föreningen Svensk Sjöfart. Rekryteringen är en del av en större omorganisation för att vässa organisationen ytterligare för att ge föreningens medlemmar så stor nytta som möjligt. Carolina kommer närmast från en tjänst hos sjöfartens forskningssamarbete Lighthouse. "Vi välkomnar Carolina till vår förening. Med hennes kunskap och erfarenhet från sjöfarten kommer vi att kunna driva egna projekt för att ytterligare visa på Svensk Sjöfarts möjligheter och nytta för samhället", säger Pia Berglund, vd för Svensk Sjöfart.

1 juni, 2017

Christian Finnsgård

Den 1 juni tillträder Christian Finnsgård tjänsten som forskningschef på SSPA Sweden AB. Han ersätter Peter Grundevik som går i pension. De senaste tre åren har Christian arbetat som forskare på SSPA där han har varit projektledare för flertalet internationella och nationella forskningsprojekt inom områden som maritim logistik och sportforskning. När det gäller hans egna erfarenheter inom sport ligger fokus inom segling, med bakgrund som landslagsmedlem och världsmästare i Starbåts klassen. Christian har en teknologie doktorsexamen i logistik från Chalmers tekniska högskola, en civilingenjörsexamen från Chalmers och en civilekonomexamen från Göteborgs universitet. ”Tillsammans med mina kunniga kollegor och engagerade samarbetspartners ser jag fram emot att få fortsätta vårt gemensamma arbete för en innovativ och hållbar maritim utveckling”, säger han.

24 maj, 2017

Marcus Risberg

Under Föreningen Svensk Sjöfarts årsmöte valdes Tallink Siljas vd Marcus Risberg in i styrelsen. Svens Sjöfarts vd Pia Berglund säger att det har varit ett uttalat mål att få in Tallink Silja i styrelsen: ”Vi valde in Marcus Risberg och Tallink Silja för att de är en viktig medlem och står för en stor del av sjöfarten på Östersjön. Marcus profil kompletterar styrelsen bra då han är kommersiell och har hög kompetens inom marknadsföringsfrågor. Tallink Silja har även visat stort intresse för att utveckla det svenska sjöfartsklustret som vi försöker skapa.” Marcus Risberg säger att en samverkan kring branschens utmaningar och politiska frågeställningar är mycket viktig: ”Därför ser jag fram emot arbetet i föreningens styrelse. Tallink Silja vill främst driva frågorna kring den generella sjöfartsverksamheten, samt om färjeturismen och att Sveriges hamnar måste prioriteras lika högt som våra flygplatser när vi talar om turism och godstransport.”

17 maj, 2017

Kenneth Gustavsson

Kenneth Gustavsson har utsetts till tillförordnad marknadsdirektör för Viking Line Skandinavien. Närmast kommer han från tjänsten som rederiets svenska försäljningsdirektör. Kenneth Gustavsson har tillträtt sin nya tjänst den 9 maj 2017 och efterträder Tapani Kauhanen som lämnade Viking Line tidigare i år. Kenneth Gustavsson har varit verksam inom rederinäringen på Östersjön i två decennier och haft positionen som Viking Line Skandinaviens försäljningsdirektör i drygt två år. Dessförinnan var han företagets försäljningschef och har även en bakgrund inom Försvarsmakten. – Viking Line befinner sig i en spännande fas med alla möjligheter att vidareutveckla Östersjökryssningar på ett sätt som är relevant, roligt och attraktivt för den svenska marknaden. Tillsammans med mina skickliga kollegor och medarbetare ser jag fram emot att fortsätta vässa Viking Lines erbjudande framåt, säger han.  

11 maj, 2017

Stephanie Sperling

Furetank Chartering anställer Stephanie Sperling som Tanker Charterer från 22 maj. Hon har en gedigen bakgrund från Carl Buttner och har arbetat med allting från demurrage till operationer och befraktning. Sedan 2016 har Stephanie arbetat för Stena Oil i Göteborg.

11 maj, 2017

Patrik Karlsson

Furetank Chartering anställer Patrik Karlsson som Vessel Operator från 5 juni. Patrik har seglat på Donsötank-fartyg som överstyrman och har också Masters-examen i Sjöfart och Logistik från Chalmers.

11 maj, 2017

Anja Divkovic

Anja Divkovic anställs som Claim Negotiator av Furetank Chartering från och med den 5 juni. Anja har en färsk Bachelor-examen i Sjöfart och Logistik från Chalmers förutom att hon också är sjökapten och har seglat på olika tankfartyg.

4 maj, 2017

Annika Hilmersson

Annika Hilmersson började som kommunikationschef på APM Terminals Gothenburg i början av mars. Under de senaste 20 åren har hon arbetat med kommunikation, bland annat med olika befattningar under en tioårsperiod på Ericsson och sex år som kommunikationschef på Swedavia, Göteborg Landvetter Airport. Hon kommer närmast från SCAs huvudkontor i Stockholm där hon under drygt tre år var globalt ansvarig för intern- och integrerad kommunikation.

2 maj, 2017

Magnus Grimhed

Magnus Grimhed börjar arbeta på Norrköpings Hamn i mitten av maj. Han kommer på sikt att ersätta den nuvarande försäljningschefen Tomas Gustavsson, som kommer att gå i pension framöver. Under de senaste tio åren har Magnus Grimhed varit verksam inom Maersk-koncernen på olika befattningar inom försäljningsområdet, varav de senaste tre åren som General Manager för Seago Line Scandinavia. 

25 april, 2017

Kimmo Rahkamo

Styrelsen i Skangas har utsett Kimmo Rahkamo till ny vd. Han tillträder den 15 maj 2017 och efterträder Tor Morten Osmundsen. Rahkamo har varit styrelsemedlem i Skangas sedan 2014.
Kimmo Rahkamo tar över som vd för Skangas etter att ha jobbet som vd i Fenniarail sedan 2010. Han har under en stor del av sin karriär haft ledande positioner inom olje- och gasindustrin. Han har haft flera ledande positioner inom Neste, bland annat som Executive Vice President i Neste Oil. Därtill har han varit Vice President för Supply and Oil Refining vid Fortum.

24 mars, 2017

Sanna Sonninen

Sanna Sonninen har utsetts till ny lotsningsdirektör vid Finnpilot Pilotage Ab. Sanna Sonninen, som är sjökapten till utbildningen, tillträder i sin nya tjänst den 1 april 2017. Senast har hon varit avdelningschef vid Trafis avdelning för Data och kunskap. Vid Trafi har hon även arbetat med uppgifter som hör till lotsmyndigheten samt med utveckling av den lagstiftning som gäller lotsning. Hon också varit utvecklingschef och överinspektör vid Sjöfartsverket i Finland, olycksutredare vid Olycksutredningscentralen och forskare vid Teknologiska forskningscentralen VTT. Sanna Sonninen har arbetat i befälsposition på Finnlines och Nestes fartyg samt som VTS-operatör. Hon blir i år även diplomingenjör i havsteknik vid Aalto-universitetet.

24 mars, 2017

Kari Kosonen

Kari Kosonen har utsetts till ny verkställande direktör för det statliga lotsningsbolaget  Finnpilot Pilotage Ab i Finland från den 1 april. Han efterträder Matti Pajula som går i pension. Kosonen är sjökapten och diplomingenjör och har arbetat som lotsningsdirektör vid Finnpilot sedan början av 2010 och som verkställande direktör för Finnpilots dotterbolag Ice Advisors sedan 2015. Kari kom till Finnpilot från Sjöfartsverket i Finland, där han bl.a. arbetade som chef för VTS-centralen, överinspektör, chef för trafiksektorn och biträdande direktör. Kari Kosonen har tidigare också arbetat ombord på olika rederiers fartyg, huvudsakligen som däcksbefäl. Dessutom har han varit medlem i eller suttit i ledningen för flera internationella arbetsgrupper (bl.a. GOFREP, IALA, IMO Navigation Committee) och medverkat i flera inhemska samarbetsgrupper inom sjöfartssektorn (bl.a. Finlands Näringsliv EK:s sjöfartsgrupp och delegationen för bekämpning av olje- och kemikalieskador förorsakade av fartyg).  

10 februari, 2017

Claes Rudling

Evac Group har utsett Claes Rudling till Business Area President, Offshore and Merchant, från den 23 januari 2017. Claes kommer även att fortsätta som CEO för Uson Marine, som köptes av Evac Group i december 2016. Claes är medlem i ledningsgruppen för Evac Group. Han är baserad i Stockholm och rapporterar till Tomi Gardemeister, President och CEO för Evac Group.

3 februari, 2017

Johan Gyllén

Den 16 januari 2017 har sjökapten Johan Gyllén anställts vid Stena Line, Safety Department i Göteborg. Han har även utsetts till ISM-auditör. Johan har erfarenhet från rederier i Sverige och Tyskland och har seglat som befäl på olika typer av fartyg. Johan har dessutom varit föreläsare och teknisk instruktör på Chalmers tekniska högskola, institutionen för sjöfart och marin teknik, främst i simulatorcentret för ARPA/Radar, ECDIS och Bridge Resource Management.