Kustbevakningen den enda sjöräddningsresursen till havs?

Jag hade en stund över på tåget till Stockholm förra veckan då jag skulle delta på sjöfartsseminarium i riksdagen. Tågresan ägnades åt att läsa igenom årsredovisningen 2014 för kustbevakningen och dess verksamhet. Ganska omgående infann sig en känsla av att årsredovisningen är ett dokument att äska mer reda pengar till verksamheten och då i ljuset av 2014 års diskussioner angående myndighetens ekonomiska situation. Några noteringar som sticker ut som jag bara måste kommentera.

När GD i sin inledning avslutar med att beskriva att KBV bistod den Danska sjöräddningen vid insatsen av den lyckade sjöräddningsoperationen av tankfartygets Stoc Marcia som hade fått brand i maskinrummet. Om man läser rapporten från RS Skillinge, så var de frivilliga besättningsmedlemmarna ombord på räddningskryssaren Gad Rausing först på plats. Endast ett par minuter efter larmet var de på väg ut till sjöss. Sjöfartsverkets helikopter Lifeguard 002 med MIRG styrkan anlände lite senare till platsen där det förolyckade fartyget låg och drev. Eftersom helikoptern sedan fick återvända för tankning, stannade Gad Rausing kvar och just ”bistod” brandbekämpningsstyrkan. Då branden konstaterades vara släckt återvände Gad Rausing till hamn med MIRG styrkan ombord.

Jag har inte någonstans kunnat finna att KBV på något sätt bidrog praktiskt under denna räddningsaktion mer än att KBV 048 anlände när allt var klart och stannade på plats för att göra vadå? Detta tycker jag är värt att nämna då jag läst igenom dokumentet och ej kunnat finna ett uns av ordet samarbete med SSRS.

Visst skall man beskriva sin verksamhet och det görs verkligen, alla tillkortakommanden i verksamhetsbeskrivningen beror på andra, exempelvis har Sjöfartsverkets grundkurs i SAR-G ej kunnat tillse rätt antal platser då det varit begränsning i desamma, detta gäller även OSC kurserna. Att man ej kunnat delta på alla larm beror på avsaknad av resurser. Föregående års larm, inte mindre än 885 stycken, deltog enligt redovisningen KBV i 115 stycken. Vem har deltagit på alla andra larm undras?

När man vidare beskriver under sida 18, att ”Erfarenheten visar att under riktigt svåra väderförhållanden är Kustbevakningen med fartyg och flygplan, vid sidan om helikopter, den enda sjöräddningsresursen tillgänglig till havs”, undrar jag lite försynt vilken erfarenhet är det man hänvisar till.

Jag har i alla fall ej hört om detta. Lite grand undrar jag om det endast är navelskåderi, lyft huvudet och se den verklighet som finns. Statistiskt så är det ofta ett handelsfartyg först på plats vid en sjöolycka till havs, och många gånger med synnerligen begränsade resurser lyckas man att rädda människor i nöd. SSRS har varit och är en av de mer centrala verksamheterna när det gäller sjöräddning och detta utan att det kostar staten en krona.

Jag har många mer reflektioner kring årsberättelsen, dock vill jag säga att operativt finns det många synnerligen duktiga kustbevakare som gör ett fantastiskt arbete för miljö och sjösäkerhet till sjöss dock kanske det vore på tiden att man funderar på vad som skall prioriteras. Jag har uttryckt det många gånger förut men gör det igen, när det gäller bogsering så finns det endast två kategorier sjöfolk som kan detta utan och innan och det är de som arbetar på bogserbåtar och offshorefartyg, som varje dag år ut och år in utför bogsering i gott som extremt väder. Bara för att man genomför några övningar per år, och då i mycket begränsad omfattning så innebär inte det att man blir duktig på det.

Sorry, men det är slöseri med pengar och symboliskt i årsredovisningen, är bilden där KBV bogserar ett fartyg i härligt sommarväder där inte en krusning kan skönjas.

Fair Wind

 • Karl Lundqvist Svara

  Kan ju endast hålla med om att KBV är ett slöseri med statliga medel.
  Däremot skall vi inte glömma att Svensk sjöräddning ligger hos Sjöfartsverket som tar emot och skickar ut lämplig resurs, egna båtar/helikoptrar eller ber/begär utomstående enheter att bistå,t.ex SSRS, handelsflottan eller mörtpolisen/miljöskyddet.

  Till sjöss i handelsflottan 20 år.

 • Haddock Svara

  Nu har det gått en månad sedan Jörgen publicerade detta blogginlägg. Han har ännu inte svarat på någon av de många kommentarer som lämnats. Ointresse eller finns det inga svar?

 • Anonym Svara

  Forum for Samfundets Beredskab (FSB) har i nogle dage været på patrulje med den svenske kystvagt (skibet KBV 001) i Kattegat og Skagerak.
  Sverige råder over en kompetent kystvagt, ligesom man fra svensk politisk side tager opgaver som SAR, halvmiljøberedskab, havmiljøovervågning m.fl. meget seriøst.
  Konceptet for den svenske kystvagt vil mange lande kunne lære af, herunder Danmark som ikke råder over nogle egentlig kystvagt, men derimod har opgaverne fordelt på forskellige områder i og uden for forsvarets ressortområde.

  Vi får kanske flagga ut dit vi är välkomna

  ps. olycklig formulering i årsredovisningen

  • Jan Hansen Svara
   @Anonym:

   Danmark befinner sig i ett läge där man överväger att utsätta flera maritima service och beredskapsuppdrag för konkurrens, med t.ex. upphandling av mijöräddningsberedskap till danska leverantörer. Vem representerar FSB?

 • Anonym Svara

  KBV kunde krympas rejält och resurser överföras till andra myndigheter där dom skulle göra större nytta.

 • Fredrik E Svara

  Skönt att det är en hög nivå på kommentarerna så att vi kan ha en givande diskussion/debatt.

  • Dalai L. Svara
   @Fredrik E:

   Skönt att det finns någon som har facit vad som är en hög nivå på kommentarer, så att vi andra kan sträva mot din djupa insikt.

 • Anonym Svara

  Hade Kbv slutat med sina trakasserier av vanligt båtfolk hade hälften av de negativa kommentarerna försvunnit.

  • @Anonym:

   Och hade man haft en slimmad organisation som inte bränner pengar som en majbrasa, och bygger bulb på monsterfartygen så hade en fjärdedel till försvunnit…

  • K.R Svara
   @Skatt är kul..inte:

   Fantastiskt nu kommer detta med bulb igen, finns en artikel i närheten där ett viking fartyg testats med bulb i isförhållanden, men det är väl svårt att övertyga dessa enkelspråkiga självutnämnda experter på dessa sidor.

  • @K.R:

   Ja visst är det fantastiskt! Har man tillräcklig kraft kan en lagårdsvägg bryta is. Kan inte minnas att jag kallat mig expert. Smalspårig kan du va själv:)

  • Anonym Svara
   @Skatt är kul..inte:

   Vet inte riktigt vad bulben har med saken att göra men några av de bästa isbåtar jag varit på har haft bulb. Går så det dånar genom isen både in och ut ur Finska viken på vintrarna. Allt måste inte se ut som på farfars tid för att vara rätt!

 • Fredrik E Svara

  Det är ganska intressant att en erfaren sjökapten som Jörgen Lorén inte kan hålla isär äpplen och päron.

  Tyvärr glömde staten för länge sedan att räddningstjänst till sjöss är en statlig angelägenhet.
  Ansvaret för denna, för oss sjöfarare, viktiga uppgift har sedan urminnes tider legat på tidigare Kungliga Sjöfartsstyrelsen numera Sjöfartsverket.
  Sjöfartsverket som inte är en myndighet utan ett affärsdrivande verk under näringsdepartementet med en blåslampa för uppdragsgivaren (staten) att tjäna pengar.
  Några egna sjögående enheter för SAR har min inte heller utan man litar blint på att en frivilligorganisation (SSRS).

  SSRS gör så klart en fantastiskt insats på frivillig basis och staten kommer aldrig klara sjöräddningen på egen hand utan dessa eldsjälar.
  Men någonstans måste man också inse att frivilligverksamheten måste ses som ett komplement till vad som är en statlig angelägenhet.
  Vad händer den dagen då bidragen sinar eller när intresset hos den frivillige sjöräddaren tar slut och båtarna längs kusterna inte kan bemannas 24/7?

  Nej sluta upp med pajkastningen som oftast grundar sig i okunskap och ta en nytt tag och inför EN NY civil myndighet för ALLA sjöfartsfrågor i samhället. Tag sedan hjälp av alla frivilliga som vill och kan för att stötta denna.

  • Björn Nilsson Svara
   @Fredrik E:

   Har glömt att räddningstjänst till sjöss är en angelägenhet för staten? Konstigt resonemang då regeringen under 2014 tillfört resurser för att säkra ett robust system för livräddningstjänsten till sjöss. Skulle nog vilja påstå att Sverige har en av världens främsta modeller för denna service, vilket bekräftas av att ”den som larmar blir räddad” i flesta av fallen. Att lita ”blint” på någon som kan mobilisera många människor på kort tid på ca 70 platser ilandet i samverkan med andra organisationer och myndigheter, ger väl mer trygghet för människan som behöver hjälpen!

 • Mch salt i kölen Svara

  Ja ha det var lite si och så med min ord följd och lite till. Kul att det var det som fick eran uppmärksamhet. Men dom som seglar i maskin fattade direkt vad det var frågan om. KBV vem bryr sig, en dag när det gäller stor tonnage kommer det att vissa sig om bärgnings förfarandet blev rätt. Glöm inte att anmäla er till kursen att göra rätt vid rätt tillfälle.

 • Haddock Svara

  Har inte Jörgen läst sin egen tidning? Sjöfartstidningen uppger i ett reportage om händelsen att KBV hade tre enheter på plats, 034, 048 och 003. OSC fanns på 048. 003 stannade på platsen för att kunna bistå den civila bogserbåt som senare anlände. Varför denna maktkamp inom sjöräddning? Det Jörgen håller på med är någon slags pajkastning på sandlådenivå.
  Är det först fram i flest antal fall som räknas? De som förlorar får inte vara med och bedriva sjöräddning? Ska vi tolka Jörgen så? Jag är mycket tveksam till hans resonemang.
  Gällande att berätta om samverkan med SSRS kan man läsa artikeln om nämna händelse på kbv.se. Jag tror att det är fler som läser den än årsredovisningen.
  Vidare: SAR-G utbildningen, där är det känt att Sjöfartsverket har svårt att hinna med att utbilda alla som behöver gå den. Det gäller alltså alla som jobbar med Sjöräddning. Ja, det finns fler än SSRS faktiskt. Lotsar, båtmän, Sjöpoliser, KBV-personal m.fl. Enligt uppgift är en omorganisation av utbildningen nära förestående, just för att lösa detta.
  Den 29 oktober förra året grundstötte Kertu ost Landsort. Det är en händelse som Jörgen kanske kunde analysera också! Jag skulle vilja påstå att utan KBVs resurser hade utgången troligtvis blivit en annan, KBV räddade besättningen, fartyget och miljön.
  En annan händelse; Phantom, som fick slagsida norr om Öland i feb 2012. KBV kopplade det övergivna fartyget, som med största sannolikhet annars hade strandat på norra Öland, kanske med oljeutsläpp och en komplicerad bärgning som följd.

  Vart vill Du komma Jörgen? Jag högaktar SSRS och dess personal, men varför detta revirpinkeri? Alla behövs inom sjöräddningsorganisationen!

  Tack för ordet.

  • Jarl Persson Svara
   @Haddock:

   Varför denna maktkamp, ja det kan man undra!
   Bättre vore om man tar hand om det man är satt att göra och samverkar med andra ”kollegor” till sjöfarare. Faktum är att man redovisar en bild i Pressinformation och Årsredovisningen 2014 som inte speglar den aktuella händelsen. Den som räddade tankfartyget var besättningen själva, ingen annan!

   Att man inte skulle utbilda tillräckligt många personer för att svara upp mot verkliga behovet av livräddningstjänst till sjöss är inte troligt.

  • Haddock Svara
   @Jarl Persson:

   ”Tar hand om det man är satt att göra”? Gällande sjöräddning ankommer det väl på alla, speciellt myndigheter, att verka inom SAR.
   Ang. utbildningen, ”inte troligt”. Nej det är faktum; det släpar efter. Därav den stundande omorganisationen av utbildningen.

  • Jarl Persson Svara
   @Haddock:

   Ta hand om de ansvar man har sig tilldelat och samverka med andra, utan att ständigt attackera andra för ytterligare sysselsättning mtp utökade ekonomiska resurser (det som skribenten identifierat). Ja, sjöräddning i sin grund ankommer på allla sjöfarare utan ersättning.

   Finner du Haddock någon insats som kan peka på bristande utbildning? Utbildar gör man efter den nödställdes behov inte för att tillfredställa myndigheters/organisationers befodringsgång.

  • Haddock Svara
   @Jarl Persson:

   Ja, det finns väl ingen myndighet som samverkar så mycket med andra som KBV gör. Man samverkar med flertalet myndigheter, ex polisen, försvarsmakten, transportstyrelsen, länsstyrelser, räddningstjänst
   mm mm. Detta beror i de flesta fall på resp. myndighet inte verkar naturligt på sjön och i skärgårdsområden.
   En ganska bra lösning för skattebetalaren, tycker jag.
   Vad du menar med ”ständigt attackera” får du utveckla.
   Ang. utbildning inom SAR-området får du verkligen läsa på. Det har ingenting med befordringsgång att göra. Sjöfartsverket har som ansvarig myndighet skyldighet att utbilda all personal som ingår i sjöräddningsorganisationen, ex SSRS, KBV, FM, SjöV.
   Detta finns reglerat av IMO.

  • Ragnar Rök Svara
   @Haddock:

   @Haddock Tack för detta nyanserade inlägg i denna debatt.

 • Hmm, det finns många sidor av myntet.

  För ett par år sedan ägnade en KBV-enhet mycket tid åt att fartbestämma och dokumentera färjornas fartöverträdelser i Furusund. Det fanns ett bra underlag med video från radarbild och AIS samt mätning med laser. Åklagaren lade ändå ner fallet.

  I somras sanerade KBV oljeutsläpp i Vaxholm.

  Att KBV även suttit en halv lördagsnatt, i Vaxholm, på en ”sjömoppe” och letat fyllekörning känns kanske mer som slöseri med skattepengar. Den insatsen hade gjort större nytta på Vaxholmsvägen än ett båttomt sund vid Kastellet…

 • Lasse Svara

  Är detta ett forum för beundran av SSRS. Om ni har så mycket synpunkter på Kbv. Skriv till regeringen så att de kan skrota myndigheten Då kanske SSRS kan ta över deras verksamhet.

  • Haddock Svara
   @Lasse:

   Och om man skulle skrota KBV och lägga ut verksamheten på SSRS har jag (till att börja med) frågor:
   -Anser du att det är rättssäkert att lägga myndighetsutövning på frivillig, oavlönad personal?
   -Tror du att allmänheten helt plötsligt blir tacksamma och gladeligen betala 700 kr i medlemsavgift om SSRS skulle skriva o-botar och rapportera sjöfylleri? Jag gissar att svaret är: nej.

   Jag tror att Du får tänka ut något bättre.

   God afton

 • Anonym Svara

  Jag har stött på många SSRS:are som har attityds problem. I Stockholmsskärgård. Det kanske beror på vad i landet man bor. På västkusten är KBV väldigt trevliga.

  • icke 08'a Svara
   @Anonym:

   alltså ett 08-problem det där med dålig attityd

 • Walle Thn Svara

  Något som ALLA partier o deras representanter bör / borde få läsa. Gör dom det o fattar dom vad som händer o sker?

 • Ola Ljungberg Svara

  Bra skrivet. Synd att politiker vare sig ser eller hör och låter dessa 0,2-promillejägare få alla pengar de äskar.

  • Haddock Svara
   @Ola Ljungberg:

   Ola, att Du endast har 0,2gränsen i huvudet är inget nytt. Men det här handlar inte om det. Jag har också förstått att Du gärna generaliserar, när Du pratar om KBV personal. Det är verkligen sorgligt att vuxna, normalbegåvade (?), resonerar som Du.

  • Anonym Svara
   @Ola Ljungberg:

   Nu är det ju politikerna som bestämt 0,2 promillegränsen och om du följt med så hade det vetat att KBV inte fått alla de pengar de ville ha.

 • Danne Svara

  Bra skrivet! SSRS gör ett fantastiskt arbete medan KBV gör sitt jobb på ett aningen militant sätt. Kustbevakningens personal skulle också behöva gå charmkurs men också skaffa sig en slags förståelse för att de finns där för vår skull. KBV verkar tycka det omvända.

  Kanske är det så som någon en gå skrockande sa till mig en gång; ”KBV´are blir dem som inte anses lämpliga att bli frivilligpersonal hos SSRS…”. Fan trot!

  • Haddock Svara
   @Danne:

   Skillnaderna i arbete är ju ganska betydande… det är klart att det inte alltid är uppskattat att representera en myndighet, då det ska rapporteras, skrivas böter mm.
   Det dock så det funkar. Vi har lagar som någon/några ska upprätthålla. Det kommer aldrig vara ett uppskattat jobb. Men Du gör det lätt för Dig när Du skriver att KBV personal ska gå charmkurs… Tror Du verkligen att alla är likadana? Då har Du inte träffat många.

 • Capitan Svara

  Jag jobbar i Sthlms skärgård, och jag vet inte hur många gånger då det varit sjöräddning så har KBV nästan alltid dykt upp när allt varit klart. Antar att de rapporterar att de har assisterat på plats när de egentligen bara har visat upp sig. De vill ta åt sig äran för att på så sätt få ökat anslag, likaså med att de vill ta alla olika uppdrag där de egentligen inte har kompetensen bara för mera anslag. Nä, KBV har gjort sig ovän med många andra sjöenheter.

 • @Sture
  Har du några detaljer om den händelsen; jag har googlat och kollat JRCC online men hittar bara branden i hennes last av skrot för många år sedan?

  • Björn Svara
   @Torsten på Kössö:

   Mellan Öland och Gotland, långt från land med ett vattendjup där fartygets ankare hade passat bra tills av assuransen beställd bogserbåt kommit till assistans.

  • Anonym Svara
   @Björn:

   Jadu Torsten långt från land ,men i trafikleden med total black out i kraftig vind ta gärna kontakt med ägaren av Rebecca Rausing så får du fram bättre fakta. Och denna helg fanns ingen bogserbåt att uppbringa för uppdraget.

  • Jens Svara
   @Anonym:

   så länge staten står för bogseringen fritt så finns det väl ingen redare eller assurdör som ”gråter”. Man behöver inte söka så aktivt efter alternativa resurser.

  • Anonym Svara
   @Björn:

   Skriv en kommentar…Tack Björn för klarläggandet. Till dig och ”Anonym” vill jag bara säga att jag saknade grundläggande fakta om händelsen och att jag inte har några som helst förutfattade meningar om KBV:s insats i detta sammanhang. För mig finns ingen anledning att kontakta redaren, det är en uppgift för Sten Anderssons efterträdare och hans avdelning.

  • @Björn:

   Skriv en kommentar…Svaret har mig, inte ”Anonym” som avsändare. Ber om ursäkt, trodde att det fungerade automatiskt, men så är uppenbart inte fallet.

 • Sture Svara

  Vad jag vet så gjorde Kbv002 en skarp bogsering av Rebecca Rausing julen 2013 in vindar 17-18 m/s och då var det ingen SRSS i närheten

 • Anonym Svara

  Om nu KBV är så värdelösa, varför skjuter regeringen till mer pengar. De måste ju betyda att de gör ett bra arbete. SSRS ha en uppgift, KBV har flera arbets område. De arbetar får ett hållbart fiske. Bistår tull, polis och transportstyrelsen. Det finns stora brister i hamnarna. KBV har säkert hindrat flertalet olyckor till havs. Jag har många år i SSRS. Där jag arbetar fungerar samarbetet med KBV utmärkt. Jag tror att det handlar om attityds fråga.

  • Anonym Svara
   @Anonym:

   Håller med dig. Respekt från båda håll vore att föredra. Helt olika uppgifter och typer av organisationer som skall samarbeta i sjöräddningsoperationer.

 • Daniel Magnusson Svara

  Mycket bra beskrivet, den ringa erfarenhet jag haft av att bogsera fartyg i nöd, då har KBV dykt upp när allt är klart, detta vittnar även äldre kollegor inom ”bogser branschen” om att det ”alltid vart så”

 • Mch Salt i kölen Svara

  Kustbevakningen är ett statligtverk med allt vad det innebär för det anställdas syn på sig sjäv och omvärlden. För några år sedan söktes på samma tjänst som förste fartygsingenjör till samma fartyg ” Deras atörsta på västkusten”på kort tid 2 gånger på den öppna marknaden. Inte ens ett ljud hördes från KBV. Angående deras ansöknings förfarande är ett spel för galleri ett. Så ni grabbar i maskin bryr er inte nästa gång dom skriker på hjälp från personal avdelning hos KBV. Ps lönen är helt under isen, med motivation att man hade så mycket ledig tid!!! Tror fan det att dom inte är tid med att vara till sjöss.

  • D.R Svara
   @Mch Salt i kölen:

   En svenska kurs kanske så at det blir begripligt för omvärlden, eller tär maskinmiljön på cellerna.

  • Ironi Svara
   @D.R:

   Att med ett T så behövs det säkert en svenskakurs

  • Haddock Svara
   @Mch Salt i kölen:

   Varför sökte Du då? Inlägget verkar lite förvirrat…? Kanske därför du inte fick jobbet…?

 • Som vanligt glöms lotsbåtarna bort. Men det är väl knappt någon som vet vad det är för farkoster. De bara ”dyker upp” assisterar och försvinner när det är sjöräddning.

  • @Den osynliga handen:

   Nej de skall verkligen inte glömmas bort! Natten mellan den 6 och 7 december 2003 gjorde lotsbåten på väg ut till M/T BREVIK en fantastisk insats och räddade två av mina passagerare från en säker död genom förfrysning. Själv blev jag några minuter senare räddad av P O Hansson från SSRS Hovås. Vad jag förstår så hade varken Sjöpolisen eller KBV några bemannade enheter tillgängliga vid det tillfället. Den största och viktigaste insatsen gjorde dock räddningsledaren på MRCC men det är en annan historia.

 • Anonym Svara

  Förvånansvärt att Statens revisionsverk inte undersöker hur alla medel som tillförs Kustbevakningen verkligen används. Är jag elak skulle jag kunna säga att det de är bäst på är att äska pengar! Är jag snäll kan jag säga att när det sker ett oljeutsläpp i svenska vatten är KBV bäst på att ta hand om detta, vilket förstås är mycket bra. Men i övrigt är insatserna väldigt begränsande. Trots att man faktiskt förfogar över fartyg som varje annan nation känner avund för.

 • Anonym Svara

  Det är inte så konstigt att sjöräddningen är först på plats. De ha väl idag 2000 frivilliga sjöräddare i Sverige. Stationerna ligger tätt. Kustbevakaningen har ca 500 som jobbar till sjöss.

 • Tack Jörgen; ingen kunde ha uttryckt det bättre. Jag hoppas att du delar ditt inlägg med SSRS och alla andra som är intresserade av räddning till sjöss. Dessutom, så här i efterhand, skall vi vara utomordentligt tacksamma över att förslaget om överföring av sjöräddningsansvaret från SjöV till KBV, från kommunikation till försvar, begravdes och fortfarande ligger begravet i en dammig skrivbordslåda på ett eller båda av dessa
  departement. De räddningsledare, som sitter på MRCC eller numera JRCC, har jag för övrigt den största aktning för och tillit till.

 • Skönt att någon vågar ”ryta till”!
  Jörgens beskrivning är helt relevant enligt undertecknads mångåriga erfarenhet som frivillig sjöräddare. Kustbevakningen har mycket svårt för att framhålla någon annan än sig själv.
  Ett trist konstaterande, eftersom det inte främjar samverkan.

 • SAJ Svara

  MYCKET bra skrivit Jörgen!Det verkar vara svårt att se var komptensen finns uppåt i ledningen.

Day of the seafarer 2013

Snart är tisdagen den 25 juni till ända och så även Day of the seafarer, detta är tredje året i rad som dagen firas och där sjöfolket uppskattas av världssamfundent.
Årets tema "Faces of the seas" syftar till att öka medvetenheten om sjömän och deras unika och ofta förbisedda roll i
den globala ekonomin.
Tyvärr verkar intresset vara ringa i sjöfartslandet Sverige, några rederier har jag sett i det globala nätverkandet där uppskattning givets sjöfolket och dess roll, men i övrigt intet.

Jag passar i alla fall på att tacka alla de skeppskamrater jag seglar med, ni gör ett fantastiskt jobb och jag vet att för den nordiska ekonomin betyder ni en del, tyvärr verkar inte alla förstå detta men jag önskar er och alla andra också en underbar sommar.

Nu kallar bryggan så jag sticker upp till kuskbocken och seglar in till "en" av världens vackraste hamnstäder, nämligen....

I kväll hade vi förövrigt nöjet att möta fyrmastbarken SEDOV, en härlig syn för mig och alla andra ombord.

Sjövett gäller alla

image

Att transportera passagerare kräver ansvar, två personer har ansvaret för Paddans seglation på älven. Noterat att guiden numer står upp och guidar turisterna runt Göteborgs hamn. Jag tycker att det minsta man kan begära är att då det endast är två personer som ingår i besättningen på dessa flytetyg med ansvar för en ansenlig mängd passagerare, att faktiskt flytväst användes.

 • Ulf svedberg Svara

  När jag såg bilden så trodde jag först den var nytagen från Medelhavets flykting katastrof……

 • D Svara

  Kanon!!!

Baltic Sarex

I väntans tider, skall hålla en presentation om Shipping industries engagemang i SAR operation och utveckling av densamma.

Talar om Ship of opportunity och SSRS samt Stenas projekt FIRST, där vi faktiskt visar att det är möjligt att masslivrädda. Om utbildning och utrustning finnes, samt givetvis kontinuerlig övning.

Lyft av 39 personers flotte från sjön och ombord.

Lyft av 39 personers flotte från sjön och ombord.

 

Skill

Diffus kommunikation

Diffus kommunikation.

Är nyss hemkommen från IFSMA och dess årliga Generalförsamling. I år var den Australiensiska federationen värdar. En av många saker som diskuterades, var att många känner av en minskad "skill", fast kraven ökat på utbildning och certifiering. Kunskapen i hantering av utrustning ombord och att kunna kommunicera på engelska uppfattades från många delegater vara ett problem. Långlotsningar ökar frekvent, och lotsar jag träffar på säger att med den ringa kunskap många har som vi får lotsa så är det all anledning att vara oroliga för risken att olyckor kommer att ske.

Bilden visar ett möte jag hade vid passage vid Buskär in mot Göteborg. Kanalfararens Kapten hade uppenbara problem med att kommunicera på engelska. Hans svar till Lotsen på engelska var att han förstod, förstod vadå ?. Då de så småningom möttes styrbord styrbord, hade han absolut inget att informera mig om, varför jag fick hålla väl ut om styrbord i farleden då detta lilla fartyg låg alldeles på fel sida. En avart till den dålig engelskan många besitter är att man undviker att kommunicera med desamma eftersom situationerna kan bli långt mycket farligare. Även om jag är för att farledsdispanser skall ges så bör myndigheten starkt överväga att skärpa kraven för många av de fartyg som endast vid enstaka tillfällen angör svenska hamnar, samt också utföra stickprov på besättningarnas kunskap.

 • Anonym Svara

  Noterar att bogserbåten ”Bob” får representera den svenska sjöfarten…

Övning ger färdighet

Vikten av övning är essentiell, för att klara en krissituation.

Alla förstår vikten av att öva och samövning med olika aktörer på sjöfartsområdet är absolut av största betydelse för att klara en krissituation.

Livbåtsövningar

Från en kollega som regelbundet deltager i möten arrangerade av IMO, kommenterades kort, att om vi inte hade haft livbåtar, så hade åtskilliga sjömäns liv sparats. Man kan undra varför inget händer när det gäller utveckling av livräddningsfarkoster som är till för att evakuera och sedan för egen maskin ta sig vidare till ett säkrare område. Såsom nu är konstrueras passiva system för att överge fartyg, men sen då...du är inte räddad för än du är räddad.

 • nordsjö seglare Svara

  LB övelser borde ikke få hålls för det e med risk varje gång! bägge utstyr o mannskap.

 • Helt rätt Jörgen.
  Men med den takt som man har mellan beslut och handling inom IMO så
  lär vi väl inte få se några nya inovationer klubbade på den punkten, men om man åtminstånde kunde komma överens om att dävertarna skall vara anpassade till livbåtarna så hade det kanske räddat några liv i alla fall.
  Keep up the god work Jörgen
  MVH Karl-Arne

Sjuk, bli inte det…

Som facklig företrädare så är jag ofta behjälplig i rehabprocesser. Tyvärr måste jag säga att en förändring under sistlidna tid till det negativa har skett och det är från handläggarna på försäkringskassan. Givetvis gäller inte detta alla men det finns allt för många negationer kring dessa då man hanterar återgång i arbetet eller avslut av densamma. Är fullt enig med politiker att det tidigare systemet var "sjukligt", men dom kan inte menat att skapa ett system som är så människofientligt som nuvarande. Sjukdomsbild och sjukdomar påverkar människor olika eftersom vi är oliika.

Jag har haft två fall under föregående år som är pågående. Den ena fick ingen operation, fastän vi har den fantastiska "vårdgarantin", nu när operation är klar flera månader försent, dras sjukersättningen in. Vi kan dock konstatera att en rehab där den sjukskrivna personen kan återgå i full tjänst inom ett halvår är högst aktuell eftersom operation varit lyckad och en process finns för detta. Tyvärr är nu min medelm tvungen att söka arbete på öppna arbetsmarknaden till 75 % och gå rehab ombord till 25 %. Ett arbete som ej kommer att finnas och där vi också ser att personen kommer återgå i arbete till 100 % ombord i sitt fartyg. Snacka om idoti och slöseri med samhällets resurser.

Om man hade en mer förstående och flexibel handläggning och där försäkringskassans amatördoktorer som sitter backstage och aldrig träffar patienterna tog sitt uppdrag på allvar, då hade vi säkert sparat miljarder i effektivare handläggning, bättre rehab och en större empati för de människor som tyvärr drabbas av sjukdom. Men då lär det väl bli lite handläggare och försäkringskassedoktorer arbetslösa, och vem skulle vilja anställa dom. Förresten har ni varskott försäkringskassan om ni skall dö före eller efter lunch. Snacka om sjuk byråkrati och sjukt system. Ändra och gör det nu. 

Fair wind

 • Jan E Svara

  Jag håller med Jörgen Lorén i stort, men när det gäller försäkringskassans läkare så skall dom inte träffa den person ärendet gäller, utan dom skall göra sin bedömning efter dom uppgifter som personens vårdande läkare har lämnat in till försäkringskassan. Det systemet tycker jag personligen är bra, för ingen skall kunna ”snacka till sig en sjukpension)

 • Anonym Svara

  Vad jag vet iallafall så tolkar ju försäkringskassan bara aktuell lagstiftning, är inte försäkringskassan som ställer upp spelreglerna.

  En stor del av svenska folket har ju röstat fram dessa nya hårdare regler.

  Men visst är det sjukt.

 • Johan Gunnbäck Svara

  Mycket bra skrift och tankar om det galna sjukförsäkringssystemet! Tack! Har själv varit inne i den ”galna idioti-snurran!” hos F-kassan. Ett moment 22 kan jag lugnt påstå. Avsaknad av allt sunt förnuft! Som Du säger; BLI INTE SJUK!

 • Hans Helsén Svara

  Jag Förstår precis vad det handlar om jag har själv varit i den situationen Man måste vara frisk för att kunna vara sjuk. Bar inlägg

Kajpromenad

Första blogginlägget, nedanstående är min högst personliga åsikt. Våren är kommen till Göteborg, i går vände vinden och en inte kanske så varm vind, men en vind med annan känsla i värmde min vårvinterpromenad efter arbetsdagen. Kan från våningen se processen med ombyggnationen av skandihamnen och gläds åt att man äntligen utvecklar den komersiella hamnen. Värre är det med innerhamnen, där satsas väl som aldrig förr på kajerna.

Det finns ingen hejd på hur väl det byggs, här sparas verkligen inte på krutet, men det handlar inte om att förtöja fartyg i desamma, utan snarare att alla medborgare skall få tillgång att spatsera och komma nära älven samt att kunna njuta den rena och sunda  luften. Under många år har nu kajerna på norra älvstranden varit tillgängliga för Göteborgarna, ut och promenera bara, för det är det budskap jag hör allt som oftast, att det finns ett trängande behov hos Göteborgarna att besöka kajerna och som en del säger återta förlorad "mark".

I mitt arbete, där jag har god kontroll och översikt av hamnområdet, kan jag konstatera att under tio månader om året är det inte mer än en handfull människor som nyttjar den till dags dato frigjorda ytan för promenader och rekreation, möjligtvis de som rastar sina skitinödiga hundar som varit ensamma större delen av dagen och har ett sprängande behov av att komma ut med husse och den lilla svarta plastpåsen. Det är endast några enstaka helger och under semesterveckorna, som det är folk ute och spankulerar och fröjdas på de tryckimpregnerade plankorna som säkert är nyttiga för miljön. Men viktigt är det att Göteborg får bort sjöfarten från innerhamnen, och det är väl bara en tidsfråga innan all varvsverksamhet är borta eftersom vi i dag överhuvudtaget inte önskar någon industriell verksamhet i vår närhet och passerande fartyg är snart ett minne blott eftersom de bullrar och stör.

Önskar alla en trevlig kajhelg, prognosen verkar ypperlig för kajpromenad, dock kommer det att ta tid innan värmen kommer längs älvstranden det är bara några grader varmt i vattnet så mössa och vantar rekomenderas.

Fair Wind

 • Alexander Svara

  ”Men viktigt är det att Göteborg får bort sjöfarten från innerhamnen, och det är väl bara en tidsfråga innan all varvsverksamhet är borta eftersom vi i dag överhuvudtaget inte önskar någon industriell verksamhet i vår närhet och passerande fartyg är snart ett minne blott eftersom de bullrar och stör.”
  Bra inlägg Jörgen! Synd att folk inte ser de intäkter som detta ger, utan bara bryr sig om fina lägenheter och kajpromenader.