15 januari, 2018

Stefan Eliasson

SSPAs styrelse har beslutat att stärka SSPA:s kärnverksamhet och granska bolagets strategiplan. Styrelsen har tillsatt Stefan Eliasson som interim-vd och rekrytering av en ny permanent vd pågår. Stefan kan tillföra expertis inom affärsutveckling, finansiell strategi och ledning. Han kommer att fortsätta vara styrelsens ordförande. – SSPA har som vision att vara den erkänt mest värdeskapande partnern för innovativ och hållbar maritim utveckling. Tillsammans med alla engagerade medarbetare delar jag visionen och kommer att fortsätta utvecklingen av SSPA, säger Stefan Eliasson.

15 januari, 2018

Johan Axiö

Ivar Lundh & Co AB anställer Johan Axiö som kommer att verka som konsult inom sjöfartsområdet och i det nystartade Ivar Lundh Sjöprojekt AB. Företaget riktar in sig på uppdrag inom transport och hantering av jordmassor, sten och annat byggmaterial. Johan Axiö kommer även att bidra i bolagets övriga verksamheter. Johan är utbildad sjökapten och har lång erfarenhet från sjöfartsbranschen och har haft flera positioner på Sjöfartsverket och senast på Trafikverket. Johan har varit chef för Sjöfartsverkets trafikcentral i Södertälje och sedan 2010 arbetat med sjöfartens infrastruktur samt varit med och initierat Sjöfartsverkets arbete med inre vattenvägar. På Trafikverket har Johan fokuserat på sjöfartsfrågor, bland annat regeringsuppdraget om ökad inlands- och kustsjöfart samt EU-finansiering på avdelningen nationell planering.

12 januari, 2018

Emanuel Nilsson

Emanuel Nilsson kommer att börja som ny teknisk koordinator på familjeföretaget Oljola. Emanuel Nilsson har tidigare erfarenhet av bolaget, till exempel har han varit med i ombyggnaden av Oljaren, före detta Stena Gemina. Han har även bland annat arbetat ombord på både Oljaren och Norden. Emanuel Nilsson kommer att hjälpa till med samordning av tekniska frågor och även arbeta med säkerhets- och kvalitetsutvecklingsfrågor samt personalutveckling.

3 januari, 2018

Stein Ivar Bye

Preem rekryterar Sten Ivar Bye som ny Chief Operating Officer, COO. Stein Ivar kommer i huvudsak att samordna Preems affärsområden; Varuförsörjning, Raffinering, Marknad och försäljning samt Hållbar utveckling (med bland annat hälsa-, miljö och säkerhet) och koncernsektionen Affärsutveckling.

Stein Ivar Bye kommer från amerikanska Exxon Mobil och har 25 års erfarenhet från raffinerings- och oljehandelsbranschen.Han kommer närmast från positionen som Business Development and StrategyExecutive för Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien. Stein Ivar kommer att rapportera till vd Petter Holland samt ingå i koncernledningen. I övrigt kvarstår koncernledningen som tidigare.

20 december, 2017

Sophie Svensson

Northern Offshore Services har utökat sin HR avdelning med Sophie Svensson som HR-koordinator. Sophie är utbildad personalvetare på Göteborgs universitet och har tidigare arbetat på Randstad, ett  rekryterings- och bemanningsföretag. Som HR-koordinator arbetar Sophie aktivt med den dagliga driften i form av bemanning, rekryteringsadministration samt övrig HR-administration.

13 december, 2017

Harry Robertsson

Harry Robertsson, teknisk direktör på Stena, har utsetts till ny ordförande i Lighthouses styrelse. Harry Robertsson tar över efter Claes Davidsson, även han från Stena, som har varit engagerad i Lighthouse sedan starten 2006 och sedan 2014 varit styrelseordförande.  Harry Robertsson har mångårig erfarenhet från den maritima sektorn och har jobbat på Stena sedan 1996. Sedan 1999 har han varit direktör för Stena Teknik. Han är utbildad skeppsbyggare på KTH. I Lighthouse har Harry varit ordförande för den programkommitté som samlar aktörer från akademi, institut, industri och samhälle. Kommittén jobbar för att konkretisera Lighthouses vision om en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö.

11 december, 2017

Julie Ødegaard

Julie Ødegaard har utsetts till interim General Manager Nordic för kryssningsrederiet Royal Caribbean International Ltd (RCL). Hon får övergripande ansvar för "branden" Royal Caribbean International, Celebrity Cruises och Azamara Club Cruises i Norden. Hon efterträder Mats Jacobsson och har tidigare varit Head of Finance för regionen Nordics.

16 november, 2017

Kari Wihlman

Kari Wihlman blir ny generaldirektör för Trafikverket i Finland. Wihlman tillträder tjänsten vid årsskiftet. Mandatperioden är på fem år. Kari Wihlman kommer närmast från tjänsten som generaldirektör på Trafiksäkerhetsverket där han har varit sedan 2010. Wihlman har gjort en lång karriär inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde och haft ledande poster vid Bilregistercentralen, Fordonsförvaltningscentralen och Trafiksäkerhetsverket Trafi i sammanlagt 26 år, uppger Kommunikationsministeriet. Trafikverkets nuvarande generaldirektör Antti Vehviläinen övergår till Kommunikationsverket för att leda ett gemensamt projekt för förvaltningsområdet som har som mål att främja införandet av 5G-tekniken i Finland. 

8 november, 2017

Jan-Erik Larsson

Northern Offshore Services (NOS) har förstärkt företagsledningen med Jan-Erik Larsson som i somras tillträdde tjänsten som Chief Operating Officer (COO). Jan-Erik kommer ansvara för funktionerna Teknik, Inköp och Nybyggnation.  Jan-Erik har en sjöingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola och en lång och gedigen erfarenhet av olika tekniska befattningar inom sjöfarten och har de sju senaste åren arbetat som Fleet Manager för Petroleum Geo Services och senast för Golar Management.

8 november, 2017

Carolina Ericsson

Carolina Ericsson tillträdde i somras den nyinrättade tjänsten som HR Manager for Northern Offshore Services (NOS). Carolina är utbildad personalvetare på Göteborgs universitet och har mångårig erfarenhet från olika funktioner inom HR-området och kommer senast från en tjänst som HR Manager för Papyrus AB. Carolina kommer arbeta med områden som rekrytering, medarbetar-, chef- och organisationsutveckling.

31 oktober, 2017

Björn Pålsson

Björn Pålsson arbetar sedan den 8 oktober som säljare för Northern Energy & Supply. Björn ansvarar för NES internationella kunder med fokus på fortsatt internationell expansion för NES. Björn besitter en mycket gedigen internationell erfarenhet där han har levt och verkat inom internationella affärsvärden under hela sin karriär. Björn har en stark personlighet, ett högt kundfokus och är en mycket social person som lätt får och behåller en god relation med alla typer av människor.

31 oktober, 2017

Matilda Johansson

Matilda Johansson arbetar sedan 16 oktober som säljare för Northern Energy & Supply. Matilda ansvarar för NES svenska små och medelstora kunder med fokus på att expandera på den befintliga marknaden. Matilda har en bred erfarenhet från att arbeta inom service och är en stark personlighet med ett härligt driv. Hon har en bachelor inom Business Administration, vilket ger henne en mycket god förståelse inom affärsutveckling och affärsmannaskap.

31 oktober, 2017

Jens Lind

Från den 1 november stärker OljOla AB sin landorganisation med en ny QA Coordinator i Jens Lind. Största delen av den nya tjänsten kommer att ägnas åt support av fartygen, företagets säkerhetssystem samt assistera bland de olika tjänsterna inom bolaget. Jens har utbildats sig på Chalmers Tekniska Högskola och har examen både i Master Mariner samt Bachelor in Shipping and Logistics. Han kommer närmast från Farstad Shipping ASA, Norge, där han jobbat de fem senaste åren.

11 oktober, 2017

Christopher Askheim

Christopher Askheim har utsetts till chef för Operation på Northern Energy & Supply. Han har de tre senaste åren varit Area Sales Manager på samma företag, vilket ger honom en god grund att stå på i sin nya position, skriver Northern Energy & Supply i sitt nyhetsbrev.

25 september, 2017

Christine Hanefalk

I november tillträder Christine Hanefalk tjänsten som branschchef på Sveriges Hamnar. Christine blir nu förbundets nya företrädare att driva branschfrågorna. 
– Vi är mycket nöjda med rekryteringen och välkomnar Christine Hanefalk till tjänsten som branschchef för Sveriges Hamnar. Hamnarna har en avgörande betydelse för Sveriges näringsliv och det finns många högaktuella frågor att ta tag i, säger Joakim Ärlund, vd på Sveriges Hamnar. 
– Med Christine som branschchef kommer vi att kunna sätta branschen på kartan och flytta fram positionerna i de frågor som är viktiga för våra medlemmar, avslutar Joakim Ärlund. 
Christine kommer närmast från tjänsten som politisk sekreterare för Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson.