18 februari, 2014

Madelene Rodhe

Sjölog, Madelene Rodhe är ny projektledare för Chalmers arbetsmarknadsmässa Sjölog 2015. Hon har tidigare varit seminariedagsansvarig för Sjölog 2014 och läser andra året på sjöfart- och logistikprogrammet på Chalmers.

18 februari, 2014

Kerstin Ramström

Sjölog, Kerstin Ramström är ny vice projektledare för Chalmersstudenternas arbetsmarknadsmässa Sjölog 2015. Tidigare har Kerstin varit katalogansvarig för Sjölog 2014. Hon läser första året på sjöfart- och logistikprogrammet på Chalmers.

1 februari, 2014

Sofie Emmerman

Furetank Rederi, Sofia Emmerman är anställd i Furetank Rederi som administratör på kontoret på Donsö. Sofia Emmerman är ekonom och hon har tidigare jobbat bland annat på Tärntank.

9 januari, 2014

Christer Ekström

Wisby Tankers AB, Christer Ekström påbörjade en tjänst som Chief Marine Personnel Officer på Wisby Tankers den 9 januari 2014. Han kommer att arbeta med placering på huvudkontoret i Visby. Innan han påbörjade sin nya tjänst hos Wisby Tankers arbetade han närmast under cirka två som HR-chef på Walleniusrederierna. Dessförinnan har han jobbat med HR-frågor sedan 2004. Christer Ekström är utbildad beteendevetare samt automatiseringsingenjör. Wisby Tankers grundades år 2000 av sjökaptenerna Johan Markström och Jonas Engström samt sjöingenjörerna Peter Rubinstein och Stefan Dombrowsky. Rederiet har totalt över 300 land- och sjöanställda, och har i nuläget management över 14 tankfartyg.

1 januari, 2014

Olle Engström

Sveriges Juniorredareförening, Olle Engström har valts som ny ordförande för Sveriges Juniorredare och efterträder Henrik Källson från Erik Thun AB. Olle jobbar som operatör på Thun Tankers och har tidigare varit anställd på TransWeco och Unifeeder. Olle har en masterexamen i Maritime Management utöver sina studier på Chalmers Sjöfart och logistikprogram.