20 april, 2018

Erik Grönvall

Furetank Chartering AB  anställer Erik Grönvall som Fartygsoperatör från 4 Juni. Erik har tidigare arbetat bland annat på Väderö Tank både ombord och iland med safety och quality. Är utbildad bland annat på Sjökaptensprogrammet på Kalmar Maritime Academy och har en Bachelor examen från Chalmers University of Technology.

12 april, 2018

Rebecca Dalén

Rebecca Dalén tillträdde den 19 mars en ny roll som kommunikationsansvarig på Maritimt Forum.  ”Jag är väldigt glad att bli Kommunikationsansvarig på Maritimt Forum. Jag vill fånga upp en tydlig vision vad vi vill nå ut med och skapa olika mötespunkter för medlemmarna. De flesta varumärken strävar efter att vara engagerande. Engagemang kan ha olika tyngd beroende på fråga vilket är spännande och viktigt för sjöfarten eftersom det är en bransch som idag har intresse från politiken. Vi går mot ett medvetet samhälle och det är angeläget att vi skapar en enhetlig bild. Det ska bli roligt att ta mig an namnbytet från Sjöfartsforum till Maritimt Forum. Jag ser också fram emot att träffa alla medlemmar framöver.” Rebecca har tidigare arbetat på PR-byrå och som marknads-, press och kommunikationsansvarig och har erfarenhet från många branscher kring varumärkesarbete, näringsutveckling, PR, och tonalitet.

28 mars, 2018

Peter Skoglund

Peter Skoglund har valts till ny vice ordförande i Seko Sjöfolk. Han har varit anställd på Seko Sjöfolk från 2001 och på olika sätt engagerad i facket ända sedan han gick till sjöss på 1980-talet. Som vice ordförande kommer han att avlasta ordförande Kenny Reinhold främst inom nationella frågor.

15 mars, 2018

Benno Leijgraaf

Benno Leijgraaf är ny kock i Sjömanskyrkan i Göteborg. Han lagar maten i lunchrestaurang Kuling i Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget. Han fixar också varma och kalla buffér till festvåningen, där man kan hyra lokal. Benno Leijgraaf har drivit en egen restaurang i Norge fram tills att han flyttade till Sverige med sin svenska fru i slutet av förra året. Han är också före detta sjöman i den nederländska flottan.

23 februari, 2018

Britta Patriksson

Britta Patriksson har tillträtt sin nya tjänst som HR-direktör på Swedish Club med placering på företagets huvudkontor i Göteborg. Hon kommer tidigare från ett par års konsultverksamhet i ett eget bolag inom HR-området och dessförinnan hade hon en lång karriär på rederiet Transatlantic, där hon framför allt ansvarade för personalfrågor. Om sina första veckor på Swedish Club säger hon: ”Detta är ett otroligt välskött företag, det känns jättebra. Har man varit på ett rederi i 25 år så är det väldigt kul att se en annan del av branschen.”

22 februari, 2018

Line Jensen

Line Jensen är ny på Viking Life-Saving Equipments kontor i Stockholm. Line Jensen kommer närmast från Vikings huvudkontor i Esbjerg, Danmark där hon har jobbat i två år. Hon kommer att sköta mycket av administrationen på företaget.

22 februari, 2018

Magnus Bjellqvist

Magnus Bjellqvist har börjat på Viking Life-Saving Equipments kontor i Stockholm. Han kommer att ansvara för försäljningen av livflottar, överlevnadsdräkter, flytvästar och tillbehör på Östkusten. Magnus jobbade tidigare på Watski med försäljning till butiker och servicevarv på Östkusten.

22 februari, 2018

Thomas Kjellberg

Rederi AB Veritas Tankers har rekryterat Thomas Kjellberg som Technical Manager. Thomas Kjellberg har de senaste 14 åren arbetat på Hjälmar Fisk AB som produktionsledare. Thomas Kjellberg är i grunden elektro ingenjör, och kommer att ansvara för den tekniska driften av rederiets tre fartyg.

22 februari, 2018

Stefan Scheja

Stefan Scheja, tidigare befälhavare på Tallink Silja, har tillträtt som ansvarig för passagerartrafiken på Stockholms Hamnars marknads- och försäljningsavdelning. Stefan Scheja ansvarar för den trafik som årligen tar 12 miljoner passagerare till och från Stockholm inom färje- och kryssningssegmentet. Stockholms Hamnar är Sveriges största passagerarhamn och en av de största i Europa. Dessa passagerare omsätter över 5 miljarder kronor i regionens turistnäring varje år. Stefan har tidigare arbetat som befälhavare hos Tallink Silja och har stor kunskap om hur denna bransch fungerar, vilket är oerhört viktigt för att möta de olika kundernas mycket varierade behov.

22 februari, 2018

Johan Wallén

Johan Wallén, tidigare vd på containerrederiet Team Lines, blir ny marknads- och försäljningschef på Stockholms Hamnar. Johan Wallén kommer att ha det övergripande ansvaret för samtliga affärsområden inom Stockholms Hamnar – container, roro, färjor, kryssning och bulk. Han har lång och gedigen erfarenhet av containerbranschen och kommer att fokusera särskilt på marknads- och försäljningsarbetet för Stockholm Norvik Hamn. Stockholms Hamnar bygger Sveriges nya godshamn söder om Stockholm, som öppnar 2020.

31 januari, 2018

Christoffer Ahlqvist

ScanOcean rekryterar Christoffer Ahlqvist som Head of Trading. Christoffer kommer att ansvara för den dagliga hanteringen av ScanOceans bunkeraffärer, inom områden Bunkerinköp, Bunker Trading och fysisk leverans inom Sverige. Christoffer kommer närmast från KPI Bridgeoil i London där han arbetat som Team Leader och Bunker Trader de senaste fem åren. Under tiden i London har han handlat bunker och smörjoljor åt svenska och utländska kunder i hamnar över hela världen. Tidigare har Christoffer även arbetat fyra år på Transbulk i Göteborg med fartygsoperation och bunkerinköp.

25 januari, 2018

Johanna Bodin

Johanna Bodin är ny på Stena Lines kommunikationsavdelning med ansvar att utveckla och digitalisera företagets interna kommunikation. Hon har tidigare erfarenhet från Stena Lines marknadsavdelning, Sveriges Radio och H&M.

25 januari, 2018

Carl Mårtensson

Carl Mårtensson tar över rollen som Head of Communications på Stena Line med huvudkontor i Göteborg. Han har arbetat i företaget i fem år och haft roller som PR-ansvarig, ansvarig för internkommunikation och kommunikationsstrateg. Han har också tidigare erfarenhet från roller som pressbefäl i Försvarsmaktens insats i Afghanistan, kommunikationsansvarig på Elanders Tryckeri och som PR-konsult på Sund Kommunikation.

15 januari, 2018

Stefan Eliasson

SSPAs styrelse har beslutat att stärka SSPA:s kärnverksamhet och granska bolagets strategiplan. Styrelsen har tillsatt Stefan Eliasson som interim-vd och rekrytering av en ny permanent vd pågår. Stefan kan tillföra expertis inom affärsutveckling, finansiell strategi och ledning. Han kommer att fortsätta vara styrelsens ordförande. – SSPA har som vision att vara den erkänt mest värdeskapande partnern för innovativ och hållbar maritim utveckling. Tillsammans med alla engagerade medarbetare delar jag visionen och kommer att fortsätta utvecklingen av SSPA, säger Stefan Eliasson.

15 januari, 2018

Johan Axiö

Ivar Lundh & Co AB anställer Johan Axiö som kommer att verka som konsult inom sjöfartsområdet och i det nystartade Ivar Lundh Sjöprojekt AB. Företaget riktar in sig på uppdrag inom transport och hantering av jordmassor, sten och annat byggmaterial. Johan Axiö kommer även att bidra i bolagets övriga verksamheter. Johan är utbildad sjökapten och har lång erfarenhet från sjöfartsbranschen och har haft flera positioner på Sjöfartsverket och senast på Trafikverket. Johan har varit chef för Sjöfartsverkets trafikcentral i Södertälje och sedan 2010 arbetat med sjöfartens infrastruktur samt varit med och initierat Sjöfartsverkets arbete med inre vattenvägar. På Trafikverket har Johan fokuserat på sjöfartsfrågor, bland annat regeringsuppdraget om ökad inlands- och kustsjöfart samt EU-finansiering på avdelningen nationell planering.