15 mars, 2018

Benno Leijgraaf

Benno Leijgraaf är ny kock i Sjömanskyrkan i Göteborg. Han lagar maten i lunchrestaurang Kuling i Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget. Han fixar också varma och kalla buffér till festvåningen, där man kan hyra lokal. Benno Leijgraaf har drivit en egen restaurang i Norge fram tills att han flyttade till Sverige med sin svenska fru i slutet av förra året. Han är också före detta sjöman i den nederländska flottan.

23 februari, 2018

Britta Patriksson

Britta Patriksson har tillträtt sin nya tjänst som HR-direktör på Swedish Club med placering på företagets huvudkontor i Göteborg. Hon kommer tidigare från ett par års konsultverksamhet i ett eget bolag inom HR-området och dessförinnan hade hon en lång karriär på rederiet Transatlantic, där hon framför allt ansvarade för personalfrågor. Om sina första veckor på Swedish Club säger hon: ”Detta är ett otroligt välskött företag, det känns jättebra. Har man varit på ett rederi i 25 år så är det väldigt kul att se en annan del av branschen.”

22 februari, 2018

Line Jensen

Line Jensen är ny på Viking Life-Saving Equipments kontor i Stockholm. Line Jensen kommer närmast från Vikings huvudkontor i Esbjerg, Danmark där hon har jobbat i två år. Hon kommer att sköta mycket av administrationen på företaget.

22 februari, 2018

Magnus Bjellqvist

Magnus Bjellqvist har börjat på Viking Life-Saving Equipments kontor i Stockholm. Han kommer att ansvara för försäljningen av livflottar, överlevnadsdräkter, flytvästar och tillbehör på Östkusten. Magnus jobbade tidigare på Watski med försäljning till butiker och servicevarv på Östkusten.

22 februari, 2018

Thomas Kjellberg

Rederi AB Veritas Tankers har rekryterat Thomas Kjellberg som Technical Manager. Thomas Kjellberg har de senaste 14 åren arbetat på Hjälmar Fisk AB som produktionsledare. Thomas Kjellberg är i grunden elektro ingenjör, och kommer att ansvara för den tekniska driften av rederiets tre fartyg.

22 februari, 2018

Stefan Scheja

Stefan Scheja, tidigare befälhavare på Tallink Silja, har tillträtt som ansvarig för passagerartrafiken på Stockholms Hamnars marknads- och försäljningsavdelning. Stefan Scheja ansvarar för den trafik som årligen tar 12 miljoner passagerare till och från Stockholm inom färje- och kryssningssegmentet. Stockholms Hamnar är Sveriges största passagerarhamn och en av de största i Europa. Dessa passagerare omsätter över 5 miljarder kronor i regionens turistnäring varje år. Stefan har tidigare arbetat som befälhavare hos Tallink Silja och har stor kunskap om hur denna bransch fungerar, vilket är oerhört viktigt för att möta de olika kundernas mycket varierade behov.

22 februari, 2018

Johan Wallén

Johan Wallén, tidigare vd på containerrederiet Team Lines, blir ny marknads- och försäljningschef på Stockholms Hamnar. Johan Wallén kommer att ha det övergripande ansvaret för samtliga affärsområden inom Stockholms Hamnar – container, roro, färjor, kryssning och bulk. Han har lång och gedigen erfarenhet av containerbranschen och kommer att fokusera särskilt på marknads- och försäljningsarbetet för Stockholm Norvik Hamn. Stockholms Hamnar bygger Sveriges nya godshamn söder om Stockholm, som öppnar 2020.

31 januari, 2018

Christoffer Ahlqvist

ScanOcean rekryterar Christoffer Ahlqvist som Head of Trading. Christoffer kommer att ansvara för den dagliga hanteringen av ScanOceans bunkeraffärer, inom områden Bunkerinköp, Bunker Trading och fysisk leverans inom Sverige. Christoffer kommer närmast från KPI Bridgeoil i London där han arbetat som Team Leader och Bunker Trader de senaste fem åren. Under tiden i London har han handlat bunker och smörjoljor åt svenska och utländska kunder i hamnar över hela världen. Tidigare har Christoffer även arbetat fyra år på Transbulk i Göteborg med fartygsoperation och bunkerinköp.

25 januari, 2018

Johanna Bodin

Johanna Bodin är ny på Stena Lines kommunikationsavdelning med ansvar att utveckla och digitalisera företagets interna kommunikation. Hon har tidigare erfarenhet från Stena Lines marknadsavdelning, Sveriges Radio och H&M.

25 januari, 2018

Carl Mårtensson

Carl Mårtensson tar över rollen som Head of Communications på Stena Line med huvudkontor i Göteborg. Han har arbetat i företaget i fem år och haft roller som PR-ansvarig, ansvarig för internkommunikation och kommunikationsstrateg. Han har också tidigare erfarenhet från roller som pressbefäl i Försvarsmaktens insats i Afghanistan, kommunikationsansvarig på Elanders Tryckeri och som PR-konsult på Sund Kommunikation.

15 januari, 2018

Stefan Eliasson

SSPAs styrelse har beslutat att stärka SSPA:s kärnverksamhet och granska bolagets strategiplan. Styrelsen har tillsatt Stefan Eliasson som interim-vd och rekrytering av en ny permanent vd pågår. Stefan kan tillföra expertis inom affärsutveckling, finansiell strategi och ledning. Han kommer att fortsätta vara styrelsens ordförande. – SSPA har som vision att vara den erkänt mest värdeskapande partnern för innovativ och hållbar maritim utveckling. Tillsammans med alla engagerade medarbetare delar jag visionen och kommer att fortsätta utvecklingen av SSPA, säger Stefan Eliasson.

15 januari, 2018

Johan Axiö

Ivar Lundh & Co AB anställer Johan Axiö som kommer att verka som konsult inom sjöfartsområdet och i det nystartade Ivar Lundh Sjöprojekt AB. Företaget riktar in sig på uppdrag inom transport och hantering av jordmassor, sten och annat byggmaterial. Johan Axiö kommer även att bidra i bolagets övriga verksamheter. Johan är utbildad sjökapten och har lång erfarenhet från sjöfartsbranschen och har haft flera positioner på Sjöfartsverket och senast på Trafikverket. Johan har varit chef för Sjöfartsverkets trafikcentral i Södertälje och sedan 2010 arbetat med sjöfartens infrastruktur samt varit med och initierat Sjöfartsverkets arbete med inre vattenvägar. På Trafikverket har Johan fokuserat på sjöfartsfrågor, bland annat regeringsuppdraget om ökad inlands- och kustsjöfart samt EU-finansiering på avdelningen nationell planering.

12 januari, 2018

Emanuel Nilsson

Emanuel Nilsson kommer att börja som ny teknisk koordinator på familjeföretaget Oljola. Emanuel Nilsson har tidigare erfarenhet av bolaget, till exempel har han varit med i ombyggnaden av Oljaren, före detta Stena Gemina. Han har även bland annat arbetat ombord på både Oljaren och Norden. Emanuel Nilsson kommer att hjälpa till med samordning av tekniska frågor och även arbeta med säkerhets- och kvalitetsutvecklingsfrågor samt personalutveckling.

3 januari, 2018

Stein Ivar Bye

Preem rekryterar Sten Ivar Bye som ny Chief Operating Officer, COO. Stein Ivar kommer i huvudsak att samordna Preems affärsområden; Varuförsörjning, Raffinering, Marknad och försäljning samt Hållbar utveckling (med bland annat hälsa-, miljö och säkerhet) och koncernsektionen Affärsutveckling.

Stein Ivar Bye kommer från amerikanska Exxon Mobil och har 25 års erfarenhet från raffinerings- och oljehandelsbranschen.Han kommer närmast från positionen som Business Development and StrategyExecutive för Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien. Stein Ivar kommer att rapportera till vd Petter Holland samt ingå i koncernledningen. I övrigt kvarstår koncernledningen som tidigare.

20 december, 2017

Sophie Svensson

Northern Offshore Services har utökat sin HR avdelning med Sophie Svensson som HR-koordinator. Sophie är utbildad personalvetare på Göteborgs universitet och har tidigare arbetat på Randstad, ett  rekryterings- och bemanningsföretag. Som HR-koordinator arbetar Sophie aktivt med den dagliga driften i form av bemanning, rekryteringsadministration samt övrig HR-administration.