Ändring i intjäning för olika fartygstyper i en jämförelse mellan november 2016 och medeltalet 2009–2016.
Clarkson

”Inom många sektorer värre än någonsin”

Clarkson Research Services uppger att marknadssituationen inom de flesta sektorer av sjöfarten har varit ytterst utmanande under 2016.

Relaterade artiklar

En generell jämförelse av nuläget med genomsnittet sedan finanskrisen slog till mot sjöfarten för åtta år sedan antyder att situationen inom många sektorer i november varit värre än någonsin, uppger Clarkson Research Service.

11 procent under

ClarkSea Index, som återspeglar genomsnittlig intjäning för tankfartyg, bulkfartyg, containerfartyg och gastankfartyg, uppgick i genomsnitt till 10.574 US dollar per dag i november 2016. Detta är 11 procent under genomsnitt sedan början av 2009.

Inom torrbulk har marknaden varit under betydande press under en längre tid och i november 2016 var intjäningen på spotmarknaden för Capesize 14 procent lägre än medeltalet.

Sämre för tank

Samtidigt har resultatet för tankfartyg försämrats under 2016 efter ett starkt 2015, trots att handeln ökat. Flottan av råolje- och produktfartyg har vuxit, vilket satt press på tankmarknaderna. I november låg spotresultatet för clean MR-tankfartyg 23 procent under genomsnitt.

Marknadsförhållandena för LPG har försämrats drastiskt på grund av att flottan snabbt byggts ut. Dagshyran för en ettårig timecharter av en VLGC var drygt 70.000 US dollar i mitten av 2015 jämfört med 17.466 US dollar i november 2016. Inom sektorn för LNG verkar marknaden nu nått botten men är fortsatt utmanande.

Svårt för bil och container

Marknaden för PCTC-biltransportfartyg har också varit pressad. Den genomsnittliga raten för ett fartyg med kapaciteten 6.500 CEU låg i genomsnitt på 16.000 US dollar per dag i november, 24 procent lägre än genomsnittet sedan 2009.

Chartermarknaden för containerfartyg har varit speciellt svag. För en 6 till 12 månaders charter av ett 2.750 TEU containerfartyg betalades 6.050 per dag i november, 26 procent under genomsnittet.

Nischerna klarar sig

Inom vissa nischmarknader har situationen varit något bättre. För ett tidsbefraktat roro-fartyg med 4.000 filmeters lastkapacitet betalades 18,000 euro per dag i november, vilket var 43 procent över genomsnitt sedan 2009.

Även passagerarsjöfarten har gått bra. För bil- och passagerarfärjor var charterhyrorna i november 46 procent högre jämfört med början av 2015.

Kämpigt inom offshore

Inom offshoresektorn är marknaden fortfarande extremt pressad. Spotraten för en stor PSV på Nordsjön uppgick till 4.994 brittiska pund per dag i november, alltså 55 procent under genomsnitt.