Finnlines.
Pär-Henrik Sjöström

Grimaldi nära helägande av Finnlines

Grimaldi har rätt att lösa in resten av aktierna i Finnlines, fastslår skiljenämnd i Finland.

Relaterade artiklar

Med stöd av den finska aktiebolagslagen har Grimaldi inlett en procedur för att lösa in samtliga av minoritetsägarnas aktier i Finnlines. Den skiljenämnd som utnämnts av Centralhandelskammarens inlösningsnämnd har bekräftat att Grimaldi har rätt att lösa in minoritetsaktierna i Finnlines.

Grimaldi Group S.p.A. äger tillsammans med sina dotterbolag Grimaldi Euromed S.p.A. och Grimaldi Deep Sea S.p.A. för närvarande cirka 98,22 procent av aktierna och rösterna i Finnlines Plc.