5 juli, 2017

Johan Norrman

Johan Norrman blir ny chef för Kustbevakningens operativa avdelning från och med i höst. Idag arbetar han som polisområdeschef i Polisregion Öst.

− Kustbevakningen har ett omfattande och viktigt uppdrag som jag är stolt över att få bidra till tillsammans med alla medarbetare och jag ser verkligen fram emot att börja på Kustbevakningen. Jag har stor respekt för det arbete en kustbevakare utför under dygnets alla timmar, både i Sverige och i andra länder. Ett uppdrag som bland annat innebär att övervaka och utföra uppdrag längs en 240 mil lång kuststräcka kräver sin kvinna eller man, säger Johan Norrman. Kustbevakningen införde hösten 2016 en ny organisation med en nationell ledning i stället för ett huvudkontor och två regioner. Stort fokus läggs nu internt på att vidareutveckla ledarskap och medarbetarskap i myndigheten och att tydligare arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. − Det känns verkligen bra att vi har rekryterat Johan Norrman. Han har med sig erfarenheter från en komplex verksamhet där det gäller att se helheten före delarna och att ständigt söka olika former av samverkan internt och externt. Dessutom har han flerårig erfarenhet och stort intresse av ledarskapsfrågor, säger generaldirektör Lena Jönsson. Som chef för operativa avdelningen kommer han att ingå i generaldirektörens ledningsgrupp. 

4 juli, 2017

Robert Jönsson

Robert Jönsson har anställts som hamnkapten hos Uddevalla Hamnterminal AB från 1 maj 2017. Robert Jönssons uppdrag blir bland annat att ansvara för sjötrafikfrågor, farligt gods, samordning mot myndigheter med mera. Han kommer även vara delaktig i den operativa driften och i utvecklingen av hamnverksamheten. Robert Jönsson, som är utbildad sjökapten, kommer närmast från Wallenius där han tjänstgjort ombord på deras ro-ro fartyg, senast som överstyrman.

20 juni, 2017

Stefan Hellberg

Stefan Hellberg är tillsatt som Business Development Manager på Oresund Drydocks AB från 3 april 2017. Hans uppdrag är att utveckla och följa upp kunder inom området offentliga verksamheter samt nya affärsområden. Stefan Hellberg har närmast tio års bakgrund från internationell offshore som Marine Superintendent och Teknisk Chef. Dessförinnan tjänstgjorde han i Sjöfartsverkets isbrytarverksamhet som bland annat teknisk chef på isbrytare av Oden- och Atleklass. Stefan Hellberg har även en bakgrund som yrkesofficer i Marinen samt erfarenhet av arbete inom FMV och Sjöfartsinspektionen.

20 juni, 2017

Sven Åsberg

Sven Åsberg har anställts som Sales Manager på Oresund Drydocks AB från 1 mars 2017. Sven kommer att ingå i Oresund Drydocks säljteam och inledningsvis arbeta mot marknader i Sverige, Norge, Danmark och Beneluxländerna.  Sven är 55 år och  kommer närmast från ScanMarine där han arbetat som marknads- och säljansvarig med inredningsprojekt för den marina industrin. Han har arbetat mot den internationella marknaden gällande ombyggnader såväl som nybyggnader i Kina och Europa. Sälj- och marknadsföringsuppdrag inom fordons- och landbaserad byggnadsindustri har stått på agendan, senast genom det Belgiska företaget Reynaers Aluminium. Tillsammans med Reynaers har han varit med och utvecklat fasadlösningar för den Skandinaviska marknaden och varit inblandad i en rad framgångsrika byggprojekt.

9 juni, 2017

Henrik Ahlqvist

Henrik Ahlqvist är terminalchef för Copenhagen Malmö Ports nya kryssningsterminal i Visby från den 1 september. Den nya kryssningsterminalen öppnar i april 2018. Henrik Ahlqvists uppdrag blir att ansvara för kryssningsterminalen och tillhörande verksamheter och se till så att den nya terminalen bedrivs på ett välfungerande och effektivt sätt. Henrik Ahlqvist kommer närmast från Stockholms Hamnar, där han har arbetat som chef för Cruise & Ferries och parallellt som Deputy Harbour Master. Henrik har under sina 16,5 år inom Stockholms Hamnar, utöver ansvaret för kryssningarna, också hanterat skärgårdstrafiken och innerstadskajerna. Dessförinnan arbetade Henrik under en tioårsperiod på rederiet Estline, som trafikerar Stockholm–Tallinn.

9 juni, 2017

Elisa Mikkolainen

Till ny vd för Meriaura Group i Finland har utsetts Elisa Mikkolainen. Hon tillträder den 17 juli 2017 och hennes ansvarsområden blir sjötransport inom Meriaura Oy och rederiverksamhet inom VG-Shipping Oy. Elisa Mikkolainen var vd för Crystal Pool 2010 till 2016 och innan dess svarade hon för befraktning och operation av kemikalie- och torrlastfartyg inom Crystal Pool Oy och Kemira GrowHow Oyj. Hon efterträder Jussi Mälkiä, som även är Meriauras grundare. Jussi Mälkiä fortsätter som styrelseordförande och vd för Aura Mare Oy.

9 juni, 2017

Carolina Kihlström

Den 1 juni började Carolina Kihlström som senior projektledare med särskilt ansvar för kommunikation på Föreningen Svensk Sjöfart. Rekryteringen är en del av en större omorganisation för att vässa organisationen ytterligare för att ge föreningens medlemmar så stor nytta som möjligt. Carolina kommer närmast från en tjänst hos sjöfartens forskningssamarbete Lighthouse. "Vi välkomnar Carolina till vår förening. Med hennes kunskap och erfarenhet från sjöfarten kommer vi att kunna driva egna projekt för att ytterligare visa på Svensk Sjöfarts möjligheter och nytta för samhället", säger Pia Berglund, vd för Svensk Sjöfart.

1 juni, 2017

Christian Finnsgård

Den 1 juni tillträder Christian Finnsgård tjänsten som forskningschef på SSPA Sweden AB. Han ersätter Peter Grundevik som går i pension. De senaste tre åren har Christian arbetat som forskare på SSPA där han har varit projektledare för flertalet internationella och nationella forskningsprojekt inom områden som maritim logistik och sportforskning. När det gäller hans egna erfarenheter inom sport ligger fokus inom segling, med bakgrund som landslagsmedlem och världsmästare i Starbåts klassen. Christian har en teknologie doktorsexamen i logistik från Chalmers tekniska högskola, en civilingenjörsexamen från Chalmers och en civilekonomexamen från Göteborgs universitet. ”Tillsammans med mina kunniga kollegor och engagerade samarbetspartners ser jag fram emot att få fortsätta vårt gemensamma arbete för en innovativ och hållbar maritim utveckling”, säger han.

24 maj, 2017

Marcus Risberg

Under Föreningen Svensk Sjöfarts årsmöte valdes Tallink Siljas vd Marcus Risberg in i styrelsen. Svens Sjöfarts vd Pia Berglund säger att det har varit ett uttalat mål att få in Tallink Silja i styrelsen: ”Vi valde in Marcus Risberg och Tallink Silja för att de är en viktig medlem och står för en stor del av sjöfarten på Östersjön. Marcus profil kompletterar styrelsen bra då han är kommersiell och har hög kompetens inom marknadsföringsfrågor. Tallink Silja har även visat stort intresse för att utveckla det svenska sjöfartsklustret som vi försöker skapa.” Marcus Risberg säger att en samverkan kring branschens utmaningar och politiska frågeställningar är mycket viktig: ”Därför ser jag fram emot arbetet i föreningens styrelse. Tallink Silja vill främst driva frågorna kring den generella sjöfartsverksamheten, samt om färjeturismen och att Sveriges hamnar måste prioriteras lika högt som våra flygplatser när vi talar om turism och godstransport.”

17 maj, 2017

Kenneth Gustavsson

Kenneth Gustavsson har utsetts till tillförordnad marknadsdirektör för Viking Line Skandinavien. Närmast kommer han från tjänsten som rederiets svenska försäljningsdirektör. Kenneth Gustavsson har tillträtt sin nya tjänst den 9 maj 2017 och efterträder Tapani Kauhanen som lämnade Viking Line tidigare i år. Kenneth Gustavsson har varit verksam inom rederinäringen på Östersjön i två decennier och haft positionen som Viking Line Skandinaviens försäljningsdirektör i drygt två år. Dessförinnan var han företagets försäljningschef och har även en bakgrund inom Försvarsmakten. – Viking Line befinner sig i en spännande fas med alla möjligheter att vidareutveckla Östersjökryssningar på ett sätt som är relevant, roligt och attraktivt för den svenska marknaden. Tillsammans med mina skickliga kollegor och medarbetare ser jag fram emot att fortsätta vässa Viking Lines erbjudande framåt, säger han.  

11 maj, 2017

Stephanie Sperling

Furetank Chartering anställer Stephanie Sperling som Tanker Charterer från 22 maj. Hon har en gedigen bakgrund från Carl Buttner och har arbetat med allting från demurrage till operationer och befraktning. Sedan 2016 har Stephanie arbetat för Stena Oil i Göteborg.

11 maj, 2017

Patrik Karlsson

Furetank Chartering anställer Patrik Karlsson som Vessel Operator från 5 juni. Patrik har seglat på Donsötank-fartyg som överstyrman och har också Masters-examen i Sjöfart och Logistik från Chalmers.

11 maj, 2017

Anja Divkovic

Anja Divkovic anställs som Claim Negotiator av Furetank Chartering från och med den 5 juni. Anja har en färsk Bachelor-examen i Sjöfart och Logistik från Chalmers förutom att hon också är sjökapten och har seglat på olika tankfartyg.

4 maj, 2017

Annika Hilmersson

Annika Hilmersson började som kommunikationschef på APM Terminals Gothenburg i början av mars. Under de senaste 20 åren har hon arbetat med kommunikation, bland annat med olika befattningar under en tioårsperiod på Ericsson och sex år som kommunikationschef på Swedavia, Göteborg Landvetter Airport. Hon kommer närmast från SCAs huvudkontor i Stockholm där hon under drygt tre år var globalt ansvarig för intern- och integrerad kommunikation.

2 maj, 2017

Magnus Grimhed

Magnus Grimhed börjar arbeta på Norrköpings Hamn i mitten av maj. Han kommer på sikt att ersätta den nuvarande försäljningschefen Tomas Gustavsson, som kommer att gå i pension framöver. Under de senaste tio åren har Magnus Grimhed varit verksam inom Maersk-koncernen på olika befattningar inom försäljningsområdet, varav de senaste tre åren som General Manager för Seago Line Scandinavia.