Rockall – Atlantens milstolpe och huggtand

Våra tankar äro sjöfåglar –
alltid på flykt.
Äta vi köttsoppa
i mässen vid Cape Cod
släpper vår gamla sjöfågel en lort
på havets milstolpe – Rockall

Så inleds Harry Martinsons dikt Sjöfåglar. Den ingår i den unge sjömannens allra första diktsamling Spökskepp, som kom ut 1929.

Sommaren 1963 löpte m/s Husarö ut från Uddevalla med en lokal pôjk som nymönstrad mässkalle, just inskriven på stadens Sjömanshus.

Efter Byfjorden, Skagerrak och Nordsjön passerades tidvattenströmmarnas Pentlandsund – Merry Men of Mey! Så tog fartyget språnget ut i the Herring Pond, Atlanten.

Ingen kamera fanns till hands, men i minnets skioptikon finns en bild från den enda gång jag på nära håll och i siktigt väder har passerat den branta klippön långt ute i havet.

Sedan tog andra trader vid.

Minnesbildens Rockall är vidunderligt stor, medan verklighetens ö bara är 21 meter hög, 25-30 meter bred och 90 meter i omkrets. Ön har bland annat förväxlats med isberg och svällande segel. Den lilla klipphyllan Hall’s Ledge ger öns enda lä mot vinande stormar och piskande hav. Där får stormsvalor, stormfåglar, kryckjor, liror, labbar, trutar, sillgrisslor, tärnor, havssulor och lunnefåglar en fristad.

Förr observerades även garfågeln – nordhavens ”pingvin” – där, innan den dog ut eller utrotades redan på 1840-talet. Oddsen var dåliga; honan lade endast ett ägg om året. Dessutom jagade sjöfolk den till mat och som fångstbete. Garfågelns oblida öde påminner om det som drabbade dronten på Maskarenerna och moafågeln på Aotearoa  (det förkoloniala Nya Zeeland). Egentligen var garfågeln den ursprungliga pingvinen, av walesiska pen gwyn, "vitt huvud". När europeiska sjöfarare råkade på sydhavens högdragne frackbärare började de kalla den pingvin i stället.

Garfågelns mindre och glatt flygande släkting tordmulen stannar nog fortfarande till på Rockall, vars permanenta invånare lär begränsas till strandsnäckor.

Rockalls omgivande fiskevatten i förening med en relativ otillgänglighet för mänskliga aktiviteter har bidragit till öns ställning som replipunkt för lufthavets globetrotters.

Möjligen har detta förändrats efter 1972, då en ny fyr installerades på klippans topp. Samma år antog det brittiska parlamentet – för andra gången – en lag, som slog fast att ön var del av skotska Invernesshire och därmed brittiskt territorium. Nu var skälet de olje- och naturgasfyndigheter som antogs finnas i området.

Första gången var 1955, mitt under det kalla kriget. Då befarade britterna att ryssarna skulle använda ön för signalspaning och andra militära ändamål.

Under världskriget lär brittiska örlogsfartyg ha övat prickskytte just där; troligen lyckligt ovetande om att tyska ubåtar gömde sig kring ön, där de lurpassade på allierade atlantkonvojer.

Ett annat skäl till britternas åtgärder var de rika fiskevattnen runt Rockall. Här fiskas bland annat den långa, som efter beredning blir lutfisk på våra julbord.

När britterna tänkte införa en ekonomisk zon på 200 nautiska mil runt ön kom sura reaktioner från Irland, Island och – på Färöarnas vägnar – Danmark, vilka hade egna intressen att bevaka i området. Dessutom gjorde den skotska klanen MacKay privata anspråk på ön.

Mellan Rockallbanken och Brittiska öarna finns en uppemot tre kilometer djup gravsänka, så nog är det fantasifullt av britterna att tala om en sammanhängande kontinentalsockel där ön ingår. Geologiskt hör den snarare ihop med Färöarna, men Danmarks linje är havsrättens: En obeboelig klippa kan inte ligga till grund för territoriella anspråk.

1975 fick skrattmåsarna något att garva åt. Britterna lät placera två gardessoldater och en vaktkur på ön – för att frakta bort dem igen efter fotografering. Kvar på ön lär finnas en metallplatta med text som varnar för intrång på brittiskt territorium.

Bäva månde den strida strömmen landgångssuktande resenärer!

Dit hörde förstås besättningar och passagerare på alla fartyg som förlist i området. Till exempel de 798 ombord på danska emigrantångaren Norge, som 1904 gick på grund och sjönk vid Rockall. 169 räddades, ingen dock genom att ta sig upp på den branta klippan. 629 arma själar håvades in i havsgudinnan Rans nät.

Samma oblida öde drabbade Dundeebarken Helen 1824, varvid hon fick ge namn åt haveriorsaken: Helen Reef.

Rockall ligger 41 landmil väst om Yttre Hebriderna, 43 landmil nordväst om Irland och 70 landmil sydsydost om Island. Irland och Storbritannien kom 1988 överens om hur de skulle dela upp områdets havsvidder enligt havsrätten och inte utifrån Rockall, som därmed ändå stannade hos britterna. Till Rockall hör även Hasselwood Rock, som endast sticker upp ur havet när det är kav lugnt.

Rockall lär vara toppen på en gammal vulkan. Samt toppen av den hägrande ön Hy Breasil, det västra landet av evig ungdom som bara syns en gång vart sjunde år. Ön är bara en av många gäckande öar bortom horisonten i väst, där evig vår och lycka råder.

Egentligen kallar kelterna den Ard Bres-eilean, ”Bres’ höga ö”. Det har hävdats att portugisen Cabral hade Hy Breasil i åtanke när han år 1500 ”upptäckte” det land långt nere i sydsydväst som fick namnet Brasilien. (Men det var nog i stället lokalbefolkningens term för ett värdefullt träslag – bresilja, ”glödande” – som låg bakom namnet.)

Bres i öns namn var kung över fomorerna, ett våldsamt folk som ibland har förknippats med vikingarna, och som enligt keltisk folktro lever i havet.

Fantasin kittlades när okänt land siktades – och snabbt försvann igen från synranden. Man anade det inte då, men ibland kunde det bero på nordhavets hägring, som kan uppträda när varm luft möter det kalla havet. Ljusstrålar bryts och studsar tillbaka, så att avlägset land kan siktas som om det låge helt nära.

Fenomenet kallas Fata Morgana, det vill säga fen Morgan – vars namn betyder ”född i havet”. Den vackra trollkvinnan Morgan le fay var halvsyster till kung Arthur (han med det runda bordet) och härskarinna över lycksalighetens ö Avalon – av kymriska Ynus yr Afallon, ”Äppelön”. På irländska heter ön Emhain Abhlach, ”äppelslätten”.

Äpplen symboliserar fruktbarhet och odödlighet och är en gemensam nämnare, som leder till hesperidernas trädgård långt ut i Atlanten. Där vakar Atlas’ döttrar Egle, Eritia och Aretusa över ungdomens gyllene äpplen. Hos oss vakar Idun, guden Brages fru, över de elva guldäpplen som ger evig ungdom.

En annan gemensam nämnare är ett slags elyseiska fält längst västerut i havet, ”bortom solnedgången”. Det gäller även det något tvetydiga Ogygia – hemvist för tidens gud Kronos och sjöjungfrun Calypso, vars namn anspelar på tidvatten. Hon var Odysseus värdinna i sju år.

De sju städernas ö Antilia är ett av nytillskotten från kristen tid. När morerna svepte in över Iberiska halvön år 711 flydde en stor grupp kristna med den siste västgotiske kungen Roderik (Rodrigo) och sju biskopar i spetsen ut över havet. Det sägs att portugisiska sjöfarare sju sekler senare drev iland på en okänd ö, där invånarna på ålderdomlig dialekt undrade hur läget var i deras förfäders hemland. Till namnet finns de sju städerna i form av vulkanen Sete Cidades på Azorerna, och Antilia fick ge namn åt ett pärlband av öar i Västindien: Stora och Små Antillerna.

Den gäckande ön brukade även kallas S:t Brendans ö, förspanskad till San Borondón.

Berättelserna om helgonet Brendan tycks vara ett hopkok med inslag från olika legender, sammanställda av den unga kristna kyrkan på Irland. Han sägs ha gjort sin atlantiska resa tillsammans med 17 munkar under sju år kring mitten av 500-talet. Men berättelsesamlingen om honom publicerades först 400-500 år senare. Den har lånat åtskilligt från den betydligt äldre berättelsen om Brendans hedniske landsman Maelduin, som hade 17 följeslagare på sin äventyrliga färd till ett trettiotal öar. Båda brukar tillskrivas att ha nått ända fram till Amerika, men det är tveksamt om någon av dem gjorde det.

Mera säkert är att Brendan siktade Rocoll, det namn han lär ha använt på den lilla klippön i nordväst. Väst därom är det helt tomt på land ända tills man siktar den bistra kanadensiska halvön Labrador, som vikingarna kallade Helluland.

Dock var de irländska munkarna före vikingarna på Färöarna och Island. Det berättas om vikingen Are Mársson, som år 980 drev iland och blev kvar på en ö långt borta i väst. Landet kallades Vitmannaland eller Irland it mikla, Storirland. Kanske en av irländare koloniserad del av södra Grönland?

Måhända rör det sig om ett nordiskt plagiat av den keltiske hjälten Brans legendariska resa, som även har befruktat historierna om Maelduin och – efter omfattande moralistisk bearbetning – S:t Brendan.

Bran lockades till Tír na Mban – Kvinnornas ö – av en vacker kvinna, som bör vara Morgan le fay. Hon väntade på honom när han och hans besättning kom fram efter en rad sällsamma äventyr till sjöss. Efter att ha njutit av vin, kvinnor och sång i vad som tycktes vara ett år drabbades de av hemlängtan. Öns härskarinna varnade dem. De kunde segla tillbaka till Irland – men absolut inte gå iland där!

Människor på Irlands stränder erinrade sig en flera hundra år gammal legend om hjälten Bran, som seglade till Kvinnornas ö. En besättningsman gick iland till dem – och blev genast till stoft. Bran seglade då ut på havet igen. Han satte kurs mot solnedgången och återvände aldrig.

En nästan identisk skröna handlar om skalden Ossian. Den sköna Niamh, dotter till havsguden Manannan MacLir, lockade honom till Tír na nÓg – Ungdomens ö. Efter ett tag greps han av hemlängtan. Niamh gav honom då en förtrollad häst men varnade honom för att sätta sin fot på marken. Hästen förde honom till Irland, där han råkade glida av. Genast förvandlades han till en blind gammal man. 300 år hade förlupit!

Alla tidlösa öar bortom solnedgången står under Manannans beskydd. I likhet med sin nordiske kollega Njord är han en ganska godmodig typ med fruktbarheten och vinden bland sina ansvarsområden. Så var också Tír na nÓg en sinnlighetens fristad, där man ägnade sig åt älskog och andra muntrationer. Manannans revir har påtagliga likheter med sjöfararnas yrkesparadis Fiddler’s Green.

Hos vikingarna fanns traditionen att gå by west efter döden; kroppen placerades i en båt som stacks i brand och sattes på västlig kurs, mot solnedgången. Och i den röda solskivan finns en port, där man kan glida in i en munter hamn, dit ingen storm och kyla når.

Manannan färdas ofta, likt kollegan Neptun/Poseidon, i en amfibitriumfvagn; annars tar han sig blixtsnabbt fram med hjälp av ett tredje ben. Han förknippas särskilt med Isle of Man, som sägs ha fått både namnet och flaggans trebensvapen – triskelion – av just honom.

Den vackra Clidna är en annan av Manannans döttrar och en banshee, ett andeväsen vars klagan förebådar död. Hon uppenbarar sig både som sjöfågel och som havsvåg. Hon är rentav Tonn Chliodhna, Clidnas våg – en bränning vid Glandore, räknad som en av Irlands tre stora av sitt slag. Dessutom personifierar hon den nionde och sista vågen, som anses vara kraftigare än de tidigare. Därmed är hon även ett vagt mått på avstånd. Det förlovade land hon kommer ifrån ligger bortom den nionde vågen, det vill säga bortom de dödligas boningar.

Det erinrar om vårt havsgudapar Ägir och Ran, mera skrämmande än Njord och bosatta vid ön Hlesey. Parets döttrar är de nio vågorna, klädda i vita dräkter och slöjor (efter dem lär brytande vågor i rum sjö heta skipper’s daughters). Tillsammans födde de nio guden Heimdal, som vakar över regnbågsbron Bifrost med gjallarhornet i högsta hugg. Även Manannan Mac Lir tros ibland ha de nio vågorna som kollektivmoder. Hans mera anonyme far Lir, ”Havet”, är identisk med Shakespeares Kung Lear.

I juni 1997 landsteg tre Greenpeaceaktivister på Rockall, som de utropade till huvudsäte i världsstaten Waveland. Ett av syftena var att avvärja hotet om oljeexploatering i farvattnen. De hissade sin regnbågsflagga och klamrade sig fast vid Hall’s Ledge i flera veckor. Samtidigt passade de på att byta ut britternas medfarna fyr mot en ny, som är soldriven.

Manannan, Clidna, Ägir och Ran ställer sig gissningsvis bakom havsstaten, trots att det inte växer några äppleträd på Rockall.

Harry Martinson återkom till Rockall, i dikten Norrlandstimmer:

Vi passera Rockalls ensliga havsfjälltopp –

den är krönt av den vita sjöfågelträckens eviga snö.

Sakta gå vi förbi med havets största högaktning:

Rockall nickar, och skickar ut fåglar, som träcka på trälasten...

Fotnot: En tidigare version av texten var publicerad i Utkik nr 4 1999. Den är tänkt att ingå i ett bokprojekt med titeln Landkänning. En framställningi med kulturhistoria kring uddar och andra landmärken är planerad att hållas på Katarina Sjöfartsklubb i Stockholm den 19 april.

Maersk Honam-branden största olyckan på mega-fartyg

General average declared efter Maersk Honam-branden.

Den våldsamma branden som utbröt i fartyget tisdagen den 6 mars, verkar nu vara under kontroll och fartyget bogseras i hamn. Det är mig veterligt den största olycka ett mega-fartyg på drygt 15.000 teu råkat ut för och det skall bli väldigt intressant och lärorikt att följa efterspelet. 

Rederiet har deklarerat Gemensamt Haveri och bärgarlönen lär bli astronomisk med tanke på vilka värden som räddats. Många importörer har inte en susning om vad det innebär att skeppa oförsäkrat eller bristfälligt försäkrat. Haveriförbindelser på hela lasten skall utfärdas och undertecknas av lastemottagarna och i den mån godset är oförsäkrat måste mottagarna inbetala deposition, som det lär dröja ett par år att få reglerat innan haveriet kan läggas till handlingarna. Har man försäkrat godset, sköter försäkringsgivaren all dokumentation samt eventuell deposition och man behöver inte bekymra sig om den kommande proceduren. Det är illa nog att godset kan vara skadat/saknat.

Eftersom det numera är vanligt att speditörerna också är fraktförare och benämnes NVOCC (Non vessel Operating Common Carrier – eller modernare 3PL) med eget Bill of Lading (konossement) och ikläder sig ett fraktföraransvar där rederiet enbart agerar underleverantör, blir det ett komplicerat tillvägagångssätt, som jag ser det. NVOCC:n är Carrier och skall ta in alla förbindelser och depositioner från sina kunder och skall i sin tur lämna förbindelser till rederiet, bara det en tidsödande process. Låt oss hoppas att alla NVOCC:s har rätt försäkrat, annars kan det få förödande konsekvenser.

MOL Comfort på drygt 8.000 teu, som bröts itu för några år sedan vid inloppet till Röda havet, såg först ut att bli ett G/A, men då förskeppet, som höll sig flytande ca en vecka, fick eld ombord och sjönk, blev det hela ett enskilt haveri, nog så besvärligt att avveckla och jag gissar att många drog en lättnadens suck att ett G/A ej blev aktuellt.

Vardarvindar över Makedonien

Har du varit i Makedonien? Jag har varit där, som sjöman! Men inte i den före detta jugoslaviska delrepubliken som kallar sig så.

Du som tror att Makedonien enbart är en kustlös före detta jugoslavisk delrepublik är med andra ord ute på femton famnar.

Ett gott namn är guld värt, säger Ordspråksboken. Så tänkte nog den slaviska majoritetsbefolkningens ledare när deras jugoslaviska delrepublik Makedonien utropade sin självständighet 1991. De valde att kalla sitt nyblivna land enbart Makedonien. Som kunde väntas väckte det ett ramaskri bland grannarna i syd, grekerna.

Makedonien är nämligen ett med antikens grekiska kultur och historia intimt förknippat landskap, som på dagens karta även omfattar stora delar av norra Grekland. Namnets ursprung är den antika huvudguden Zeus' son Makedon. Självskriven inofficiell huvudstad i det historiska landskapet Makedonien är Thessaloniki.

Inte nog med grannarnas okänsliga val av namn på sin nyblivna stat. De makedonska slaverna började även exploatera den hellenske ‒ det vill säga grekiske ‒ nationalikonen Alexander den store, vars välde på 300-talet f.Kr. sträckte sig ända bortåt Indien. Till yttermera visso lade de sig till med Vergina-solens 16 strålar som motiv på sin nyskapade nationsflagga. Den var den forngrekiska Argead-dynastins symbol, uppkallad efter staden Vergina i norra Grekland på dagens karta.

Flaggan har sedermera modifierats till en stiliserad version med åtta gula strålar på röd botten. Dessutom har missbruket av Alexander den stores namn delvis sopats bort, även om han fortfarande rider på sin hingst Bouskephale i form av en 22 meter hög staty på centrala torget i huvudstaden Skopje.

Dagens slaviska makedonier i den före detta jugoslaviska delrepubliken fann sin egen makedonska identitet så sent som mot slutet av 1800-talet. De har ingen som helst kulturell och historisk gemenskap med Alexander den stores hellenska Makedonien. Deras slaviska förfäder kom dit först under vår vikingatid, tusentals år därefter.

Makedoniernas sydslaviska munart ‒ kallad makedonska ‒ har av linguister betecknats som en bulgarisk dialekt, även om den har påverkats av serbo-kroatiskan under 1900-talets långa jugoslaviska styre.

Vad gäller tvisten kring nationsnamnet har en provisorisk lösning varit att internationellt kalla landet FYROM (Former Yugoslavian Republic of Macedonia). Så länge som den hittills mer än kvartssekellånga konflikten fortgår blockerar Grekland med sitt veto grannens ansökan om medlemskap i både EU och NATO.

En gång anlöpte vi den anrika grek-makedonska hamnen Thessaloniki med någon av mina sju "russindroskor", fartyg inom Svenska Orient Linien. Troligen var det m/s Vikingland, där jag hade en årslång törn i mitten av 1960-talet. Det är inte mycket jag minns av anlöpet, och min enda nedtecknade anteckning därifrån bär nog en del av sjömansskrönans prägel. Den korta storyn från Thessaloniki ingår i mitt bidrag i antologin Sjömansboken (1999). Där berättar jag om ett gammalt sto med hatt och en sensuell blomma fäst i hattbandet:

"Hon stod i hamnen förspänd vid en åkardroska, och så fort någon satte sig däri lunkade hon fridfullt iväg – raka spåret till en närbelägen bordell. Där väntade hon under stoiskt lugn tills passagerarna kom ut igen efter väl förrättat värv. Så fort droskan embarkerats anträdde stoet återfärden till hamnen i stilla lunk. Sålunda lunkar hon nog fortfarande, i all evighet..."

En annan gång anlöpte vi den vackra makedonska hamnstaden Kavala, troligen för att lasta råtobak. Om det berättar jag lite i min bok Gränslös sjöfart (2009):

"Staden ligger i nordöstra Grekland på vår tids karta, i det historiska landskapet Makedonien. Redan på 300-talet f.Kr. lät Alexander den stores far Filip II göra Neapolis, som staden då kallades, till exporthamn för Pangeonbergens mineralrikedomar. Just här klev aposteln Paulus långt senare iland för att grunda Europas första kristna koloni i grannorten Filippi – ett steg med oerhörd sprängkraft för kommande millenniers utåtriktade, sjöfarande europeer..."

"...svenska Tobaksmonopolet var tidigt på plats för sina inköp. Ett minne av verksamheten finns kvar i Kavala, med ny funktion. 1936 kunde monopolet inviga sitt eget lokala revir. Redan vid m/s Vikinglands anlöp hade Souídiko Spíti, Svenska Huset, så smått börjat användas som tillfällig fristad och inspirationskälla för svenska konstnärer, forskare och författare; en inriktning som har renodlats efter 1974, då huset donerades till Svenska Aténinstitutet."

Det är lätt att inse att begreppet Makedonien och allt vad därtill hör är heligt för de historiemedvetna och stolta grekerna. Samtidigt måste emellertid även de inse att det som provisoriskt kallas FYROM otvivelaktigt är en del av det historiska landskapet Makedonien. Därför är det helt rimligt att Makedonien kan ingå i landets officiella namn (likaväl som att en belgisk provins kallar sig Luxemburg samtidigt som grannen ‒ en självständig medlemsstat i EU ‒ också heter så, utan att någon av dem bråkar om den saken).

Men det är absolut nödvändigt att komplettera namnet Makedonien, så att landet inte ‒ på grekernas bekostnad ‒ uppfattas som en självskriven och unik arvtagare till det historiska Makedonien.

Till och med den ärrade grekiske motståndskämpen och kompositören Mikis Theorodakis, vars musik jag älskar, har på gamledar kommit ut som radikal chauvinist. 91-åringen motsätter sig varje kompromiss i namnfrågan som inkluderar namnet Makedonien. Den inställningen delar han med den grekisk-ortodoxa kyrkan, och dessvärre även med uppskattningsvis sex tiondelar av Greklands vuxna befolkning.

Alexander den store löste den så kallade gordiska knuten med sitt alexanderhugg, symbolik för en oortodox lösning på ett problem. För den makedonska namnfrågan gäller det att finna en lösning som är språkligt och geografiskt begränsad till det som alltför länge har kallats FYROM.

"Slaviska republiken Makedonien" duger inte, eftersom uppemot en tredjedel av landets befolkning är etniska albaner (ättlingar till de illyrier, som ‒ till skillnad från slaverna ‒ fanns här redan under forntiden). "Nord-Makedonien" eller "Övre Makedonien" duger inte heller, eftersom det historiska landskapet Makedoniens norra delar även sträcker sig in i Bulgarien, Serbien, Kosovo och Albanien.

Återstår så landets livsnerv, floden Vardar, som ledtråd. Floden har sin källa i landets nordvästra del och rinner ut i Egeiska havet, i närheten av Thessaloniki. Men namnet Vardar bär den endast inom det egna landet. På den grekiska sidan skiftar den namn till Axiós. Båda namnen lär betyda "mörkt vatten".

På ottomansk tid, och även en tid därefter, förekom Vardar-Makedonien som namn på det som motsvarar dagens FYROM. Det borde även vara lösningen på dagens gordiska namnknut!

Till saken hör att regionala krafter lär kuckla ihop med stenrika kinesiska investerare om ett kanalprojekt som skulle förbinda Axiós/Vardar med Donau, för godstransporter mellan Egeiska havet och Kontinenten ända upp mot Nordsjön i nordväst. Sådant borde kunna fungera som ett frestande incitament för namnkonfliktens parter, även om miljöeffekterna nog med all rätt skulle nagelfaras noggrant.

Namnet Vardar lever i ett avseende kvar utanför FYROM ‒ i formen vardaris, som namn på den mistral-liknande vind som följer Vardar/Axiós fåra ut i Egeiska havet. Den kalla fallvinden från nordväst sägs vara fruktad av sjöfarten.

Grekland och den före detta jugoslaviska delrepubliken Makedonien borde snarare frukta en fortsatt namnstrid utan bortre gräns. Stämningarna trissas dessvärre upp på båda sidor ‒ med demonstrationer, flaggbränningar och oförsonliga paroller.

m/s Vikinglands anlöp i makedonska hamnar skedde sommartid, då det i stället för vardaris var den mer beskedliga årstidsvinden etesiai alias meltemi som härskade över Egeiska havet.

Fartygssystrar lämnar Åland

Fram till för någon vecka sedan fanns systerfartygen M/S Forte och M/S Largo på Rederi Ab Lillgaards hemsida. I dag är de borta och endast M/S Fjärdvägen finns kvar. Det är dock inte vilket fartyg som helst, Fjärdvägen är livlinan mellan Ålands och det finländska fastlandet, Nådendal. Ombord transporteras exempelvis mellan nittio och nittiofem procent av det åländska livsmedelsbehovet.

Fast i dag handlar det om Forte och Largo som i slutet av februari såldes av ägarbolaget Oy Maniola Ab Ltd vilket ingår i Eriksson Capital-koncernen som också är största ägare i Rederi Ab Lillgaard. Systerfartygen Forte och Largo levererades 1989 respektive 1990 till holländska Kustvaartbedrijft Moerman som hyrde ut fartygen till  åländska Bror Husell Chartering för att sättas i trafik för Transfennica mellan Finland och England. Fartygen var på olika sätt originella med sidoport i fören för det undre lastrummet och akterport till mellandäck. Det vet Torsten Grandell att berätta, han planerade fartygen tillsammans med redaren Bror Husell.

– En av Brors tankar var att trimmet skulle hållas stabilt när undre rummet fylldes akterifrån och mellandäck från fören. En annan fundering från Bror var pontonluckor både på väder- och mellandäck vilka hanterades med en enkel traverskran som löpte på väderdäck. Tanken var att fartygen även skulle fungera som konventionella LoLo-fartyg, skriver Grandell i en kommentar.

Under åren i Transfennica-trafiken blev just LoLo-konceptet sällan utnyttjat.

År 1994 såldes bägge fartygen till B&N Nordsjöfrakt och gick bland annat i trafik för Finnlines. Elva år senare återvände Forte och Largo till åländska ägare då Rederi Ab Lillgaard 2005 köpte båda med visionen att växa till ett slags åländskt folkrederi med lastfartyg som specialitet. Några år därefter slog dock lågkonjunkturen till och rederiet fick allt svårare att klara sig i konkurrensen. De senaste åren har fartygen legat upplagda.

Rederi Ab Lillgaard startade 1966 med M/S Lillgaard som enda fartyg och med affärsidén att forsla åländsk flis till cellulosaindustrin i Gävle. Det gjorde man fram till år 2013 då Navalis tog över och fortfarande sköter om. Här är ett reportage om hur åländsk flis blir svenska mjölktetror.

Bland fartygen som Rederi Ab Lillgaard ägt genom åren finns även M/S Hoburgen som låg upplagd i Mariehamn mellan 2010-2015 då hon såldes till grekiska Ryan & Son Plc Corp som gav henne namnet La Caracola. Här är en text om fartyget från dagen då hon lämnade Åland.

 • BP Svara

  I Finnlines trafik hade man alltid maxantal 40″ containers på luckorna. Kan inte ha varit något överlopps GM då.

Kung Bore löper amok

Februari kallades förr göjemånad, efter ett gammalt nordiskt ord som betyder "tunn snö". Snacka om understatement, i ett Europa som drabbats av extrema snömassor och isande kyla ända ned till Medelhavet! Så har det fortsatt in i mars, som åtminstone förr kallades vårmånad. Minst ett 50-tal människor runt om i Europa, företrädesvis hemlösa uteliggare, har fallit offer för kylan.

Vädrets tillstånd skylls på Rysslands väldiga vidder. Britterna talar om the beast from the east, "besten från öster", och holländarna om "den sibiriska björnen".

Besten bär ryska namn, antagligen med ursprung från sibiriska minoritetsspråk. En allmän beteckning på snöstorm är metel. Kraftiga snöstormar i östra Rysslands inre kallas burjan eller burga. För vår del rör sig nog snarare om påverkan från den något västligare stormuppenbarelsen wjuga. Den vildsinta pozemok är däremot ingen egentlig snöstorm men får liggande snö att virvla upp i luften.

Meteorologerna lär ha döpt väderfenomenet till Anticyclone Hartmut, ett mansnamn som passande nog ungefär betyder "tuffing". Men namnet har knappast satt sig i den europeiska allmänhetens medvetande.

Här i Sverige talas det ofta om en "snökanon", men det uttrycket syftar snarare på ett väderfenomen begränsat till kustområden. Kall luft strömmar ut över öppet vatten med högre temperatur. Kontrasten får vatten att avdunsta och bilda moln, som ger ifrån sig stora mängder snö.

Hur som helst är vädret, och kanske hela det övergripande klimatet, i olag. Det grönländska fastlandets nordspets Kap Morris Jesup hade i februari flera dygn med plusgrader, mitt under polarvintern! Så även Svalbard. Detta befaras få konsekvenser för den arktiska isutbredningen. Minskad havsis kan vara efterlängtad för dem som vill se ökad sjöfart längs genvägen till Asien, Nordostpassagen. Men det för också med sig minskad reflektion av solljus och ökad avdunstning, med följder för klimatet. Kanske är det just det som har fått jetströmmen och polarvirveln uppe i atmosfären att rubbas, med sensationellt höga vintertemperaturer i Arktis som följd ‒ samtidigt som kylan och snöstormen slår till över hela Europa.

(Läs gärna mer om Arktis i mitt blogginlägg den 9 mars 2015.)

Vi svenskar talar gärna om kung Bore, som en personifiering av den smällkalla vintern med eller utan snöstorm. Namnet är inget fornnordiskt arv utan myntades så sent som på 1600-talet av Olof Rudbeck den äldre. Givetvis har det påverkats av den grekiske guden Boreas, som förkroppsligar nordanvinden (läs gärna mer om honom och hans kollegor i mitt blogginlägg den 22 juni 2017).

Norrmännen namn på Bore är kong Vinter, medan britterna talar om Jack Frost eller Old Man Winter. För ryssarna är han Morozko, ej att förväxla med Ded Moroz som är ett slags motsvarighet till vår jultomte.

Skandinavien korsas av norra Polcirkeln, och även i dess södra del delar halvön latitud med isande kalla områden som Kamtjatka, Alaska och Labrador. Ändå har vi ett helt annat, långt mer gynnsamt klimat. Det kan vi tacka Golfströmmen och de förhärskande sydvästvindarna för. Utan denna värmepump skulle vårt klimat antagligen vara lika bistert som i det normalt är i det nordligaste Sibirien.

På senare år har en del klimatforskare varnat för att den globala uppvärmningen kan sätta havets känsliga balans ur spel, så att Golfströmmen kanske bromsas upp eller ”spårar ur”, ändrar sitt lopp. I sin sträckning upp mot våra kuster i nordost lever den varma strömmen i symbios med de kalla Labrador- och Östgrönländska strömmarna. Om dessa försvagas kan det möjligen påverka Golfströmmens lopp.

Det lär inte vara vetenskapligt belagt att vårt nuvarande isande kalla och snörika väderfenomen har med övergripande klimatförändringar att göra, men orosmoln lagras vid horisonten. Tiden är ute för kallprat om väder och vind. Nu är det dags för mänskligheten att jobba för högtryck, i ur och skur.

Fotnot: Bilden visar en snötäckt Havis Amanda i Helsingfors.

 • Torkel Bodin Svara

  Tack för mycket som jag verkligen inte hade en aning om!

 • Peter Andersson Svara

  Är härligt och bildande att läsa dina krönikor.. Är bara att buga och bocka..

HMM planerar höja farten

I veckan nåddes vi av nyheten att HMM (Hyundai Merchant Marine) som är en standalone i Asien/Europa farten umgås med planer på att öppna en express-service och använda 5.000-TEU Panamax-fartyg. Relativt gamla fartyg och därmed låga charter-hyror, men med stora fartresurser.

Nuvarande slow-steaming är en åtgärd att spara bunkers, men jag hävdar att den underliggande orsaken är att ju långsammare fart ju fler fartyg måste sysselsättas för att kunna upprätthålla en veckotrafik och ju lägre överkapacitet. Nu talas det t o m att köra ännu saktare ”för miljöns skull”, läs: för linjeredarnas bästa, inte för fraktkunderna som måste kalkylera med minst 40 dagars transporttid i dagsläget och mer om farten sänks ytterligare.

Linjeredarna har tidigare kunnat upprätthålla en veckotrafik med 8 fartyg (56 dygns rundresa) mot idag 11 fartyg (77 dygns rundresa). Aktörernas sammanlagda antal slingor Asien/Europa är ca 20 per vecka. Om alla slingorna skulle höja farten skulle således bortåt 60 fartyg blivit överflödiga – en klart omöjlig situation. Men om man för en gångs skull skulle agera kundvänligt, borde man kunna låta 1–2 slingor per allians köra en express-service. Man skulle lätt fylla ett par 5.000-TEU fartyg i veckan även om man fick betala en premiumfrakt för en premiumservice. Oljenotan rakar naturligtvis i höjden, men HMM har väl gjort sin hemläxa och räknat hem det hela.

Därför applåderar jag på kundernas vägnar HMM:s planer.

Spanien: Minnen av ett krig

I västra Palma de Mallorca löper det kanaliserade vattendraget sa Riera ut i Medelhavet. Strax intill breder parken Parc de la Feixina ut sig. Där står ett 22 meter högt och i mina ögon anskrämligt minnesmärke. Det invigdes 1947, i diktatorn Francisco Francos närvaro.

Monumentet restes till minne av en händelse under det spanska inbördeskriget, som rasade för fullt för 80 år sedan. Den av Franco-sidan bemannade kryssaren Baleares – uppkallad efter den ögrupp där Mallorca ingår – befann sig den 6 mars 1938 vid Cabo Palos utanför Cartagena på den spanska ostkusten, tillsammans med ytterligare två Franco-trogna kryssare. Där konfronterades de av regeringstrogna örlogsfartyg; två kryssare och flera jagare. Torpeder avlossades. Baleares sänktes och 765 av hennes 1.206 besättningsmän omkom.

Det är alltid sorgligt när sjömän går till sin våta grav, även om det i detta fall rörde sig om myterister mot Spaniens lagligt valda regering. Slaget vid Cabo Palos var inbördeskrigets enda större sjöslag.

Framsidan på Baleares-monumentet visade i flera decennier inskriptioner. Jag har inte haft möjlighet att läsa dem, men antagligen förhärligade texten den i slutändan segrande Franco-sidan. Givetvis på spanska, eftersom Franco-regimen gjorde allt för att kväsa öarnas katalanska folkspråk. Inskriptionerna är numera borttagna. I stället finns vid kanten av minnesmärkets fundament en diskret text som säger att ”...i dag är det stadens symbol för den demokratiska viljan att aldrig glömma krigets fasor och diktaturen...”

Omdefinitionen ingår i en landsomfattande men utdragen ”av-francoisering” av de spanska stadsmiljöerna. Senfärdigheten har gissningsvis berott på vad som kallats el pacto del olvido, ”glömskans pakt”. Som ett talesätt lyder: ”Glömska är bästa läkedomen mot lidna oförrätter.” Efter Francos död 1975 skulle demokratin återupprättas. Uppifrån manades till försoning och att man skulle avstå från att ”riva upp gamla sår”.

1930-talets Spanien var ett mycket efterblivet land, vars landsbygd ägdes av storgodsägare. Hälften av befolkningen var analfabeter. Behovet av sociala reformer var enormt.

Det var från Ceuta på den afrikanska sidan av Gibraltarsund som general Franco 1936 inledde upproret mot sina överordnade, den i laga ordning valda republikanska regeringen. Myteriet – juridiskt likvärdigt med högförräderi, på spanska alta tración – blev startskottet för det grymma och blodiga spanska inbördeskriget, som skulle kräva uppemot en halv miljon människoliv. Därav kanske en tredjedel framför exekutionspatrullerna.

Redan i inledningen av inbördeskriget hade Mallorca fallit för myteristerna – till skillnad från grannön Menorca i ost, som höll ut ända till krigets slutskede 1939.

Det har berättats om en regeringstrogen jagare som ankrade i Pollençabukten på Mallorcas norra del. Fartygschefen tog sig i land, kapade en bil och körde i full uniform till Palma för att uppmana den Franco-trogne militärguvernören att kapitulera. Självfallet arresterades den dumdristige republikanen omedelbart. Hans öde därefter är obekant.

2008 uppmärksammades en tysk minnessten på norra Mallorca. Den hade rests till minne av 13 tyska stridsflygare som skjutits ned under inbördeskriget. De tillhörde en Port Pollença-baserad division av Legion Condor, som ingick i Nazi-Tysklands mycket omfattande stöd till Franco-sidan. Texten inleds med att stridsflygarna ”föll för Spaniens frihet i kamp mot bolsjevismen”. Det var Legion Condor som bombade de varmt katolska baskernas kulturella centrum Guernica på fastlandet sönder och samman.

1939 hade Franco erövrat hela Spanien – med undantag för Gibraltar, som britterna hade behärskat sedan 1704.

(När Storbritannien på hösten 1939 förklarade Nazi-Tyskland krig ansåg Franco tiden vara mogen. Gibraltar skulle återtas! Men Winston Churchill hotade med att i så fall ta Kanarieöarna. Planen ställdes in och Spanien iklädde sig rollen som ”icke krigförande”. Vilket inte hindrade tyskarna från att installera sig i Gibraltars spanska grannort La Línea de la Concepción. De förberedde ”Operation Felix”, Hitlers egen erövringsplan mot Gibraltar. Men Franco backade ur ännu en gång. Annars hade Gibraltarsund blockerats och världskrigets vändpunkt vid el-Alamein i Egypten 1942 knappast kunnat äga rum!)

Spanska inbördeskriget inleddes således 1936 och skulle pågå till våren 1939, då myteristerna hade segrat med kraftfull hjälp av de ideologiskt befryndade makterna Nazi-Tyskland och det fascistiska Italien, samt uppemot 100.000 marockanska legosoldater från Spanska Marocko.

Omkring 550 svenskar hade tagit sig dit som frivilliga på den republikanska sidan. En klar majoritet av dem kom ur sjömanskårens led. För ett nutida sjömanshjärta är det lätt att känna en kollegial sympati för dem, vare sig de hade partiböcker av den eller den schatteringen eller helt enkelt var oberoende antifascister.

Av dessa svenska spanienkämpar stupade en tredjedel, som därmed blev kvar i Spaniens röda jord. Minnesmärken som erinrar om dem finns på Katarinavägen i Stockholm och på Masthuggstorget i Göteborg. Där hålls minneshögtider varje 1 maj under fackföreningsfanor – däribland SEKO sjöfolks – och den störtade spanska republikens röd-gul-lila trikolor.

Jag har haft chansen att träffa några av dem som överlevde kriget. Däribland den legendariske ”Frisco-Per” Eriksson, som efter tiden i Spanien bland annat var Svenska Sjöfolksförbundets ombudsman i San Francisco under andra världskriget. Sommaren 1976 intervjuade jag en annan av dem i den s-märkta dagstidningen Arbetets Göteborgsupplaga. Det var då 40 år sedan general Francos myteri hade inletts.

När det skedde var Kurt Svärd matros i handelsflottan. Han hade gått till sjöss 1927, 16 år gammal. Tio år senare tog han sig till Spanien för att slåss med vapen i hand.

– Som sjöman såg man fascismens framväxt och dess rätta ansikte ute i Europa, exempelvis i Tyskland och Italien! sade han i intervjun.

En särling bland Spaniensvenskarna var den äventyrlige sjökaptenen Eric Ericsson, som med sin s/s Lola smugglade vapen till den republikanska sidan. Vid ett tillfälle tog han sig igenom myteristernas nät genom att låtsas hylla Franco från sitt fartyg, som tillfälligt lär ha döpts om till Hitler av Bremen – självfallet förande hakkorsflagg. Historien om Eric Ericsson berättas i korthet i sjöingenjör Lennart Lundbergs bok Svenskarna i spanska inbördeskriget 1936-1939, som kom ut 2001.

En annan bok om det spanska dramat är Sin egen värsta fiende, som kom ut 2016. Den är skriven av Dagens Nyheters Jerusalemkorrespondent Nathan Shachar, som utöver Mellanöstern även bevakar Iberiska halvön och Latinamerika. Boken ger mycket värdefulla inblickar i inbördeskrigets bakgrund, samt dess brutala förlopp och bittra efterskörd. Exempelvis tydliggör Shachar hur inbördes olikartade kombattanterna var på båda sidor:

”President Azañas borgerliga republikaner hade inget gemensamt med de anarkister som brände kyrkor och mördade nunnor, och de katolska baskiska nationalisterna hade ännu färre beröringspunkter med sina formella allierade, de Moskvatrogna stalinisterna i det spanska kommunistpartiet.”

Inte heller på rebellsidan rådde någon politisk likformighet. Utöver ideologiskt renläriga anhängare till Hitler och Mussolini fanns där den spanska katolska kyrkans på den tiden stockkonservativa huvudfåra, feodala brukspatroner, anhängare till två historiskt konkurrerande kungaätter, missnöjda kolonialofficerare och många andra disparata fraktioner. Med omvittnat hårdhänta tag lyckades Franco fösa ihop dem inom det fascistiska Falangistpartiet.

Europas återstående demokratier svek den spanska republiken. Det så kallade non-interventionsavtalet innebar framför allt stopp på leveranser av krigsmateriel till regeringssidan, som därigenom i stället blev alltmer beroende av leveranser från Sovjetunionen. Det var ingalunda någon oegennyttig solidaritetsyttring från sovjetisk sida. Närmare bestämt kostade det hela den spanska guldreserven, som fraktades med fartyg till Odessa.

Samtidigt pumpade Italien och Tyskland in både materiel och trupper till Franco-sidan, som även stöddes aktivt av Salazar-diktaturens Portugal.

De europeiska demokratiernas svek fortsatte. Mot slutet av 1938, flera månader innan Madrid föll den 1 april 1939 och kriget var över, slöt land efter land handelsavtal med Franco-Spanien. Här kunde man verkligen, i symbolisk mening, tala om blod-apelsiner!

Det finns många andra exempel på militärkupper, som har lett till att demokratiskt valda regeringar störtats. Med nejlikornas revolution i Portugal 1974, året innan grannlandets diktator Franco dog, förhöll det sig tvärtom. Här var det delar av krigsmakten som störtade en flera decennier lång diktatur i syfte att införa demokrati och avveckla landets kolonialstyre på främmande kontinenter. En av de tongivande kuppledarna var amiral António Rosa Coutinho, populärt kallad ”röde amiralen”.

I dag är både Portugal och Spanien stabila demokratier inom EU-familjen, om än med kvardröjande sociala och ekonomiska skavanker.

Och det 22 meter höga Baleares-monumentet står fortfarande kvar i en park i Palma de Mallorca.

 • Hej! Jag har en bok ”Lola” som den i texten nämnde Eric Ericsson har skrivit!
  Mycket spännande om resor till o från Spanien under inbördeskriget!

CNY samt HMM

En genomgång av läget i den stökiga Fjärran Östern farten samt ett förtydligande av rubriken till detta inlägg

 

CNY står för Chinese New Year och inträffar i februari.  Kineserna firar Lunar New Year under ca 14 dagar och i år började man festligheterna den 16/2. Många kineser är borta 20-30 dagar och detta slår hårt  mot  leveranserna.  Det arbetas för högtryck för att få skeppningarna klara och bokade före CNY och bokning av transportutrymme är livlig och linjerederierna har vanligtvis ett 'klondyke' med stigande frakter och Peak Season tillägg.    Men inte i år.  Det finns visserligen gott om last  men det finns också gott om tonnage och ingen aktör vågar sig på den sedvanliga uppjackningen av fraktraterna.   Det är ytterst förvånande och motsägelsefullt och den som följer analysinstitutens bedömningar blir inte ett dugg klokare  Någon tror 2018 är den definitiva vändningen och ledande linjechefer spår ett bra år, men verkligheten ser annorlunda ut.  Jag håller fast vad jag sade i november 2017 - även om avslutningen på 2017 ger svarta siffror i de flesta boksluten, så blir 2018 en återgång till en svår period för Fjärran Östernfarten - och jag grundar det på förväntade leveranser av nybyggen  på 10,000 teu (ULCS) och däröver samt medvetet avsvalnande tillväxt i Kina.

Drygt 400 sådana fartyg seglar på världens linjetrader och under 2018/2019 kommer det ett tillskott på 130 enheter och de flesta kan inte trafikera andra trader än Asien/Europa.

Den stora omvälvningen i samgående och övertagande (M&A) är snart genomförd - det är enbart de tre japanernas merger (One - Ocean Network Express) som återstår (april 2018)  och då har man format nya allianser och 16 aktörer har blivit 8-9 plus en t.v. 'standalone'  nämligen HMM och det för tanken till rubriken....

 

HMM står för Hyundai Merchant Marine (Sydkorea) vilket var det rederi som gick sämst 2017 med över en miljard USD i förlust. Många bedömare tror att HMM följer det andra sydkoreanska rederiet Hanjin, som gick i konkurs i augusti.2016.   Många lastägare fick en dyrköpt erfarenhet när fartyg och last belades med kvarstad för att senare lossas upp i hamnar långt från avsedd destination och många lastägare fick i sin tur stora problem med ekonomin och kundrelationerna. 

Trots den stora förlusten 2017 planerar HMM för ett nybyggnadsprogram på 12*22000teu, 8*13000teu och tillverkning av 30000 nya containers.!   Det kan ju låta märkligt, men koreanerna vill säkerligen ha resurser att klara försörjningen i ofärdstider utan hjälp från andra och det är onekligen oroligt i den delen av världen - Nordkorea och ögruppen som Kina, Japan och Sydkorea gör anspråk på.  Och då kanske en investering i dessa nybyggen på runt tre miljarder USD är en överkomlig och nödvändig åtgärd.  Det skulle förövrigt ge de koreanska varven välkommen sysselsättning.

HMM har ett hängavtal med 2M på Transpacific men såvitt jag förstår inte Asien/Europa.  Många fraktköpare är tveksamma till att 2M använder HMM-kontrollerat tonnage just för risken att hamna i en ny 'Hanjin-situation.

 

Det har varit mycket fokus på att skapa nya allianser och när detta nu är klart, börjar blickarna vändas mot att skapa kundunderlag och marknadsandelar och här blir det enligt min uppfattning stor aktivitet och därmed press på fraktraterna.  Nej, jag tror inte på 2018 !

Minnesmärke för Vikinggrundare

Det är faktiskt ingen överdrift att utnämna äkta paret Gunnar och Ellen Eklund till grundare av den enorma färjetrafik som i dag knyter samman Sverige med Åland, Finland och Baltikum. Tack vare trafiken är vår del av Östersjön välmående och intensiv. Det åländska samhället och Mariehamns stad har massor att tacka det strävsamma paret för och snart ska det synas även i stadsbilden.

 

Tack vare en motion av stadspolitikern Roger Jansson och ett idogt arbete av en grupp som kallar Vikingseniorerna med Ralf Hellman i spetsen har man tagit fram ett förslag till minnesmärke som ska placeras mitt i Esplanaden mellan Viking Line-kontoret på Storagatan och Norra Esplanadgatan där paret Eklund upprättade det första kontoret.

 

Verket blir cirka två och en halv meter högt och ska stå klart senare i år.

 

Sjöfartsrådet Gunnar Eklund avled 2009, 92 år gammal. På den här länken kan man läsa en längre minnestext som skrevs av Roger Jansson.

 

Hustrun Ellen Eklund avled 2011 i en ålder av 97 år. Jag skrev själv texten till hennes minne:

 

Hon gjorde Viking till en ”mänsklig linje”

För två år sedan avled mannen som skapade Viking Line, sjöfartsrådet Gunnar Eklund. I torsdags följde hans hustru som också skapade Viking Line efter. Ellen Eklund blev 97 år gammal och hedrades med flagghalning vid rederiets huvudkontor i Mariehamn.
 
Pensionerade avdelningschefen Ellen Alice Eklund (född Dahlsten) från Mariehamn avled torsdagen den 17 mars i en ålder av 97 år. Hon föddes i Lemland, Knutsboda.
Med henne försvinner den andra hälften av ett par som förändrade resandet mellan de nordiska länderna. När Ellen Eklund lämnat det jordiska är den sista av dem som i praktiken skapade Viking Line borta.
Ellen Eklund byggde tillsammans med framlidne Gunnar Eklund det rederi som i dag heter Viking Line och är en jätte i trafiken på Östersjön.
 
Fast från början var det mode den unga Ellen ville ägna sig åt. Efter skolan arbetade hon för sin faster, Alice Gustafsson, i dennes modebutik i Mariehamn. När barnen Marie-Louise och Nils-Erik föddes stannade hon hemma med dem.
Men när maken Gunnar Eklund på allvar bestämde sig för att starta bilfärjetrafik mellan Finland, Åland och Sverige ställde sig hustrun Ellen Eklund vid hans sida och vek aldrig därifrån.
Resultatet av det samarbetet blev ett rederi som först tog upp kampen med branschjätten Silja Line och sedan slog ut den. Det var på sätt och vis ett slag mellan synen på människor. I en intervju förklarade Ellen Eklund varför det är viktigt för henne att Viking Line förblir ett mänskligt rederi. Hon reste med Silja Line när barnen var bara 5 och 3 år gamla.
– Vi fick ingen hytt. Mariehamnarna fick sällan hytt. Istället satte jag mig med barnen på nedersta trappsteget ner mot hyttavdelningen. Barnen var alltid väldig snälla när vi reste. De låg med huvudena i mitt knä för de var mycket trötta. Men där fick vi inte stanna. En hyttvärdinna kom. ”Barnen sover. Kan vi inte få sitta kvar”, frågade jag. ”Nej, de kan börja skrika och väcka hyttgästerna”, svarade hon. Jag minns att jag berättade att det inte är nån risk för jag visste ju att de skulle sova lugnt och gott i mitt knä. Men hon accepterade ändå inte min vädjan, utan vi var tvungna att gå därifrån, berättade Ellen Eklund.
 
Det var i det Eklundska hemmet som vägen från ett fåmansbolag till en jättekoncern tog sin början. Året var 1959 och optimismen inför framtiden stor. Och såklart oviss.
Med de små stegens politik startade makarna Eklund trafiken. Det blev långa dagar och korta nätter. Inte att förglömma både små och stora problem som måste lösas. Inte minst barnens skolgång vid sidan av marknadsföringen, som alla andra föräldrar hade även Ellen Eklund dåligt samvete för att inte alltid vara med barnen.
– Det känns ännu att man inte räckte till på något sätt. Som att jag försummade dem, fast jag hade med dem så mycket det bara gick. Hemma hjälptes vi alla åt. Visst hade vi bra kontakt med varandra, men det är inte samma sak som att vara hemma om kvällarna, sade Ellen i en intervju i samband med pensioneringen.
 
Det var många saker som måste göras från början. Bokningssystem fanns inte utan måste skapas, inköpsrutiner göras upp, folk anställas och tusen andra saker.
– Det var ju en helt ny bransch. Allting var totalt nytt och pionjärandan blomstrade, beskrev hon själv de första åren i samband med 90-årsdagen 2003.
Efterhand tog Ellen Eklund ett järngrepp om den administrativa sidan av det växande företaget. Bokningen, biljettförsäljningen och redovisningen blev hennes områden och livsuppgift. Och vid sidan av dessa skötte hon också textilinköp och inredningsdetaljer till fartygen. Hennes sista fartyg som hon var med om att inreda var Cinderella som i dag kryssar mellan Stockholm och Mariehamn.
Det var 1989. Året efter bestämde sig Ellen Eklund för att ta pension, 77 år gammal. Fritiden tillbringade hon tillsammans med maken Gunnar. De reste gärna och läste mycket tills dess att ögonen inte längre lydde.
Ellen Eklund drabbades av en stroke under fjolåret och var sängliggande de sista månaderna tills hon med sina barn intill sig tog farväl på torsdagen.
Närmast sörjande är barnen Marie-Louise Sviberg samt Nils-Erik Eklund med familjer.

Port Arthur, hamnen och krogen

Port Arthur är sjöhistoria och sjökultur, på flera plan. Namnet associerar till ett i dag nästan mytiskt hamnliv med kryddor och myriader andra dofter från sling med jutesäckar, som bärs iväg på svettdrypande ryggar. Hamnen ligger strategiskt; ytterst på Liaotunghalvön som skjuter ut i Pohai-sundet mellan Koreabukten och Chihlibukten och Gula flodens delta där innanför.

Hamnen heter i dag Lüshun, men det finns flera andra Port Arthur: Exempelvis en hamn i Texas och en på Tasmanien samt ett distrikt i finländska Åbo.

Och så har vi Göteborgs eget Port Arthur, det i år 100-årsjubilerande sjömans-, hamnarbetar- och varvsarbetarsjappet på Hisingen. Det ligger ‒ eller snarare låg ‒ strategiskt till, nära Sannegårdshamnen som nu är bostadsområde, mellan salig Eriksbergs Varv och salig Lindholmens Varv.

Innanför Sörhallskajen på Eriksberg, som också blivit bostadsområde, bär gatorna namn efter ett knippe klassiska göteborgsbyggda fartyg. Däribland Svenska Orient Liniens trivsamma Vingaland, som var mitt kringflytande hem under en drygt årslång törn, som inleddes sommaren 1969.

Om inte minnet sviker var det på Vingaland celebriteten Strump-Lisa dök upp med sina sockor och en väl kryddad svada. Ryktet sade att strumpförsäljningen bara var en täckmantel och att det i stället var köttslig kärlek hon kursade till fast taxa. Reviret sträckte sig längs den vidsträckta Sannegårdshamnen. Troligen hade Lisa passerkort in på Lindholmens Varv. Mitt fartyg låg där som reparent när hon klev ombord.

I samma bransch verkade en grupp norska damer, den så kallade Oslobaletten. När de inte turnerade längs de skandinaviska kusterna i fartyg med sympatiskt inställda besättningar brukade de hålla till på Port Arthur. Sjappet är granne med stuvedorernas gamla utropslokal ”Lusasken” anno 1913. Båda ligger på Gamla Ceresgatan, nästgårds från Lindholmen. Under en period hette sjappet Casa del Marinero, ”Sjömanshuset”. Det sägs att en röd lanterna var tänd i övervåningens fönster medan gottgörelse för kundernas utlägg pågick.

Med åren blev Port Arthur alltmer luggslitet och ryktet var väl inte det allra bästa. Så brann sjappet en gång. Och en gång till, nu ned till grunden.

Dagens helt anständiga Port Arthur byggdes upp från grunden av en kvinnlig sjöingenjör, som självfallet var utbildad på Chalmers Lindholmen. En lanterna sitter nog fortfarande innanför fönstret där uppe, men i stället för övervåning finns där endast en minimal avsats; en direkt livsfarlig plats för sådana aktiviteter som lanternan lär ha signalerat förr om åren.

På krogens hemsida står: "Puben byggdes 1918 och är den sista sjömanskrogen i Göteborg av sitt slag. Då i de skumma hamnkvarteren möttes sjömän, varvs- och hamnarbetare, ofta omsvärmade av lättfotade damer..."

Under dessa 100 år har mycket vatten runnit längs älven strax intill. Jag har haft sjappet i mitt medvetande alltsedan mitten av sextiotalet; mycket beroende på det exotiska, lite hägrande namnet.

Det blev varvsvistelser, anlöp i Sannegårdshamnen, på- och avmönstringar. Men jag hade mina fasta bopålar på andra sidan älven, så när det fanns tid för landgång blev det aldrig av att besöka sjappet.

Hamnen Port Arthur, då? Om den har jag inte mycket att förtälja, annat än att där finns en fartygshistorisk koppling till Sverige.

1894 ockuperade japanerna Port Arthur, som de kallade Ryojun-ko. Året därpå lämnade de tillbaka hamnen till Kina, varpå den genast föll i ryssarnas händer. Ryssarna rustade upp sin flotta och lät bland annat bygga tre slagskepp, varav ett fick det svenskklingande namnet Retvizan. Bakgrunden till det är följande:

I Sveriges krig med Ryssland drygt hundra år tidigare deltog det svenska linjeskeppet Rättvisan i det så kallade Viborgska gatloppet. Hon var långsam, erövrades av ryssarna och deltog så småningom i Napoleonkrigen ‒ under oförändrat namn, lätt förryskat till Retvizan. Så småningom uppbringades hon av britterna.

1855 sjösattes en ny Retvizan, ett ånglinjeskepp med ångmaskin från svenska Nobel i Sankt Petersburg. Efter 25 år ljöt hon helt fredligt skrotdöden.

Slagskeppet blev därmed den tredje Retvizan i rysk sold. Hon ingick i en eskader på två slagskepp, sex kryssare och sju jagare som hösten 1902 avseglade från Östersjön med destination Port Arthur för att förstärka de ryska sjöstridskrafterna på andra sidan vattenklotet.

Strax efter midnatt den 9 februari 1904 anföll Japan staden. Retvizan torpederades och sprang läck. Så småningom sattes hon på grund.

På hösten deltog Retvizan i ett ryskt utbrytningsförsök. Dagen därpå återvände hon till Port Arthur, med rätt omfattande skador.

Året därpå krossades ryssarna vid Tsushima, och den 6 december sänktes Retvizan i Port Arthurs hamn, med överbyggnaden över vattenytan. På nyåret 1905 kapitulerade ryssarna, och på hösten samma år bärgade japanerna Retvizan, som efter förbyggning seglade vidare under solflagg och nya namnet Hizen. Först 1924 ljöt hon skrotdöden.

Lüshun alias Port Arthur ingår i dag i storstadsblocket Lüda, där även Dalian alias Dairen ingår; ryssarnas Dalny innan de kastades ut därifrån också.

Vem Arthur var? Hamnen fick sitt namn efter en kapten i brittiska Royal Navy, lieutenant William C Arthur. Under lorcha-kriget 1856 lyckades han bogsera in en skadad brittisk kanonbåt i den tidens skyddade fiskehamn. Dessutom lär han ha karterat Kinas kust.

Vid nästa besök på Port Arthur i Göteborg kanske jag försöker beställa en kaptenlöjtnant för att höja en postum skål till den gamle sjöbusen. Drycken buteljeras inte längre, men det är bara att blanda cognac och klosterlikör så har man den ändå!

 • Jerry Olsson Svara

  Hej,
  Tjejen som byggde upp krogen heter Catharina Olesen och var klasskamrat med mig.
  Vi gick på Sjöbefälskolan på Kvarnberget.

 • Matts Brunnegård Svara

  Hej Torbjörn,

  jag träffade Strumplisa 1959 ombord på m/s Hermia vid Masthuggskajen 28. Jag var 15 år och köpte inga strumpor av henne. Inget annat heller. Dikten om Strumplisa hörde jag första gången i Dagens dikt i radion.

 • Ulf Hagström Svara

  Det fanns även en Port Arthur i Stockholm.I folkmun kallad ”Pottan.
  Den inrättades i det nybyggda huset på Blekingegatan 40,1904.
  När Sara restauranger tog över blev den Pelikan.
  Som än idag lever kvar.