En av pionjärerna på Östersjön

Vindile förevisades för press och resebyråfolk i Stockholm den 30 maj 1988.

För 30 år sedan var katamaraner något alla talade om inom färjesjöfarten i våra vatten. Det norska varvet Westamarin i Mandal (som ingick i svenska Swede Ship-gruppen) var en av de främsta byggarna av snabbgående katamaraner för passagerare och i Sverige hade vi äen Marinteknik i Öregrund, som likaså hade framgång även på exportmarknaden.

Det var också för 30 år sedan som Nordström & Thulin fick koncessionen för färjetrafiken mellan fastlandet och Gotland. Trafiken opererades genom dotterbolaget N&T Gotlandslinjen. För trafiken mellan Visby och Nynäshamn/Västervik beställdes en snabbgående katamaran från Westamarin. Skrovet byggdes av Oskarshamns Varv i samma grupp och fartyget levererades i slutet av maj 1988. Hon fick namnet Vindile, ett namn som redan 900 år tidigare lär ha burits av den gotländske vikingahövdingen Knobburs snabbseglande skepp.

Vindile förevisades för bland annat press och resebranschen i Stockholm innan trafiken inleddes den 1 juni 1988. Vindile var av varvets senaste typ 3700, som var byggd helt i aluminium. Fartyget hade kapacitet för sammanlagt 322 passagerare i salonger på två däck. Med två 16-cylindriga MTU-dieslar på 2.040 kW vardera och Kamewa-vattenjetaggregat fick fartyget en fart på 40 knop. På provturen kom man upp i 44 knops fart. Besättningen bestod av åtta personer: Befälhavare, maskinchef, överstyrman, matros samt fyra kabinpersonal. 

Utrymmet på bryggan utnyttjades effektivt. Där fanns plats för tre personer – två navigatörer och maskinchefen.

Serveringen ombord på Vindile påminde om flyget. Från en meny kunde passagerarna beställa en "mealbox" och dryck som serverades till sittplatsen.  

N&T Gotlandslinjen hörde till pionjärerna med snabbfärjetrafik på Östersjön, men Vindile blev tyvärr inte den succé som rederiet hade hoppats på. Inte heller de övriga tidiga satsningarna på snabbgående katamaraner visade sig vara lyckade på Östersjön. Många avgångar måste inställas på grund av sjögång. Den första generationens relativt små katamaraner ersattes på Östersjön av större, som även kunde ta bilar.

Vindile blev sedan Pilen 3, här i Malmö den 10 maj 1998.

Redan efter den första säsongen togs Vindile ur trafik och seglade aldrig mer för Gotlandslinjen på Visby. Efter ägarbyte gjorde hon lång tjänstgöring som Pilen 3 i trafik mellan Malmö och Köpenhamn.

Den fasta Öresundsförbindelsen gjorde snabbfärjorna mellan Malmö och Köpenhamn överflödiga. Pilen 3 hamnade i Medelhavet som SNAV Andromeda.

SNAV Andromeda i Neapel 18 augusti 2012.

Dags att tänka autonomt?

Mina tidiga minnen av sjöfart kommer från promenader i hamnen under barndomens 1960-tal. Kajerna gav ett kaotiskt intryck med järnvägsvagnar, gaffeltruckar, lastbilar, trälådor av olika storlekar, säckar, staplade trävaror och olika maskiner och fordon – alla trängdes om saligheten på den smala kajen mellan hamnmagasinen och fartygen som lastade eller lossade.

Lasthanteringen var primitiv, fartygen små och automation ombord var ett okänt begrepp. Allting byggde på en stor insats av arbetskraft.

På 1960-talet innebar roro- och containerfartygen en revolution inom styckegodshanteringen. Det var då man började räkna hamntid i timmar i stället för dagar.

Sedan dess har allt bara skenat iväg. Var är vi i dag? Containerfartygen tar över 20 000 TEU, de största roro-fartygen i närsjöfart har 8 000 filmeters lastkapacitet.

Under ett antal år har mycket av både fartygskonstruktion och ombordutrustning handlat om att öka säkerheten och minska påverkan på miljön.

En konsekvens av miljöarbetet är att fartygen också blir allt energieffektivare och transporterar mer last med mindre energi. I detta avseende är sjöfarten oslagbar.

Eldrift med energi från batterier är redan ett faktum på mindre fartyg tack vare en stark utveckling på batterisidan. Vindkraft tillämpas som extra energikälla och både metanol och LNG har introducerats som nya fartygsbränslen.

Nu talar man mycket om autonoma och fjärrstyrda fartyg. Vår digitaliserade värld kopplar upp fartygen närmare landorganisationerna och snart kanske vissa fartygstyper kan fjärrkontrolleras från land.

Även vår krönikör Kenny Reinhold skriver om autonoma fartyg i denna tidning. Min akterspegel var redan skriven när jag läste hans intressanta krönika, men jag gjorde trots det några ändringar i sista minuten för att understryka att jag helt håller med honom. Samtidigt ser jag en utveckling i denna riktning som en möjlighet för sjöfolk.

I Sverige har man inom sjöfarten länge varit ”early movers”. Nu när de autonoma och fjärrstyrda fartygen antagligen står för dörren kan Sverige åter gå i bräschen med sitt teknikkunnande. Dessa fartyg kan om några decennier inleda en storhetstid för en ny typ av svensk sjöfart, där man inte längre tvingas konkurrera med bemanningskostnader som främsta medel.

Jag tror inte heller att diskussionen om autonoma fartyg per automatik minskar intresset för en karriär till sjöss. Vem vet, kanske framtidens ungdomar rent av gillar möjligheten att ”köra båt” från land med hjälp av den häftigaste teknik som finns? Varje ny generation förändras och påverkas ju av den teknik man växer upp med.

Som en biprodukt utvecklas ny ombordutrustning som gör sjöfarten säkrare och ökar redundansen även på bemannade fartyg – och sådana kommer det att finnas gott om. Avancerad teknik kommer att kräva högt kvalificerad teknisk personal för service, om den så sker under gång eller i hamn.

Det är mycket som har hänt de senaste 50 åren, men jag tror att betydligt mer kommer att hända under följande 50 år.

Om hopp och skitstövlar

Dagen den 19 mars började med en skitstövel.

På tåget till Stockholm bläddrade jag förstrött i Facebookgruppen ”Sjömansfoton från förr och nu”, som har över 16 .000 medlemmar och således innehåller mycket mer än gruppnamnet anger. En till stor del vettig diskussionstråd om klimatet för kvinnor ombord började med att en man uttryckte sin upprördhet över de sexuella trakasserier han hade läst om i tidningen Sjörapporten. Så kom en sån där kommentar som man hoppas är på låtsas, men faktiskt inte verkade vara det.

Skitstöveln fick bra mothugg från andra i tråden. Men kommentarer som denna etsar sig fast i minnet på ett väldigt nedslående sätt. Jag önskar att jag kunde strunta i stollarna och bara lyssna på de kloka, men det är svårt. Väl framme i Stockholm tillbringade jag resten av dagen med en stor skara branschfolk på Sjöhistoriska museet, på det #Vågrätt-möte som vi ger en hel del plats i det här numret och som ägnades åt hur branschen ska jobba mot trakasserier, sexuella och andra.

Jag tar med mig klokskapen från de föreläsande experterna på arbetsmiljö: arbetet mot trakasserier är redan väl formulerat i Arbetsmiljölagen. Om var och en agerar i lagens anda är saken redan biff.

Nu finns det ju ett krux, vilket Ulrich Stoetzer från Arbetsmiljöverket återkom till med förundran flera gånger under sitt föredrag: sjöfartsbranschen har inte ratificerat Arbetsmiljölagens ”nya” (de kom 2016) regler för social och organisatorisk arbetsmiljö, som reglerar trakasserier och särbehandling. Sjöfarten arbetar alltså enligt regler som inte gäller längre. Det är ju helt uppåt väggarna.

Jag måste ta reda på mer om detta, för mig är det nytt att Transportstyrelsen ”ratificerar” lagar för vår bransch. Alltså kan lagar gälla alla i hela Sverige men inte just sjöfarten. Liksom Ulrich Stoetzer undrar jag hur detta skulle hanteras om ett fall av trakasserier ombord skulle leda till en juridisk process.

Inspirerande var också Samuel Heimann från Försvarsmakten, som utan att hymla talade om sin myndighet som ”mycket svensk, vit och manlig” och hur exkluderande den kulturen är, inte bara för kvinnor utan för alla som inte passar in i mallen för den starke soldaten. Försvarsmaktens rakryggade hantering av sitt eget upprop mot sexuella trakasserier är värt att dra lärdom av.

Den avslutande workshopen blev konstruktiv med högt i tak. Det bådar gott. #Vågrätt-mötet gav mig hopp som håller i sig, trots inledningen på dagen. Det kan nog bli bra det här. 

Viktigaste valet någonsin?

I år är det dags för val i Sverige igen. Det är fyra år sedan vi stod inför det senast och för mig, som politiskt intresserad, är det lika spännande som vanligt.

Valkampanjen har ännu inte hunnit sätta igång på allvar. Men var så säker – snart kommer det inte att kunna undgå någon av oss.

För fyra år sedan fick Alliansen lämna över regeringsmakten till Socialdemokraterna och Miljöpartiet och det kan ha varit en av de mest turbulenta mandatperioderna någonsin – ni kanske minns turerna kring Decemberöverenskommelsen och hoten om att fälla regeringen som har dykt upp med jämna mellanrum.

Men för sjöfarten får det nog ändå sammanfattas som en av de mest positiva mandatperioderna någonsin, av en anledning – tonnageskatten.

Branschen har kämpat för skattereformen i decennier, men så i höstbudgeten 2016 dök den till slut upp och från och med januari 2017 har rederier möjlighet att gå in i systemet.

Hittills har det kanske inte genererat en anstormning av rederier och fartyg. Men jag tror, som även infrastrukturminister Tomas Eneroth nämner på sidan 50 i denna tidning, att det kan vara värt att avvakta lite. Systemet är fortfarande nytt och att förändra den ekonomiska situationen för en hel bransch görs inte i en handvändning.

Frågan är vad nästa mandatperiod kommer innebära för sjöfartsbranschen och Sverige. För det första är jag rädd för att vi kommer att få se en väldigt polariserad och stundtals hätsk debatt inför årets val. Min känsla är att det politiska avståndet mellan människor har vuxit lavinartat de senaste åren.

Människor med vänsteråsikter håller sig med andra vänner med vänster­åsikter. Likaså de som röstar på partierna åt höger. Och längst bort åt höger finns högerpopulister och rasister som frotterar sig med nazister och fascister.

Hur segregeringen mellan åsikter ska lösas är väldigt svårt att svara på. Men en nyckel måste vara diskussion och lugnt, sansat, moget och medmänskligt handlande från alla som fortfarande tror på mänskliga rättigheter och allas lika värde.

Annars är risken att människor kommer till skada, människor som verkligen behöver hjälp. Men åter till frågan om vad som kan komma att hända med sjöfarten efter valet i september.

I frågan om sjöfart är min uppfattning att de flesta partierna faktiskt lagt övriga meningsskiljaktigheter åt sidan och visar på en vilja att förflytta gods från vägar till vatten med miljön som det huvudsakliga och viktigaste argumentet. Jag tror det kommer att innebära positiva förändringar för branschen.

Slutligen, som en sista önskan hoppas jag att partierna i större utsträckning, på samma sätt som i frågan om sjöfart, öppnar upp för diskussion med sina motståndare för att lösa de stora samhällsutmaningar som vi nu står inför – miljö, välfärd och medmänsklighet.

Jag tror vi står inför ett av de mest spännande och viktigaste valen någonsin.

 • Anonym Svara

  Av någon anledning är det accepterat i Sverige att hylla kommunismen , Vi har Leninpriset och vi har sådana som Sven Volter som är stalinister och som inte ifrågasätts– iallafall inte i statsmedia i Sverige. Personligen anser jag alla -ismer vara skit. Sådana som tagit död på väldigt många människor.

 • Anonym Svara

  Redaktionsbloggen glömde nämna islamister även. Är det de som avses som högerpopulister?

 • Lorenzo Svara

  Bäste Adam Bergman! Du glömde: Längst bort aat vänster finns vänsterpopulister, anarkister
  etc som frotterar sig med kommunister! Vi borde nog stoppa dem alla i samma säck i.e. nazister,
  fascister och kommunister! Alla är skyldiga till ohyggliga folkmord, där jag tror kommunisterna fortfarande leder ligan!!

Det sjuka barnet tynar bort

Efter snart två års stridigheter fortsätter spiralen nedåt med sjunkande volymer för Skandinaviens största containerterminal. Landets enda hamn som kan ta emot oceangående direktanlöp är som ett sjukt barn, vars föräldrar bråkar och går i samtalsterapi hos en terapeut med kommunikationsproblem. Är månne skilsmässa enda lösningen?

Nu bär nog inte terapeuten (medlarna) ensamt ansvaret för den bristande kommunaktionen, som dock utåt sett är ganska omfattande. Från alla som har intresse i konflikten. Det skrivs och tycks mycket, vilket är naturligt när det handlar om en för landet viktig nod. Samtidigt är det valår, vilket gör det möjligt att utnyttja den sjuke.

Kommunikationen mellan parterna är det dock större problem med; föräldrarna verkar sova i skilda sovrum, kanske har de redan blivit särbo? De umgås i olika kretsar, går på olika fester, håller på olika fotbollslag. Kort sagt: de förstår inte varandra, eller vill inte förstå.

Samtidigt rustas det i andra hamnar i landet. I bland annat Gävle, Norrköping och Stockholm ser man möjligheter. Huvudstadens pågående projekt ute på Norviksudden borde få Skandinaviens numero uno rejält upp på tårna, redo att ge svar på tal. Fullt utbyggd ska Stockholm Norvik klara att hantera 500 000 TEU och djupet planeras bli 16,5 meter! Fram till alldeles nyligen fanns också storslagna planer på en stor containerterminal i Lysekil, men de planerna grusades efter högljudda protester från såväl maktmännsikor i riket som lokalinvånare. Även om de kinesiska visionerna kändes overkligt storslagna, så andades säkert en och annan med intresse i Göteborgs containerterminal ut aningens efter beslutet.

På varsin sida om containerterminalen finns de rullande terminalerna där det trots en hårdnande konkurrens dem emellan finns volymökning och framtidstro. Även där är Hamnarbetarförbundet i majoritet. Och även de opereras av externa aktörer, sedan Göteborgs Hamn klippt navelsträngen 2011/2012.

Det är dags att föräldrarna i containerterminalen på allvar börjar vårda sitt sjuka barn innan det svälter och slutligen tynar bort. Det är dags att de lämnar sina positioner på varsin sida om universum och förflyttar sig i riktning mot varandra. Struntar i färgerna på fotbollströjorna eller vad polarna ska säga.

Om inte så tvingas nog Göteborgs Hamn själv träda in i matchen och ta lite ansvar för det bortadopterade barnet. I synnerhet om man vill ha en djupare lekplats, med fler och större fartyg.

”Behov av saftiga morötter”

När man tittar i backspegeln på det gånga året har det inneburit både glädjeämnen och besvikelser från ett sjöfartsperspektiv.

Som helhet tycker jag ändå att eftersmaken av sjöfartsåret 2017 är hyfsat god. Den svenska sjöfarten har fått förbättrade verksamhetsförutsättningar, bland annat tack vare tonnageskatten.

Sjöfarten väcker även intresse på ett sätt som jag upplever inte fanns där för några år sedan. Man talar om sjöfartens potential som problemlösare i jakten på ett grönare samhälle.

Det verkar som om väldigt många är eniga om att sjöfarten kan avlasta landtransportslag. Att förverkliga detta med konkreta varuflöden som tidigare gått på väg är emellertid fortfarande långt ifrån verklighet.

Miljömässigt borde inte sjöfarten vara i underläge vid jämförelse med andra transportslag.

Järnvägen betraktas som miljövänlig med sina utsläppsfria ellok (att närmare 40 procent av elenergin i Sverige genereras av kärnkraft är förstås en annan femma), men den lider av kapacitetsproblem och kan bli en enorm slukare av ekonomiska resurser när den ska uppgraderas.

Landsvägstransporterna är snabba och extremt flexibla. Med lastbil når man direkt vilken del av landet som helst. De till största delen dieseldrivna lastbilarna är givetvis helt nödvändiga för lokal varudistribution, men man kan fråga sig om det samma gäller för de långa transporterna?

Den tunga trafiken sliter på vägnätet. De svenska skattebetalarna står för ett fantastiskt nät av motorvägar och vanliga landsvägar. Många utländska åkerier använder det svenska vägnätet enbart för genomfart. Enligt Trafa uppgick dessa volymer till 4 miljoner ton 2013 och 3 miljoner ton 2014.

Ett tankeexperiment: Om dessa genomfartstransporter skulle gå sjövägen eller någon annan väg utanför Sverige skulle mellan 174 000 och 235 000 tunga transporter per år försvinna från våra vägar. Transporter som knappast nyttjar Sverige i någon större utsträckning. Kanske vägavgifterna borde justeras uppåt för utländska tunga fordon som utför sådana transporter?

Sjöfartens infrastruktur slits inte speciellt mycket. Givetvis innebär farledsbyggen stora investeringar, men när de väl finns där är de i princip underhållsfria. Och någon reell risk för trafikstockningar finns inte till sjöss även om fartygstrafiken skulle mångdubblas.

Trots alla fördelar ser vi åtminstone inte än någon större överflyttning av gods från land till sjö. Det känns också lite konstigt att man istället ”belönar” sjöfarten med högre avgifter, något som rimmar illa med ambitionerna att stärka sjöfarten som transportslag.

Jag tror faktiskt att det behövs betydligt fler och betydligt läckrare morötter än dem man vill satsa på i dag för att flytta gods till fartyg.

Stormen har bara börjat

Dessa dagar domineras för mig totalt av Metoo-rörelsen. Det är nog så jag kommer att minnas 2017, året när en tsunami av kvinnoröster började blottlägga en del av den mänskliga kulturen som är i sanning vedervärdig.

I förra numret skrev Adam om Metoo och sedan dess har stormen tilltagit stadigt. Jag tror att det här bara är början. Som många andra undrar jag vad som ska komma härnäst, kommer detta att leda till en förändring?

Vi får se. Men ett resultat är oåterkalleligt, och det är att de som aldrig hade en röst nu har det. Vad som än händer har de drabbade i alla fall fått berätta och det kan ingen ta ifrån dem.

Jag kan själv vittna om att när jag väl tog bladet från munnen inleddes en process med ett eget rörelsemoment som jag ännu är mitt uppe i. Det är ångestfyllt, men befriande. I dag har vi som orkar berätta äntligen chansen att få perspektiv på och distans till det svåraste av allt – skammen. Det var inte mitt fel. Det var inte heller mitt fel att jag aldrig berättade. Skammen är inte min. Det vet jag nu och det är oåterkalleligt.

Undrar ni vad det är jag har varit med om? Nå, det kommer jag inte att berätta här för det har nämligen ingenting med sjöfart att göra. Dessutom har jag valt att berätta min historia i ett avgränsat sammanhang där jag är skyddad. Det var stort, svårt och vansinningt läskigt bara det. Kvinnor som berättar offentligt är så modiga att jag knappt förstår det. Det vågar inte jag.

Jag har förstås min beskärda del av trista erfarenheter av att bli särbehandlad för att jag är kvinna inom sjöfartsbranschen. Men det har aldrig handlat om trakasserier, inte ens i närheten. De flesta är ju hur trevliga som helst och nöjer sig med att särbehandla mig genom att hålla upp dörrar och dra ut stolen.

Nej, det handlar om irriterande kommentarer, plumpa skämt vid fel tillfälle och att jag får föra betydligt mer oväsen än karlar för att folk ska lägga märke till mig och lyssna, för jag räknas inte alltid riktigt lika mycket. Jag kan hantera det. Men jag tycker inte om det.

Efter ett seminarium nyligen fick jag syn på en man som jag ville prata med om en specifik branschfråga. Jag gick fram, presenterade mig och sa att jag har sökt honom för att … Längre hann jag inte innan han glatt hojtade ”Är det min kropp du vill ha?”, varpå han tittade förväntansfullt på sin kompis, antagligen i hopp om att denne skulle kikna av skratt. Det gjorde han nu inte. Själv sa jag något överslätande och fortsatte att beskriva mitt ärende. Men jag tror att min rynkade panna förmedlade att jag inte var särskilt nöjd.

Det här är ju en något komisk historia som man kan himla med ögonen åt. Värre är det i sjöfartens eget Metoo-initiativ, #Lättaankar på Facebook. Där finns det rena skräckhistorier. Gruppen är ny och ännu vet vi inte vad den ska leda till. Det är otroligt spännande. Läs förresten blogginlägget av Birgit Liodden, chef för Nor-Shipping, som vad jag vet var först ut att vittna om tafs och slafs i sjöfartsvärlden. Och hon vågade göra det offentligt, all heder åt henne! 

Vi bär alla ett ansvar för tryggad kvalitetssjöfart!

En del av våra läsare kanske minns de färgglada väggalmanackor som Stockholms Rederi AB Svea lät trycka upp. På den tiden var det vanligt att rederier med någorlunda självaktning hade sin egen väggalmanacka som delades ut till kunder och andra intressenter.

Sveas väggalmanacka var speciell, i alla fall för mig. Min farfar var anställd av Wikeström & Krogius, Svearederiets agent i Åbo. Rederiet hade regelbundna anlöp i hamnen tack vare passagerartrafiken mellan Skeppsbron i Stockholm och Åttkanten i Åbo. Varje år fick han en almanacka och min far sparade bilderna. Han brukade klistra in dem i häften tillsammans med andra fartygsbilder och artiklar. Som barn brukade jag ofta bläddra i dessa ”båthäften”, som vi kallade dem. Temat var förstås Sveabåtar i olika hamnar. Då var jag helt fascinerad av de vackra och intressanta bilderna.

Efter min fars frånfälle har jag börjat gå igenom hans kvarlåtenskap och fann åter de sönderbläddrade båthäftena med bland annat bilderna från Sveaalmanackorna. Jag erkänner gärna att de fortfarande tilltalar mig, men nu snarare av nostalgiska skäl. Svearederiet hör till en svunnen epok inom svensk sjöfart, något som vi aldrig kan gå tillbaka till. Men vi måste förstå vår historia för att kunna blicka framåt.

Under Sveabolagets glansdagar var en livskraftig svensk sjöfart en självklarhet för samhället. En väsentlig del av affärsidén var att ”Sveakassarna” anlöpte både stora och små hamnar så nära kunden som möjligt. Då som nu ställdes våra rederier inför stenhård internationell konkurrens. Efter andra världskriget var svensk sjöfart på framkant internationellt och satsade på kvalitet med de effektivaste fartygen i kombination med rationell operation och duktiga besättningar.

Låter det bekant? I dag är svenska rederier världsledande vad gäller att ta i bruk miljöteknik för en hållbar sjöfart. Även om en betydande del av fartygen seglar under annan flagg än den svenska opereras de på ett svenskt sätt och ger fortsättningsvis i viss utsträckning sysselsättning åt svenskt sjöfolk.

Nu, när tilltron på en långsiktig svensk sjöfartspolitik åter har fått fotfäste inom näringen, kommer även inflaggningarna förr eller senare. Men det tar tid att återvinna ett förtroende. Nu krävs tålamod och långsiktighet. Man får inte ge upp när man nästan står på mållinjen.

Framför allt krävs det att alla intressenter med någon anknytning till sjöfarten arbetar mot samma mål. I ett sådant arbete ingår inte att göra det svårare för sjöfarten till exempel genom att höja olika avgifter när de snarare borde sänkas. Miljövänliga fartyg är dyrare att bygga än motsvarande konventionella fartyg. För att det ska vara intressant att vara med om att utveckla ny teknik och investera i fartyg för en hållbar sjöfart krävs starka incitament. Ett framtida avgiftssystem måste tydligt premiera rederier som tar sitt miljöansvar och satsar på hållbar teknik. Att från samhällets sida ignorera mångmiljonsatsningar i miljöteknik är det samma som att signalera ”we couldn’t care less”. Och det vore inte så bra för den präktiga miljöimage som Sverige vill bygga upp internationellt.

Ett faktum är att Sverige i dag är helt beroende av sjöfart, i minst lika hög grad som på den tid det begav sig för Sveabolaget och andra legendariska svenska rederier. Vi lever nu i en helt annan värld än på 1950-talet, men det borde finnas utrymme för kvalitetssjöfart i större omfattning än någonsin tidigare. Sveakonceptet var kanske inte heller så dumt när allt kommer omkring. Godset transporterades sjövägen så långt som möjligt.

Det här med sjöfart är inte raketvetenskap, det handlar bara om hur vi egentligen vill ha det. Redare är entreprenörer och om förutsättningarna finns på plats blir svensk sjöfart stor igen. Transportbehovet finns där, det gäller bara att klara sig i konkurrensen med andra rederier och framför allt andra transportslag.

I slutänden spelar vi konsumenter en viktig roll. Med våra dagliga val visar vi att vi svenskar föredrar varor som är producerade på ett hållbart och rättvist sätt. Men varför kan vi inte lika resolut kräva att varorna i affärerna miljömärks även vad gäller ekologiska och rättvisa transporter? En stor del av transportarbetet av konsumtionsvaror utförs landvägen inom norra Europa, trots att det troligtvis ligger i väldigt mångas intresse att av olika skäl reducera den ökande tunga långtradartrafiken på våra vägar. Kanske vi som konsumenter kunde kräva att få reda på om en produkt transporterats med miljövänliga fartyg i närsjöfart i stället för med lastbil? Eller är det så dystert att vi kräver rättvis och ekologisk produktion, men blankt struntar i om transporterna är miljöpåfrestande? Det har jag svårt att tro.

Alla transportslag behövs, men jag ifrågasätter samhällsnyttan med så extremt mycket tung trafik genom Sverige på till exempel E4 och E6. Är det verkligen i samhällets intresse att dra allt detta gods på en väg som går parallellt med en sjöväg bara för att det finns osunt mycket utländska lastbilar med lågavlönade chaufförer tillgängliga? En motorväg som underhålls av staten och sannolikt utsätts för ett kraftigt slitage uttryckligen av den tunga trafiken. Det råder dessutom uppenbarligen extremt osund konkurrens där svenska åkare blir lidande, ett fenomen som ingen verkar få bukt med.

Vi som konsumenter borde kräva att transporterna sker på ett säkert och hållbart sätt, helst i så stor utsträckning som möjligt med miljövänliga fartyg. Det är antagligen inom närsjöfarten som svenskflaggad kvalitetssjöfart har sin starkaste tillväxtpotential. Sätt press på beslutsfattare inom politik och näringsliv att på allvar ta itu med problemen med den ökande tunga trafiken på vägarna genom att ge den svenska sjöfarten en chans att visa framfötterna på hemmaplan, både till havs och på de inre vattenvägarna. Progressiva rederier som frivilligt låter bygga mer miljövänliga fartyg än vad de internationella regelverken kräver måste gynnas i den tuffa konkurrensen i stället för att i praktiken bestraffas. Detta skulle vara ett effektivt sätt att göra svensk sjöfart stor igen. Den verkligt stora vinnaren i en sådan utveckling skulle vara samhället.

Vår ständiga balansgång

Journalistrollen är tidvis en besynnerlig sak. Den skiftar förstås beroende på sammanhanget och vem man är, men det finns vissa fenomen som är svåra att komma undan.

Till exempel kommentarer som börjar med ”alltså ni journalister” eller ”tänk på vad du säger, hon är journalist”, följt av ett höhö och ett ofta något ansträngt leende från min sida.

Nå, det gör inte så mycket med de där kommentarerna, för oftast utgår folk i alla fall inte ifrån att jag är på ett visst sätt eller fungerar precis som Janne Josefsson bara för att vi jobbar i ungefär samma skrå. Ungefär, skriver jag, för det beror på vem man frågar om jag är en ”riktig” journalist numera. Journalister ska nämligen vara helt oberoende, fullständigt befriade från påverkan från det de bevakar. Detta ideal hävdade jag möjligen som nybakad reporter på Göteborgs-Posten en gång i tiden.

Hur oberoende man nu någonsin är som människa, journalist eller ej – jag har inga illusioner om total opartiskhet. Jag kände mig inte riktigt oberoende när jag var reporter på Hallandsposten, till exempel. För HP hade en så stark ställning i Halmstad att den var som folks kompis. Och det gjorde att jag hade märkliga förväntningar på mig när jag träffade folk som reporter. Jag skulle heja på HBK och gilla Gyllene Tider, förstås, men också liksom ställa upp för Halmstad i största allmänhet.

Här på Sjöfartstidningen är det ytterligare en annan situation. Inom branschpressen är inte vår främsta uppgift att göra granskande journalistik på samma villkor som allmänmedia, för en branschtidning behöver ha fungerande relationer till den omvärld den bevakar. Inte minst för att folk annars inte kommer att vilja prata med mig när jag ringer upp och behöver svar på frågor, men också för att vi jobbar nära de kommersiella villkoren för vår överlevnad, mitt i branschen vars stöd är en förutsättning för utgivningen.

Men vi på Sjöfartstidningens redaktion måste samtidigt försöka stå så oberoende vi kan från de kommersiella villkoren, annars blir det svårt att göra en tidning som känns trovärdig alls. Våra läsare ska inte undra om vi får betalt av företag vi skriver om, till exempel. De ska kunna lita på att inga sådana bevekelse­grunder ligger bakom urvalet och korrektheten i den information vi ger. Vi strävar hela tiden efter jämlik hantering av folk och företag i våra spalter.

Sjöfartstidningen antas stå i stark beroendeställning till vår ägare Svensk Sjöfart, det är en åsikt jag har hört yttras många gånger av människor i branschen. Under mina år på tidningen har jag inte känt mig bakbunden av ägaren, de är tydliga med att vi ska göra våra egna val på redaktionell plats. Men vi står på sjöfartsbranschens sida, det är vårt jobb.

Vi jobbar i en ständig balansgång. För att den ska funka behöver vi en dialog med våra läsare, något vi oftast får för lite av och som vi aldrig skulle kunna få för mycket av.

Hör av er! Risa, rosa, rasa, tipsa och delge oss era tankar, vi behöver dem.

Världens äldsta havsisbrytare?

tarmo_170518_121516_DSC6897

Efter fem månader på varv är museifartyget Tarmo snart redo att återvända till sin ordinarie kajplats vid sjöfartsmuseet Vellamo i Kotka.

Isbrytaren har dockats på Alfons Håkans Sveaborgs varv i Helsingfors för en omfattande genomgång och reparation av skrovet.

Det 110 år gamla fartyget uppges vara den näst äldsta bevarade isbrytaren i världen. Enligt intendent Timo Kunttu på Nationalmuseum är endast ryska Angara äldre. Angara, som finns i Irkutsk, var en insjöisbrytare som opererade på Bajkalsjön som passagerarfartyg. Kanske man i så fall rentav kan påstå att Tarmo är den äldsta bevarade havsisbrytaren i världen?

Äldst eller inte, denna veteranisbrytare visades upp för pressen i torsdags. Varvschefen Tero Hänninen berättade att skrovet var i betydligt bättre skick än vad man kanske kunde förvänta sig av ett så gammalt fartyg.

tarmo_170518_114738_DSC6818Tarmo var den tredje finska statsisbrytaren och levererades 1907 av varvet Armstrong, Whitworth & Co i Newcastle. En stor del av skrovet upptas av två pannrum och två maskinrum. I vartdera maskinrummet finns en trippelexpansionsångmaskin, en på 2.400 indikerade hästkrafter kopplad till propeller i aktern och en på 1.450 indikerade hästkrafter för propellern i fören. I det förliga pannrummet finns två och i det aktra tre ånpannor, som ursprungligen var koleldade. I början av 1950-talet konverterades de för oljeeldning.

Även om Tarmo är äldst är hon inte den enda bevarade gamla havsisbrytaren. I Sverige har vi till exempel Sankt Erik, som är något yngre, men inte heller hon är någon ungdom längre. Sankt Erik byggdes 1915 av Finnboda varv som isbrytaren II och är museifartyg sedan 1980. Det fantastiska med Sankt Erik är att fartyget fortfarande kan gå för egen maskin. Även denna isbrytare har två trippelexpansionsmaskiner, den aktra på 2.800 hk och den förliga på 1.200 hk.

Äldre än både Tarmo och Angara är emellertid den mindre isbrytaren Bore, byggd för Malmö stad 1894 för isbrytning och passagerartrafik på Öresund. Bore är likaså renoverad för att kunna gå för egen maskin. Hon har fortfarande sitt originalmaskineri, en tvåcylindrig ångmaskin på 605 hk.

En annan fin museiisbrytare i närområdet är estniska Suur Tõll från 1914, som finns bevarad i Tallinn.

I vårt sommarnummer, som kommer ut i juni, kan ni läsa mer om Tarmo. Och om någon undrar vad Tarmo betyder så översätts det i Finsk-svensk storordbok till ”energi, driftighet, handlingskraft, intensitet”. Alla dessa är bra egenskaper för en isbrytare och dess besättning.