Hallå där, Irene Fällström!

Hallå där, Irene Fällström – kommunikationschef på Föreningen Svensk Sjöfart, som firar sitt 110-årsjubileum på torsdag.

Relaterade artiklar

Vilka är Svensk Sjöfarts främsta uppgifter idag?

– Vårt uppdrag är att öka kunskapen i samhället om den svenska sjöfartens betydelse för Sverige. Med ökad kunskap blir det också tydligt för våra beslutsfattare att sjöfarten behöver konkurrenskraftiga villkor för att kunna växa och ta en större plats som det hållbara transportalternativet det är idag. Vi vill visa att Sverige kan bli ett stort sjöfartsland igen.

Påverkar 110 års traditioner er verksamhet av idag?

– Såklart är det full fart mot framtiden som gäller. Jag har dock svårt att tro att svenska rederier skulle ligga så långt framme i utvecklingen om inte näringen hade haft sin hundratioåriga historia. 

Ni ändrade både namn och logotype 2015, blev det lyckat?

– Ja, det blev mycket lyckat vågar jag säga. Med namnbytet ville vi signalera att sjöfarten är en nationell angelägenhet. Det tidigare namnet, Sveriges Redareförening, hade under åren alltmer förknippats till sjöfartsstaden Göteborg. Med det nya namnet blir vi en mer tydlig avsändare, det är lättare för flera att förstå vad föreningen jobbar för.

Det sägs ibland att sjöfarten är en konservativ bransch, håller du med?

– Nej, verkligen inte. Med så höga ambitioner som våra rederier har idag när det gäller att satsa på långsiktigt hållbar sjöfart går det inte att vara konservativ. Jag är imponerad av den energi och framtidstro som präglar branschen.

Vilka frågor står högst på Svensk Sjöfarts agenda just nu?

– Som vanligt är det stora och små frågor samtidigt. Det handlar om allt från att medverka i arbetet med regeringens framtida maritima strategi till att motarbeta förslag till höjda farledsavgifter som kommer att hindra utvecklingen. Regeringens uttalade strategi att mer gods ska transporteras vattenvägen måste leda till handling även när det gäller myndighetsbeslut.

Hur kommer ni att fira jubileet?

– Ballonger och skumpa ska det bli tillsammans med spännande samtal om framtiden. Robin Teigland, professor i företagsekonomi kommer att prata om digitalisering, delningsekonomi, teknikutvecklingen och blockkedjor och hur företag kan skapa värde på nya sätt och ta betalt. Ragnar Johansson, föreningens ordförande, ger sin syn på sjöfartens framtid i en turbulent värld och Satu Andersson, vd Birka Cruises, avslöjar vem det är som bestämmer om vilken livsstil vi vill att sjön ska stå för i framtiden; går det att driva hållbarhetsfrågor utifrån fler aspekter än plåt och bränsle?