Välkommen till Redden

Med vår blogg vill vi från Sveriges Redareförening förmedla utdrag ur stort som smått av aktuella frågor som berör sjöfarten och våra medlemsföretag. Vi vill också förmedla lite av det arbete vi gör för att öka kunskapen om svensk sjöfart och de konkurrensvillkor som krävs för att svenska rederier ska kunna verka och utvecklas i Sverige. Våra ambitioner är höga, vi vill att Sverige åter ska bli en stolt och stark sjöfartsnation och vi har massor av arbete framför oss.

Det har varit ett händelserikt år, för branschen har det varit många tunga utmaningar. Nu ser vi framåt och hoppas att vi ska möta många positiva nyheter för våra medlemsföretag under 2013.

Sjöfarten har skrivit till Anders Borg

Med anledning av att regeringen inom kort kommer att presentera ett handlingsprogram för den svenska sjöfartsnäringen har sjöarbetsmarknadens parter nu överlämnat ett brev till finansministern med kopia till infrastrukturministern. I brevet finns ett antal huvudpunkter angivna. Dessa punkter utgör ett ramverk för vad handlingsprogrammet måste innehålla. Det är viktigt att svensk sjöfart får konkurrenskraftiga villkor omedelbart. De senaste fyra åren har den svenska handelsflottan halverats. Denna utveckling måste stoppas. Sjöfartens möjligheter är stora, inte minst när det gäller jobben.

Här hittar du brevet!