31 oktober, 2017

Jens Lind

Från den 1 november stärker OljOla AB sin landorganisation med en ny QA Coordinator i Jens Lind. Största delen av den nya tjänsten kommer att ägnas åt support av fartygen, företagets säkerhetssystem samt assistera bland de olika tjänsterna inom bolaget. Jens har utbildats sig på Chalmers Tekniska Högskola och har examen både i Master Mariner samt Bachelor in Shipping and Logistics. Han kommer närmast från Farstad Shipping ASA, Norge, där han jobbat de fem senaste åren.

11 oktober, 2017

Christopher Askheim

Christopher Askheim har utsetts till chef för Operation på Northern Energy & Supply. Han har de tre senaste åren varit Area Sales Manager på samma företag, vilket ger honom en god grund att stå på i sin nya position, skriver Northern Energy & Supply i sitt nyhetsbrev.

25 september, 2017

Christine Hanefalk

I november tillträder Christine Hanefalk tjänsten som branschchef på Sveriges Hamnar. Christine blir nu förbundets nya företrädare att driva branschfrågorna. 
– Vi är mycket nöjda med rekryteringen och välkomnar Christine Hanefalk till tjänsten som branschchef för Sveriges Hamnar. Hamnarna har en avgörande betydelse för Sveriges näringsliv och det finns många högaktuella frågor att ta tag i, säger Joakim Ärlund, vd på Sveriges Hamnar. 
– Med Christine som branschchef kommer vi att kunna sätta branschen på kartan och flytta fram positionerna i de frågor som är viktiga för våra medlemmar, avslutar Joakim Ärlund. 
Christine kommer närmast från tjänsten som politisk sekreterare för Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson.

21 september, 2017

Adam Dreschel

Sea IT växer och välkomnar Adam Dreschel, en extra resurs till vårt internationella team på huvudkontoret i Göteborg. – Expansionen av vår tekniska team är ett sätt att försäkra för våra kunder att vi kan leverera support 24/7/265 över hela världen, säger Kristian Ryberg, CEO på Sea IT. Adam Dreschel har en bakgrund inom systemutveckling och nätverk. Han har tidigare arbetat som techinchal account manager och it-tekniker på Gotnet, en internet- och telefonleverantör.

15 september, 2017

Alexandra Rolland Andersson

ScanMarine AB har sedan den 1 maj förstärkt organisationen med Alexandra Rolland Andersson som sälj- och marknadsföringsdirektör. Alexandra är uppväxt i branschen där hon under sin studietid praktiskt medverkat i flera ombyggnadsprojekt och lärt sig branschen, gått bredvid sin far, ägare och vd för ScanMarine. Tidigare har Alexandra jobbat på marina bolag som Hellbergs International och på varvet Öresund DryDocks. Alexandra har en universitetsexamen inom försäljning, ekonomi och marknadsföring, senare kompletterad med en HR-utbildning.

12 september, 2017

Björn Knutar

Björn Knutar har anställts som fraktförsäljningschef till Wasaline. Han började sin tjänst den 1 september 2017. Fraktchef Tony Ehrs har avslutat sin anställning i Wasaline och flyttat till ett annat rederi. Björn har jobbat i olika positioner på Mirka Ltd som Product Manager Global Trading, Export Sales Manager sedan 2010 och innan dess från 1993 på Finnair som bland annat Area Director på Finnair Ground Operations, Finland & Switzerland, Operations Controller Stockholm etc. 

1 september, 2017

Kristin Westerholm Dotevall

Terntank Rederi A/S expanderar och anställer Kristin Westerholm Dotevall som Vessel Operator från 14 Augusti. Kristin har en examen från Sjöfart & Logistikprogrammet på Chalmers Tekniska Högskola och har drygt tio års erfarenhet som Hamnagent. Senaste anställning var hos SDK Shipping AB som Agency Manager för kontoret i Göteborg.

16 augusti, 2017

Simen Opsahl

Simen Opsahl har anställts som ny Head of Sales för kryssningsrederiet RCL Cruises Ltd Nordic från den 1 augusti. Opsahl har lång erfarenhet från olika försäljningsroller internt i RCL, samt tidigare erfarenhet från andra välkända resebranschorganisationer som bland annat Globetrotter (Thomas Cook) och Wikstrøm Reiser. I sin nya roll har han det överordnade försäljningsansvaret för varumärkena Royal Caribbean International, Celebrity Cruises og Azamara Club Cruises i Norden. Simen kommer att leda ett team med säljare och sällskapet behåller sin struktur med Country Sales Managers per land.

16 augusti, 2017

Alexandra Bakosch

Alexandra Bakosch är sedan 14 augusti ny koordinator på Lighthouse i Göteborg. Hon ersätter Carolina Kihlström som nyligen började som projektledare på Föreningen Svensk Sjöfart.   – Det känns fantastiskt spännande att få vara del av Lighthouseteamet. Jag ser fram emot att vara delaktig på en arena som skapar positiva förutsättningar för hållbar sjöfart och där tillfälle ges att nätverka med många intressanta företag och personer, säger hon.  Alexandra är tjänstledig från SSPA där hon varit projektledare på Maritima Operationer. Alexandra är civilingenjör med master i logistik från Linköpings universitet. – De senaste sex åren har jag arbetat med sjöfart ur olika perspektiv. Många projekt har rört alternativa bränslen för fartyg, både på nationella och europeiska nivå. Mer regionalt har projekterfarenheter gällt sjölogistikfrågor för stora infrastrukturprojekt i Göteborgsregionen och även riskanalyser för kajnära bostäder.

7 augusti, 2017

Alexander Gustavsson

Furetank expanderar och förstärker sitt team med Alexander Gustavsson som ska börja som tankerbefraktare den 1 oktober. Alexander har en bakgrund som operatör på Broström Tankers AB i Göteborg, varefter han flyttade till Köpenhamn där han arbetade som operatör vid Handytankers innan han flyttade över till Brostrom AS 2012 som tankerbefraktare. Alexander är Bachelor of Science in Shipping and Logistics från Chalmers.  

5 juli, 2017

Johan Norrman

Johan Norrman blir ny chef för Kustbevakningens operativa avdelning från och med i höst. Idag arbetar han som polisområdeschef i Polisregion Öst.

− Kustbevakningen har ett omfattande och viktigt uppdrag som jag är stolt över att få bidra till tillsammans med alla medarbetare och jag ser verkligen fram emot att börja på Kustbevakningen. Jag har stor respekt för det arbete en kustbevakare utför under dygnets alla timmar, både i Sverige och i andra länder. Ett uppdrag som bland annat innebär att övervaka och utföra uppdrag längs en 240 mil lång kuststräcka kräver sin kvinna eller man, säger Johan Norrman. Kustbevakningen införde hösten 2016 en ny organisation med en nationell ledning i stället för ett huvudkontor och två regioner. Stort fokus läggs nu internt på att vidareutveckla ledarskap och medarbetarskap i myndigheten och att tydligare arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. − Det känns verkligen bra att vi har rekryterat Johan Norrman. Han har med sig erfarenheter från en komplex verksamhet där det gäller att se helheten före delarna och att ständigt söka olika former av samverkan internt och externt. Dessutom har han flerårig erfarenhet och stort intresse av ledarskapsfrågor, säger generaldirektör Lena Jönsson. Som chef för operativa avdelningen kommer han att ingå i generaldirektörens ledningsgrupp. 

4 juli, 2017

Robert Jönsson

Robert Jönsson har anställts som hamnkapten hos Uddevalla Hamnterminal AB från 1 maj 2017. Robert Jönssons uppdrag blir bland annat att ansvara för sjötrafikfrågor, farligt gods, samordning mot myndigheter med mera. Han kommer även vara delaktig i den operativa driften och i utvecklingen av hamnverksamheten. Robert Jönsson, som är utbildad sjökapten, kommer närmast från Wallenius där han tjänstgjort ombord på deras ro-ro fartyg, senast som överstyrman.

20 juni, 2017

Stefan Hellberg

Stefan Hellberg är tillsatt som Business Development Manager på Oresund Drydocks AB från 3 april 2017. Hans uppdrag är att utveckla och följa upp kunder inom området offentliga verksamheter samt nya affärsområden. Stefan Hellberg har närmast tio års bakgrund från internationell offshore som Marine Superintendent och Teknisk Chef. Dessförinnan tjänstgjorde han i Sjöfartsverkets isbrytarverksamhet som bland annat teknisk chef på isbrytare av Oden- och Atleklass. Stefan Hellberg har även en bakgrund som yrkesofficer i Marinen samt erfarenhet av arbete inom FMV och Sjöfartsinspektionen.

20 juni, 2017

Sven Åsberg

Sven Åsberg har anställts som Sales Manager på Oresund Drydocks AB från 1 mars 2017. Sven kommer att ingå i Oresund Drydocks säljteam och inledningsvis arbeta mot marknader i Sverige, Norge, Danmark och Beneluxländerna.  Sven är 55 år och  kommer närmast från ScanMarine där han arbetat som marknads- och säljansvarig med inredningsprojekt för den marina industrin. Han har arbetat mot den internationella marknaden gällande ombyggnader såväl som nybyggnader i Kina och Europa. Sälj- och marknadsföringsuppdrag inom fordons- och landbaserad byggnadsindustri har stått på agendan, senast genom det Belgiska företaget Reynaers Aluminium. Tillsammans med Reynaers har han varit med och utvecklat fasadlösningar för den Skandinaviska marknaden och varit inblandad i en rad framgångsrika byggprojekt.

9 juni, 2017

Henrik Ahlqvist

Henrik Ahlqvist är terminalchef för Copenhagen Malmö Ports nya kryssningsterminal i Visby från den 1 september. Den nya kryssningsterminalen öppnar i april 2018. Henrik Ahlqvists uppdrag blir att ansvara för kryssningsterminalen och tillhörande verksamheter och se till så att den nya terminalen bedrivs på ett välfungerande och effektivt sätt. Henrik Ahlqvist kommer närmast från Stockholms Hamnar, där han har arbetat som chef för Cruise & Ferries och parallellt som Deputy Harbour Master. Henrik har under sina 16,5 år inom Stockholms Hamnar, utöver ansvaret för kryssningarna, också hanterat skärgårdstrafiken och innerstadskajerna. Dessförinnan arbetade Henrik under en tioårsperiod på rederiet Estline, som trafikerar Stockholm–Tallinn.