Bloggar


Arbetsmiljö-bloggen

Med Cecilia Österman.

Jag skriver om arbetsmiljö- och säkerhet i allmänhet och med fokus på sjöfarten i synnerhet. Personliga betraktelser blandas med nyheter om lagstiftning, forskning och tips om hur vi kan arbeta för en säker, sund och effektiv sjöfart.

Befälhavaren

Med Jörgen Lorén.

Jörgen Loren 1:e Vice Ordförande Sjöbefälsföreningen. Befälhavare Stena Jutlandica. Jag är engagerad i sjöfartsfrågor stort som smått och har seglat i olika typer av fartyg, allt från bulk, kem, kyl, storo, roro till färjor och sist men inte minst har jag mer än 2 års ombordtjänstgöring i olika segelfartyg. Förutom det fackliga uppdraget är jag engagerad i utbildningsfrågor för sjöfolk, samt frågeställningar kring sjöräddning och masslivräddning.

Maritima utmaningar

Med Anders Carlberg.

En blogg om havsmiljö och maritima näringar. Anders Carlberg är Västra Götlandsregionens maritima expert och skriver här om politik, trafik, folk och tillställningar – allt med havet och kusten i fokus.


Redaktions-bloggen

Med Fredrik, Pär-Henrik, Lars & Marianne, Adam.

Vi skriver om arbetet på redaktionen, egna reflektioner om sjöfartens utveckling och det internationella nyhetsflödet. Det är här du hänger med i tidningens utveckling.

Redden

Med Irene Fällström.

Här läser du de senaste inläggen från Sveriges Redareförening. Föreningens kommunikatör Irene Fällström står för innehållet och förmedlar övriga medlemmars arbete. Sveriges Redareförening är en branschorganisation för svensk sjöfartsnäring och representerar svenska rederier med verksamhet över hela världen.

Sjöfarts-bloggen

Med Christopher Kullenberg Rothvall.

Sjöfart utifrån en entusiasts perspektiv. Det är utgångspunkten för denna blogg där jag tar upp allt från innovativa nybyggen och spännande fartygsöden till betraktelser av branschen i stort. Mitt största intresseområde är färjor och kryssningsfartyg, men jag bloggar också om annan sjöfart.


Sjölog-bloggen

Med Niklas Areschoug.

Välkomna till Sjölog-bloggen! Här kan ni läsa om förberedelserna inför årets häftigaste evenemang. Den studentledda Sjöfart-, Transport- och Logistikmässan, även kallad Sjölog. Vi delar även med oss av diverse anekdoter och tankar direkt från studentlivet.

Sjösektionen

Med Filip, Olivia, Rick, Philip, Malin & Ida.

Här kan du läsa blogginlägg från studenter på Chalmers sjöfartsutbildningar. Vi skriver om tankar kring utbildning, praktik och framtidens utmaningar för unga i branschen. Sjösektionen bildades 1991 och verkar för att studenternas förutsättningar skall vara de bästa.

Skepps-mäklaren

Med Ingvar Bergman.

Jag är f.d. skeppsmäklare och linjeagent. Började i branschen på träskutornas tid 1958 efter examen vid sjöfartsmerkantil linje i Helsingborg och har varit med om hela den fantastiska utvecklingen och har bland annat varit delaktig i att sätta upp Maersks organisation i Sverige på 1980-talet. Jag skriver om shipping i allmänhet och om linjefarten i synnerhet, där jag – ofta kritiskt – följer händelserna i den volatila Fjärran Östern-farten.


Student-bloggen

Med Mikael Bäckström.

Jag heter Mikael Bäckström och går sista året på sjökaptensutbildningen på Chalmers. Min blogg kommer handla om studentlivet och förberedelserna inför arbetslivet.

Utkiks-bloggen

Med Torbjörn Dalnäs.

Ett talesätt lyder: ”Med utkik på sjön och hövlighet i land tar man sig alltid lyckligt fram.” Utkik var 1980-2010 namnet på en maritim tidskrift, som gavs ut av Handelsflottans kultur- och fritidsråd och på sluttampen (2007-10) av Sjöfartsverket. Jag, Torbjörn Dalnäs, var hela tiden redaktör för Utkik, som med förkärlek ägnade sig åt maritim kultur i vid mening. Det skulle jag vilja fortsätta med i detta forum. Själv är jag född i Göteborg, uppvuxen där och i Bohuslän, och sedan länge bosatt på rikets läsida. Jag var till sjöss 1963-74, i manskapsbefattningar på däck och i intendenturen samt som telegrafist.

Vattenvägen

Med Bertil Arvidsson.

Jag har arbetat med logistik och sjöfartsfrågor i hela mitt liv. Från skeppsbyggare på Chalmers via varv, Sjöfartsverk och Sveriges Redareförening till egen konsultverksamhet med fokus på inlandssjöfart som jag jobbat för att Sverige borde utnyttja bättre ända sedan 1990-talet.


Ålands-bloggen

Med Jörgen Pettersson.

Åland och sjöfarten hör ihop. Med ett sjömanskap och affärssinne som följt med modersmjölken jobbar ålänningarna framgångsrikt i den internationella shippingvärlden. Om det ska jag berätta. Det kommer också att handla om sjöräddning och lilla men välutrustade Ålands sjöräddningssällskap, en organisation av bästa sort – en sådan som räddar livet på andra.