Tips om klipp, klubb och träff

”Göteborg-Motala. Idag är det ett strålande väder!”

Ja, jag kan inte låta att i all korthet tipsa om ett kul ljudklipp hos Sveriges Radio. Klippet är från 1937 och är ett minireportage (med betoning på mini – det är ynka 1:01 minut långt) från sjösättningen av ett fartyg på Götaverken i Göteborg.

Det är lite synd att klippet inte längre. Rimligen bör det ursprungliga reportaget ha varit längre än denna ynka minut, och det hade varit intressant att höra något mer om arbetet med sjösättningen och självklart även om bygget av fartyget, men det är ändå rätt kul sjöfarts- och mediahistorik.

Fartyget som sjösätts i klippet (”dagens festföremål!”) är – om inte jag hör alldeles fel – motorseglaren Goonawarra, byggd för Rederi AB Transtlantic. Enligt sajten Fakta om fartyg sjösattes Goonawarra den 10 mars 1937, levererades den 15 juni 1937 och sattes sedan in i trafik på Australien.

1968 sjönk så småningom Goonawarra under bogsering, men det är förstås en helt annan historia.

Här är klippet, förresten: 

 

Men när vi nu är inne på ämnet sjöfartshistoria vill jag samtidigt passa på att tipsa om två helt andra saker: dels att vi i vårt kommande nummer av Sjöfartstidningen besöker Klubb Maritim i Göteborg, dels att över 1.000 före detta Broströms-anställda ska träffas i Göteborg nästa lördag den 28 november.

Gänget i Klubb Maritim tog emot Sjöfartstidningens utsände reporter med öppna armar, och de hade mycket intressant att berätta om sin verksamhet. Kolla gärna in den artikeln i nästa nummer, som självklart också innehåller mycket annat intressant – bland annat ett djuplodande reportage om en hamnstatskontroll ombord på ett Wallenius-fartyg, och en intervju med Hans Laidwa, mannen som startade färjetrafiken till Baltikum.

När det gäller tillställningen med de före detta Bromströms-anställda tycks det onekligen vara en firmafest modell större. Det är Axel Broströms barnbarns barn, Dan och Jacob Broström, som tagit initiativ till att bjuda in samtliga före detta anställda i rederiet till en träff i Eriksbergshallen. Orsaken till träffen är att det i år (just den 28 november) är 150 år sedan Axel Broström köpte sitt första fartyg.        

Över 1.000 personer från bolag som Broström Rederi AB, August Leffler & Son, ACL, Svenska Orient Linien, Röda Bolaget, Ostasiatiska Kompaniet och Svenska Amerika Linien uppges vara anmälda till evenemanget, dit även före detta anställda i Eriksbergs Mekaniska Verkstad bjudits in.

– Jag fick den här idén för några år sedan då det stod klart att Maersk inte bara köpt Broströms, utan också hade beslutat att flytta all verksamhet till Köpenhamn, säger Jacob Broström i ett pressmeddelande, och fortsätter:

– En tidning skrev att en epok är till ända, och det är naturligtvis sant, men jag ville inte att det skulle ske helt obemärkt. Jag ville att alla anställda skulle få chansen att träffas och manifestera vilken betydelse Broströms faktiskt haft här i Göteborg. När jag sen förstod att vi hade ett kommande 150 års-jubileum framför oss var datumet satt.

”One of the finest passenger ships ever built”

Vad är det egentligen som gör Kungsholm från 1966 så speciell i svensk sjöfartshistoria? För dem som inte var yrkesverksamma på den tiden, vilket även gäller undertecknad som nyss hade börjat skolan då fartyget levererades, kan det vara svårt att förstå den ”hype” (som man kanske skulle säga idag) detta nybygge gav upphov till.

Jag kan ta ett exempel som ligger oss nära. När jag bläddrade i gamla årgångar av Sjöfartstidningen kom jag av en slump in på året 1966. Det året utkom den 9 maj ett extranummer mellan numren 18 och 19, som fick numret 18 1/2. Denna tidning på 60 (!) sidor handlade bara om ett ämne, nybygget Kungsholm. Det skulle vara frestande att påstå att detta är den enda gången i tidningens historia som vi har gett ut en hel tidning om ett enda nybygge, men det vågar jag inte göra eftersom jag inte har plöjt igenom alla 111 årgångar. Jag minns att vi någon gång med tidningen har bifogat en separat bilaga på något tiotal sidor som behandlar ett nybygge, men en hel tidning kräver förvisso ett väldigt speciellt fartyg.

sst_18_1_2_1966

Kungsholm var onekligen ett mycket speciellt fartyg. Som sagt, detta var långt före min tid, men om vi förflyttar oss nästan 50 år bakåt i tiden och läser vad vår dåvarande chefredaktör Ture Rinman skrev på ledarplats i nummer 18 1/2 så börjar bilden kanske klarna:

Kring "Kungsholm" 

Svenska Amerika Liniens tonnagepolitik inom passagerarfarten kan med hänsyn till målsättningen inte kallas aggressiv, men den är djärv, och det är inte att förvåna sig över att den i växande utsträckning engagerat omvärldens intresse och speku­lationer. I ett uttalande på nästa sida tecknar direktör Erik Wijk för första gången offentligt dess konturer och bakgrund. Som ett led i ett ur internationell bedömningsvinkel sensationellt ny­byggnadsprogram kommer planeringen av nästa passagerarfartyg troligen att påbörjas redan inom några månader.

Det är främst av två skäl man strävar efter att pressa intervallerna mel­lan leveranserna av nya fartyg till det praktiskt och ekonomiskt minimala. Med den speciella och mycket kräsna kryssningspublik man under årens lopp byggt upp är det angeläget att Svenska Amerika Liniens fartyg alltid representerar det yppersta av vad den samtida utvecklingen kan erbjuda – och för att kunna uppnå det är det i sin tur önskvärt att kunna hålla en väl intrimmad och sammansvetsad projekteringsavdelning kontinuerligt syssel­satt, vilket inte är möjligt om beställningsintervallerna blir utdragna.

En politik, som går ut på att med korta mellanrum bygga nya "toppfartyg" och undan för undan sälja existerande en­heter, vilka nödvändigtvis befinner sig i minst sagt förstklassigt skick, aktualiserar risken av att draga på sig en konkurrens av självförvållat besvärlig art. Direktör Wijks syn på det proble­met rymmer en intressant bedömning av vissa utvecklingstenden­ser inom kryssningsfarten.

För en bredare allmänhet begränsas till äventyrs intresset för Kungsholm av vetskapen att hon främst är byggd för en ut­ländsk publik och sällan kommer att ses i svensk hamn. Vi har bett direktör Wijk att med några ord peka på den ekonomiska betydelse fartyget faktiskt har från svensk synpunkt, och vi åter­ger hans uttalande här: 

"Vårt nya flaggskepp är frånsett allt annat också ett aktuellt exempel på rederinäringens roll som exportindustri. Huvudsak­ligen finansierad och byggd utanför Sverige kommer hon att tillföra landet betydande valutainkomster och utgör på så sätt ett flytande realvärde, som kommer att bidraga till en förbättring av betalningsbalansen." 

Den presentation av Kungsholm, som lämnas i detta nummer, är främst av sakligt och tekniskt beskrivande art. Till fartygets personlighet, sådan den förmedlas genom färgavstämningar, materialval, den konstnärliga utsmyckningen och idéutformning­arna över huvud taget – allt väsentliga ting för ett dylikt fartyg – hoppas vi kunna återkomma i ett senare sammanhang. Den bild, som växer fram ur de följande sidorna, ger emellertid rikliga tillfällen till intressanta studier och jämförelser för den, som följt utvecklingstendenserna inom den oceangående passagerar­farten. Inte minst gäller detta planlösningen av hyttdäcken, i detalj och i stort ett av de vägande argumenten för omdömet: "one of the finest passenger ships ever built”.

Detta skrev alltså tidningens chefredaktör Ture Rinman i maj 1966. Intressant är att Svenska Amerika Linien hade för avsikt att bygga fler passagerarfartyg, vilket visar att man insåg kryssningssjöfartens potential. Det blev tyvärr inga fler fartyg och att sedan Svenska Amerika Linien, på den tiden ett av de finaste kryssningsrederierna i världen, lades ned 1975 är en annan historia.

När jag skriver denna blogg verkar fartygets öde vara beseglat. Före detta Kungsholm lär nu ligga utanför den beryktade beachen i Alang, där så många mer eller mindre kända fartyg mött sitt öde.

 • Staffan Jeppsson Svara

  Stor sorg att vi inte lyckades rädda Kungsholm!
  Fotot hämtat från Facebook.

 • Mariner Svara

  1975 meddelade Broström att de behövde lokal bemanning för sin kryssningstrafik och om de inte fick det var de tvungna att avveckla den trafiken. Gunnar Karlsson SSF svarade i förhandlingarna: Avveckla! Så blev tyvärr fallet. Om Broström hade fått en likadan uppbackning som de norska rederierna fick, hade detta kunnat vara en intressant svensk sektor idag.

  • Albin Svara
   @Mariner:

   Var det inte 1975 som Broströms gick i konkurs?

 • Kent Gustafson Svara

  Den som en gång varit ombord på ett sådant magnifikt fartyg, glömmer det aldrig..

 • Roland Svara

  borde ju i såfall passa bra i samband med hennes jubileum för att hedra minnet av henne

 • Henke Svara

  Nagon som vet varfor SAL la ner sin passagerartrafik och inte istallet fullt ut satsade pa kryssningstrafik?
  trogna kunder fans det ju tydligen och kryssningsbranschen var ju etablerad sedan nagra ar.

 • Lennart Savehed Svara

  Kan ni lägga ut detta nummer digitalt alt. göra ett nytryck. Skulle uppskattas av oss spm sörjer nu ett av världens vackraste fartyg

  • Lasse Kaila Svara
   @Lennart Savehed:

   Instämmer, det skulle vara mycket intressant läsning! Undrar hur man såg på den hårdnande konkurrensen från flyget år 1966…antagligen hade man stort förtroende på den egna produkten eftersom man ville bygga allt flere fartyg.

  • Thomas Larsen Svara
   @Lasse Kaila:

   Jag hade gärna köpt ett ny tryck utav denna tidningen, även digitalt!

En hamn i förändring

Norra_djurgardsstaden_Aaro-Designsystem

Stockholms stad uppger att ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden ligger i Stockholm, närmare bestämt i anslutning till hamnarna Värtan, Frihamnen och Loudden. Totalt planerar man 12.000 bostäder samt arbetsplatser för 35.000 personer i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Stadsdelen ska kombineras med en modern hamn och annan strategisk infrastruktur som Spårväg City, vilket framgår av visionsbilden ovan från Aaro Designsystem.

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr till Loudden i söder. Utvecklingen sker till stor del på områden som tidigare använts för olika industriverksamheter. Idag är detta även ett av Stockholms Hamnars viktigaste områden och meningen är att även hamnverksamheten ska fortsätta med betoning på passagerar- och färjetrafik. Hamnen kommer att moderniseras och verksamheten koncentreras till pirerna i Värtahamnen och Frihamnen. Container- och oljehanteringen flyttas bort för att frigöra landytor som är betydelsefulla för genomförandet.

Planeringen startade redan i början av 2000-talet. Utvecklingen kommer att pågå i flera olika etapper och Norra Djurgårdsstaden planeras vara fullt utbyggd omkring 2030.

vartan_150121_DSC0088_v2

Vyn på denna bild kommer alltså att ha förändrats en hel del om 15 år. Om vi går drygt 20 år tillbaka i tiden, till år 1993, och tittar på bilden nedan, så märker vi att det hänt en hel del sedan dess också. En hamn utvecklas hela tiden och anpassar sig efter tidens krav.

Bilden ovan är tagen i januari 2015. Vid färjelägena i Frihamnen ligger Tallinks färja Isabelle (före detta Viking Lines Isabella) och St Peter Lines färja Princess Maria (ursprungligen byggd som Finlandia för Silja Lines trafik). Bilden nedan är tagen på ungefär samma plats i oktober 1993. Färjan som manövrerar in till färjeläget är Estonia.

vartahamnen_931007

Inför en dockning

sere_DSC8882

Jag är just nu ombord på en bil- och passagerarfärja på väg västerut på norra Östersjön. Det är måndag kväll, men denna gång är det ingen idé att försöka hitta en restaurang eller pub som är öppen. Det går inte heller att shoppa i någon av fartygets butiker.

Ombord på denna speciella resa finns omkring 280 personer. Förutom besättningen håller 100 personer från olika företag på och jobbar för fullt. Det som ännu på morgonen, vid ankomst till Helsingfors, var ett fungerande passagerarfartyg, har under dagens lopp förvandlats till en stor byggarbetsplats.

sere_DSC8886sere_DSC8654

Det handlar om förberedelser inför en teknisk dockning av Silja Serenade i kombination med en ny etapp av den uppgradering av olika utrymmen som inleddes vid den förra dockningen i Nådendal i början av 2014. Nu ska fartyget för första gången dockas i Raumo.

Silja Serenade ska vara två veckor på varv. Hon dockas in i morgon, tisdagen den 10 november. Tillbaka i trafik är hon den 23 november. Då ska även den allvarliga sälen vara utbytt mot en leende variant, identisk med den på den svenskflaggade yngre systern Silja Symphony.

sere_DSC8674

Denna gång blir det inte en lika omfattande ombyggnad som för närmare två år sedan, då i praktiken hela däck 6 inreddes på nytt. Ombyggnaden innebär bland annat att fartyget får den första Desigual-butiken ombord på ett fartyg. Konferensavdelningen moderniseras och på Promenade introduceras bland annat ett nytt restaurangkoncept kallat Fast Lane. Barnen får 290 kvadratmeter ny lekyta i Silja Land, där bastuavdelningen Bellamare Bastu & Wellbeing tidigare fanns.

Till inredningsarbetena hör en total uppgradering av 60 DeLuxe-hytter. All inredning rivs ut och ersätts med ny. Detta arbete utförs av företaget I. S. Mäkinen, som har specialiserat sig på uppgradering av fartygshytter.

sere_DSC8873 sere_DSC8877 sere_DSC8651 sere_DSC8645 sere_DSC8638 sere_DSC8824

 • Patrik Svara

  Mariellas nyrenoverade lyxhytter verkade trevligare.

  • Anonym Svara
   @Patrik:

   Jo mariella är östersjöns pärla

Dramatisk film från räddningsaktion

I förrförra veckan räddade besättningen på svenskflaggade ankarhanteraren/isbrytaren Tor Viking II en fransk ensamseglare och hans katt. Nu hyllas besättningen av den amerikanska kustbevakningen.

Den amerikanska kustbevakningen uppger att den franske ensamseglaren befann sig mitt ute i Stilla havet, närmare 350 nautiska mil söder om Cold Bay i Alaska, där han var på väg från hamnen Dutch i Alaska till kanadensiska Vancouver. I det rådande hårda vädret – enligt kustbevakningen var våghöjden uppemot sex meter och vindhastigheten cirka 40 knop – hade ensamseglaren förlorat både roder och rigg från sin 30 fots segelbåt.

Läget var alltså tämligen prekärt.

I detta läge fann ensamseglaren det för gott att larma den amerikanska kustbevakningen, som omgående begärde assistans från fartyg i närheten av den nödställde fransmannen (och hans katt).

Larmet snappades upp av Shell-plattformen Polar Pioneer, som i sin tur kontaktade Viking Supply Ships-fartyget Tor Viking II – som är kontrakterad av Shell och utför operationer åt Polar Pioneer.

Tor Viking II anlände till platsen för haveristen, som i hög sjö till slut lyckas hoppa över till det räddande fartyget – med katten i förvar under sin jacka: 

tor_viking_räddning_okt2015_web

Operationen övervakades från luften av den amerikanska kustbevakningen, och vi på redaktionen kan förstås inte undanhålla er den film som man nu lagt upp från den dramatiska räddningen: 

(Film: U.S. Coast Guard)

Den amerikanska kustbevakningen hyllar nu besättningen på Tor Viking II, som nedan syns på en bild från Viking Supply Ships ihop med representanter från U.S. Coast Guard (AMVER står för Automated Mutual-Assistance Vessel Rescue System, och vimpeln fick besättningen från kustbevakningen som tack för sina insatser):

tor_viking_besättning_web

Slutligen: det här är för övrigt inte första gången Tor Viking II är med om en väl utförd räddningsoperation. Här kan du läsa om en annan, kanske ännu mer dramatisk aktion från 2010.

 • Torsten på Kössö Svara

  Häftigt; imponerande skicklig manövrering av TOR VIKING II Men också en ensamseglare med turen på sin sida och en kall sinnesnärvaro, när han i ena sekunden är en bit upp i luften och i den andra på nerväg möter den egna båten på väg upp – tuffa puckar minst sagt.

En annorlunda kampanj

santa_line

Det märks att vi går mot juletider, trots att det fortfarande är drygt en och en halv månad till julafton. I Stockholm pågår redan förberedelserna för att bygga årets julgran på Skeppsbron. Och i Göteborg tar Stena Line ett helt nytt initiativ och kallar sig Santa Line fram till jul.

Rederiet ”stripade" till och med om texten på sidan på Stena Jutlandica. Det var emellertid en tillfällig striping så Santa Line-texten fanns bara på fartyget under måndagen för en film som finns på YouTube. Att göra en striping som skulle tåla höstvädret på Kattegatt under november och december bedömdes bli alltför dyrt.

Marknadsföringskampanjen innebär att Santa Line kommer att ersätta samtliga befintliga logotyper i alla kanaler som hemsidan, Facebook, Instagram, Twitter och YouTube. 

Namnbytet varar alltså till den 24 december. Sedan är det åter Stena Line som gäller. Tills dess blir det bland annat en digital välgörenhetskampanj på Facebook där pengarna oavkortat kommer att gå till UNICEF samt en mängd olika aktiviteter ombord för resenärerna, uppger Stena…, förlåt Santa Line.

Ny radiodokumentär om sjömän

Kolla gärna in radioserien ”Svenska sjömän”, som den här veckan sänds i Sveriges Radio P1. I fyra delar berättar radiojournalisten Mia Blomgren om både unga och gamla sjömän, kvinnliga såväl som manliga. Hon pratar till exempel med 29-årige Rasmus Blomqvist, som jobbar som styrman på Stena Germanica, och med 57-åriga befälhavaren Veronica Schultz. Vi på redaktionen kan dessvärre inte ge någon konsumentvägledande recension eftersom vi helt enkelt ännu inte hunnit lyssna på det första avsnittet, som sändes idag måndag, men som sagt: det kan säkert vara väl värt att kolla in. Läggs upp på SR Play allt eftersom det har sänts ”live”. 

Här är det första avsnittet: 

 • Bra att Sveriges radio uppmärksammar hur det har varit att vara sjöman. Den moderne sjömannen lever lite annorlunda.
  Korta tider i hamn och möjligheterna till kontakt med omvärlden kan ibland ske via internet om man har tid att gå iland och hitta ett ställe att koppla upp sig på.
  Våra hamnar i Sverige är dåliga på att tillhandahålla ett WIFI nät som täcker kajerna. Förr kunde man koppla upp en telefon ledning på kajen men hamnarna tycks ha missat att den möjligheten idag heter WIFI. jag har varit ombord i många fartyg de senaste åren som supercargo och nästan första frågan man får är ; hur kopplar man upp sig på nätet? Idag har i stort sett varje sjöman oavsett nationalitet en egen laptop. Föra att kunna surfa i hamn så krävs det ett modem från något telefonbolag och det är oftast inte tid till att köpa ett sådant och inte 20 stycken , dessutom fungerar de oftast bara i det land där de köps in. Vi måste hjälpas åt att driva på hamnarna om att förse sjömännen med uppkoppling till internet på ett enkelt sätt. Ta gärna en liten avgift för att ge ut lösenord om det är där det kniper. Sjöfartsverkets sjömans service borde kunna vara delfinansiär. Kommunikationen mellan fartyget och agent, rederi mm skulle också underlättas om befälet kan ha fartygets email via wifi i sin telefon eller laptop istället för att passa den på bryggan via satellit uppkoppling. kanske Sjöfartstidningen kunde göra en undersökning hos Sveriges alla hamnar om hur de gör för att fartygen ska få tillgång till internet under hamnuppehållet?

  • Profilbild på Lars Andersson
   Lars Andersson Svara
   @Göran Andersson,Norrköping:

   Hej Göran,

   Tack för tipset om internetuppkopplingen och wifi-kapaciteten i hamnarna! Vi tar det till oss och ser om vi kan göra något om detta.

   Med vänliga hälsningar
   Lars Andersson / reporter

En annorlunda vy

I det dagliga arbetet som journalist stöter man ofta på korta och ibland helt oansenliga små länkar i sin jakt på något intressant att skriva om. Många saker resulterar så klart i nyheter här på siten, eller i reportage till tidningen. Men ibland stöter man på små saker som inte riktigt platsar någonstans, men som man ändå vill dela med sig av. Och idag tänkte jag komma med ett sådant tips!

Jag hittade en länk till en liten hemsida som tillhör en tysk fotograf vid namn Dirk Brömmel och hans fotoserie Kopfüber – vilket betyder ungefär huvudet först. Det är en fin lite serie foton tagna rakt ovanifrån ner på olika typer av fartyg. Där finns bilder på allt från små kanalbåtar och pråmar till större torrlastare och till och med några av världens största kryssningsfartyg.

Väl värt ett litet besök!Ar_Schiff_19

Oskarshamnsbygge värt ett besök

bore_20150910_124214_DSC4715

Jag besökte häromdagen sjöfartsmuseet i Åbo, Forum Marinum, för att bekanta mig med utställningen om kryssningsturismen i Finland. En artikel om denna sevärda och intressanta utställning kommer för övrigt att ingå i nästa nummer av Sjöfartstidningen. Därför ska jag inte gå närmare in på den nu.

Museet ligger i hamnen, närmaste granne är stadens andra stora sevärdhet Åbo slott, där hertig Johan höll hov för över 450 år sedan och där även storebror Erik XIV satt fängslad en tid. Men det är en annan historia.

bore_20140730_190214_DSC4421

Passagerarfartyget Bore vid sin kajplats intill Forum Marinum i Åbo.

Intill Forum Marinum ligger också en utsökt samling museifartyg förtöjda. Här ligger korvetten Karjala och minfartyget Keihässalmi, fullriggaren Suomen Joutsen och barken Sigyn, byggd i Göteborg 1887. Sigyn är otvivelaktigt det värdefullaste av dessa fartyg, det sägs att hon är närapå unik i hela världen, men det finns också ett annat intressant svenskbygge som är betydligt yngre, passagerarfartyget Bore. Detta fartyg passade jag på att besöka efter utställningen.

7002_bore

Ett av mina tidigare fartygsfotografier: Bore i Åbo hamn i februari 1970.

Åborederiet Bore tog leverans av fartyget från Oskarshamns varv 1960. Hon byggdes för de samseglandes trafik mellan Åbo och Skeppsbron i Stockholm, där hon gick till och med sommaren 1976.

borea_840630

Sista året i trafik med ångmaskin. Borea på utgående från Åbo i juni 1984.

Detta kvalitetsbygge var i trafik som ångfartyg för sista gången så sent som 1984, då med namnet Borea. Trafiken mellan Åbo och Stockholm opererades av Aura Line, som gick i konkurs hösten 1984.

Till motorfartyg konverterades Bore efter att hon 1987 köptes av ett rederi i Kotka som senare ändrade namn till Kristina Cruises. Under det nya namnet Kristina Regina inledde hon kryssningstrafik 1988. Fartyget kryssade sedan till 2010 på olika håll i världen, men främst i Nordeuropa under sommarsäsongerna och resten av åren i varmare vatten som Medelhavet och kring Kanarieöarna. Kryssningarna marknadsfördes främst i Finland eftersom fartyget seglade under finländsk flagg med finländsk besättning.

Bore byggdes enligt SOLAS-regler från 1948. Trots att man redan vid planeringen av fartyget hade lagt stor vikt på brandsäkerheten – hon fick bland annat ett automatiskt brandlarmsystem som övervakades centralt i karthytten – så innehöll inredningen alltför mycket trä för att klara av SOLAS 2010. Det skulle ha blivit alltför dyrt att bygga om fartyget och i stället köpte Kristina Cruises ett annat fartyg.

kristina_regina_20100829_083803_DSC9423

Sista resan som Kristina Regina 29 augusti 2010 med destination Åbo reparationsvarv i Nådendal.

bore_20101003_130232_DSC7493

Med originalnamn och -färgsättning: Bore bogseras från Nådendal till Åbo av Alfons Håkans bogserare Fart och Hurtig den 3 oktober 2010.

Affärsmannen och åbobon Johnny Sid, som i år varit aktuell även i Göteborg tack vare planerna på att försöka rädda Kungsholm, tog initiativ till att bevara fartyget i Åbo. På hösten 2010 köptes Kristina Regina av företaget Oy S/S Borea Ab och under ett besök på Åbo reparationsvarv i Nådendal målades hon om i Bores färger och återfick sitt ursprungliga namn.

Idag fungerar Bore som flytande hotell och restaurang och delvis även museum. Ombord på Bore producerade Forum Marinum en permanent utställning om fartyget. Denna inryms i befälsutrymmena. Forum Marinums besökare får också tillträde till brygga, Hans von Rettigs redarhytt och några andra passagerarhytter.

bore_20150910_123102_DSC4671

Redarhytten som endast användes av Hans von Rettig och hans familj. Det sägs att han till och med nekade republikens president Urho Kekkonen att bo i hytten under en av presidentens resor till Sverige.

bore_20150910_122928_DSC4667

Första klass bar med en "originell ringformad bardisk" för att citera Svensk Sjöfarts Tidnings fartygspresentation från 1960.

bore_20150910_123530_DSC4689

Befälhavarens sovhytt.

bore_20150910_123706_DSC4696

Trots senare tillkommen modern navigationsutrustning skvallrar bryggans utformning om att detta inte är ett fartyg byggt igår.

bore_20150910_124308_DSC4718

Lyxhytt.

bore_20150910_124626_DSC4726

Promenaddäck.

bore_20150910_124648_DSC4728

Den förliga skorstensattrappen. Hans von Rettig insisterade att hans passagerarfartyg skulle ha två skorstenar. 

Bore är inte enbart ett stycke finländsk sjöfartshistoria. Hon är också i allra högsta grad ett kapitel svensk varvshistoria. Redaren Hans von Rettig anlitade Oskarshamns varv för många av Bore-rederiets nybyggen. Samma varv har byggt ”olympiabåten” Bore III (en halvsyster till Birger Jarl) och flera lastångare och motordrivna ”paragraffartyg”. Nybygge 353 är ett monumentalt exempel på den höga kvaliteten på svensk skeppsbyggnadskonst på den tiden det begav sig.

Nästa gång ni är i Åbo, besök Bore och njut av upplevelsen och det fina hantverket, som fortfarande i viss utsträckning är original trots flera ombyggnader. Och de som redan besökt fartyget, gör ett besök till. Det finns en hel del intressant att utforska ombord. Till exempel den spartanska brygglayouten visar hur enorm utvecklingen har varit på 55 år.

 • Nils Nordenbrink Svara

  Museet ombord är synnerligen intressant, särskilt för besökare med anknytning till varvet i Oskarshamn. En hel del dokument, bilder och även filmer från Oskarshamn visas.

  Min farbror var utrustningsingenjör för henne på varvet så för mig var besöket i Åbo en högtidsstund.

 • Rolf Eriksson Svara

  Trevlig läsning om “Bore”! Särskilt tack för de fina bilderna av interiörerna ombord! Det har nämnts tidigare – Kan inte Johnny Sid ta sig an “Birger Jarl” som ligger förvisad till Stadsgården här i Stockholm och göra fartyget till ett motsvarande flytande hotell/museum öve trafiken Stockholm-Finland?

 • Krister A. Martell Svara

  Har för mig att någon gammal Bore färja var logementsfartyg åt kanadensiska byggnadsarbetare i Alger sommaren 1983? Kan det ha varit denna dam? Vi låg där tillika med GE:s kylfartyg M/s Tersö och vi var på besök till färjan.

  • En som var med 2010 Svara
   @Krister A. Martell:

   Visst Krister
   Denna Algeriska parentes var det som nästintill tog livet av Bores snygga nåtade trädäck. Däcken målades ju vita under denna session, dels för att minska värmen inombords, och som en följd blev de aldrig restaurerade, utan man fortsatte att måla däcken alltefter behov. 2010 var en tanke att ta fram de ursprungliga däcken, men det är en kostsam operation på som man tydligen fortfarande inte har råd med. Men ännu 2010 så fanns den ursprungliga lystern kvar, ifall man slipade nån millimeter. Klart är att några områden var utom räddning pga röta.

Två chanser till internationell uppmärksamhet

Ta chansen att vinna, men nominera inte dig själv. RINA, The Royal Institution of Naval Architects, söker just nu bidrag från hela världen till två av sina tävlingar.

 

QinetiQ Maritime Innovation Award ska uppmuntra vetenskaplig och teknisk forskning inom hydrodynamik, framdrivning, strukturer och material som har potential att avsevärt förbättra design, byggnation och operation av fartyg och byggnader till havs. Fritt översatt. Visst finns det väl svenska, och för den delen finska exempelt på sådant som kan borde hålla väl så rba i en internationell  jämförelse.

 

Tävling nummer två som RINA vill ha bidrag till är Martitime Safety Award som ska tilldelas en person, företag eller organisation som gjort något enastående för sjösäkerheten vid ett enskilt tillfälle eller under en längre tid.

 

Man får som sagt inte nominera sig själv men väl företaget eller organisationen man jobbar på. Så alla som känner till något som förtjänar att lyfta fram, skriv 750 ord om saken och skicka in dem till RINA. Den som vill veta mer om priserna kan skriva och fråga RINA.