Joachim Glassell.
Maritimt Forum

Hallå där, Joachim Glassell!

Hallå där Joachim Glassell, vd för Maritimt Forum, som tidigare hette Sjöfartsforum.

Relaterade artiklar

Varför byter Sjöfartsforum namn till Maritimt Forum?

– Vi vill manifestera att föreningen Maritimt Forum finns för hela maritima klustret. Vår ambition är att företräda hela det maritima klustret utöver sjöfart och transporter. Vi vill också underlätta för rekrytering av fler medlemmar inom hela klustret. Tanken är också att det ska underlätta i kontakter med myndigheter, riksdag och regering.

Är det en lång process bakom detta?

– Diskussionen har förts under en lång tid. Sedan 2010 har vi haft den dubbla logotypen med Sjöfartsforum på svenska och den engelska Maritime Forum. Styrelsen tyckte nu att det var dags att ta steget fullt ut och föreningsstämman beslutade om namnbytet den 22 mars 2017.

Vilka är Maritimt Forums främsta syften?

– Föreningen identifierar och driver målinriktat frågor av vikt för en samlad näringsutveckling och verkar för ökad kunskap om maritima verksamheter. Vi arbetar för att öka samverkan mellan maritima aktörer och för att bygga starka nätverk. Föreningen skapar också arenor för möten och öppnar vägar för dialog och kunskapsutbyte.

Kommer er verksamhet nu att förändras?

– Inte utöver det vi har gjort hittills. Förutom sjöfart och transporter ska vi även lyfta fram maritim teknologi och tillverkning, serviceföretag, havet som resurs, fritid och turism, forskning och utbildning samt offentlig sektor. Vi har sedan ett antal år tillbaka haft medlemmar inom olika delar av klustret, så det här är bara för att förtydliga att det är på bredden vi verkar. 

Hur ser du er utveckling i framtiden?

– Min ambition är att vi ska försöka bli lite vassare inom de olika klusterdelarna. På sjöfartsområdet till exempel är min ambition att vi ska få till stånd en bättre kontaktyta mot transportköparna. Det är bra att få fler som pratar om sjöfarten än bara sjöfarten själva.

Hur många medlemmar har ni?

– Drygt 100. Vi har företag, branschorganisationer, stiftelser, offentliga huvudmän och fackföreningar. Vi märker att det finns ett stort intresse för de maritima frågorna.