Bilden visar när fartyget har lagt sin nedre ramp och håller på att öppna porten till övre lastdäck inför läggning av den landbaserade rampen.
Statens haverikommission

Fick rampdel över sig – trots larm

Trots larm om en skadad ramp fortsatte lossningsarbetet på Finnpartner där en ombordanställd fick en fallande rampdel över sig. Statens haverikommission konstaterar i sin rapport bristande ledning i hamnen och i fartygets säkerhetskultur.

Relaterade artiklar

Händelsen ägde rum på morgonen den 24 november 2015 vid Norra hamnen i Malmö. Det Finnlines-ägda roro-fartyget Finnpartner – som trafikerar linjen Malmö-Travemünde – låg förtöjt i hamnen när de ombordanställda och stuveriarbetarna i hamnen skulle förbereda för lossning.

Vidtog inga åtgärder

Enligt rapporten noterade då stuveriarbetarna flera larm på hamnens landramp som skulle läggas på fartygets övre bildäck. Arbetsledaren tillkallades, men denne ska endast ha ”kvitterat larmen”. Även en person i manöverkuren, därifrån rampen styrs, noterade larm om givarfel på den så kallade flappen – en hydraulstyrd yttre del av rampen. Men inte heller han vidtog några åtgärder, detta sätt att hantera dessa situationer ska ha varit brukligt ändå sedan invigningen av hamnen 2011, enligt rapporten.

Svårt skadad

Rampen ska sedan ha sänkts, men sekunderna innan operatören ”släppte knappen” justerade en besättningsman ett plåtlock på däck som ska ha använts just för att kompensera den skadade rampen. Just då släppte operatören knappen och flappen föll ner på mannen på däck som fick svåra skador på båda benen och under flera månader fick vårdas på sjukhus. 

Skadad flapp

Statens haverikommission konstaterar att orsaken till olyckan beror på att flappens enda flytlägesgivare var skadat och i ett aktiverat läge, därför kunde den falla ner när manöverknappen släpptes. Andra bidragande orsaker, enligt rapporten, är att rampen överhuvud taget kunde manövreras trots felen samt att besättningen på fartyget rutinmässigt placerade ett plåtdäck mellan fartygsdäcket och flytlägesgivaren. De bakomliggande orsakerna uppges vara hamnens brist på ledning och styrning samt bristande säkerhetskultur på fartyget.

Regelbundna besiktningar

Haverikommissionen rekommenderar Copenhagen Malmö Port att säkerställa att personer i chefsposition får goda förutsättningar att leda arbetet. Man rekommenderar Finnlines att utveckla säkerhetskulturen på fartygen och Transportstyrelsen att stärka myndighetens förmåga att agera vid arbetsplatsolyckor på fartyg.  Arbetsmiljöverket rekommenderas att överväga att införa regelbundna besiktningar av rampar och landgångar och Sjöfartens arbetsmiljönämnd att uppdatera Ramphanteringsavsnittet i Arbetsmiljömanualen för sjöfart.

Läs hela rapporten här.